Login

Hydrotheek

help
Waterinfodag 2017 : Informatievoorziening in de watersector [Video]
2017
Presentaties opgenomen op de Waterinfodag 2017 - Jaarlijks congres over de informatievoorziening in de watersector - Congrescentrum 1931 - Den Bosch - Donderdag 30 maart 2017. verschenen via Stowavideo kanaal
help
STOWA Corporate 2013 English version Field & Purpose [Video]
STOWAvideo \ 2013
Engelse versie van de STOWA-video over de werkwijze en aandachtsgebieden van STOWA op de onderdelen: - visie en werkwijze; - waterweren; - watersysteembeheer; - stedelijk waterbeheer; - waterzuivering.
help
Video-verslag RWS - Waterschappen & Defensie trainen gezamenlijk optreden bij watercrisis [Video]
2017
Specialisten van Rijkswaterstaat, waterschappen, veiligheidsregio's en Defensie oefenden deze zomer in Hedel hun inzet tijdens een hoogwatercrisis. Op het programma stond het gezamenlijk uitwerken van oplossingen voor scenario’s en de uitvoering daar ...
help
Themadag Greendeal 2017 : Technologieën voor Groene Waterschappen [Video]
2017
De Nederlandse waterschappen hebben de ambitie om in 2050 energiezelfvoorzienend te zijn. Daarvoor zijn ze druk op zoek naar de mogelijkheden om zelf (schone) energie op te wekken uit zon, wind én water (blauwe energie). Op 20 april 2017 zaten waters ...
help
STOWA kennisfilms [Video]
2012-2015
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Denk ...
help
eDNA voedselwebanalyse [Video]
2017
Waterbeheerders monitoren hun oppervlaktewateren om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van deze toestand. De laatste jaren zijn er verschillende kansrijke nieuwe monitoringm ...
help
Kennisfilm eDNA in het waterbeheer [Video]
2017
Planten en dieren laten in hun omgeving allemaal DNA-sporen achter. Dit heet environmental DNA, of eDNA. Met nieuwe technieken kan dit DNA steeds beter worden gedetecteerd. Dat biedt volgens insiders veel kansen om goedkoper, sneller en beter te moni ...
help
Deltaplan ontmoet Sigmaplan : veldbezoek 23 april 2015 [Video]
2015
Op donderdag 23 april organiseerden STOWA en Rijkswaterstaat in samenwerking met Vlaamse counterparts in België een excursie naar de Kalkense Meersen in Vlaanderen. Dit is een cluster van getijdengebieden langs de Schelde die recentelijk zijn heringe ...
help
STOWA Documentaire 2015 : muizenplaag in Fryslan [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
Workshop dynamisch kustbeheer [Video]
2014
De Workshop dynamisch kustbeheer 2014 op Schouwen was de 5e workshop dynamisch kustbeheer en werd georganiseerd in samenwerking met het kennisnetwerk 'Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit' (OBN). Ook deze bijeenkomst had tot doel om kennis en ervar ...
help
Kennisdag inspectie Waterkeringen 2018 [Video]
STOWAvideo \ 2018
Presentaties van de 15de Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden op donderdag 22 maart 2018 in Burgers Zoo te Arnhem.
help
Kennisdag inspectie Waterkeringen 2017 [Video]
STOWAvideo \ 2017
Presentatie opgenomen op de jaarlijkse Kennisdag Inspectie Waterkeringen - Thema: Bruggen Bouwen - Burgers' Zoo - Donderdag 23 maart 2017.
help
Symposium | 2016 Dike Research | TU Delft / STOWA [Video]
STOWAvideo \ 2016
Aan de orde komen onder meer de onderwerpen Safe Levees, bezwijkproef Leendert de Boerspolder en multifunctionele keringen.
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P08 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Afsluiting door de dagvoorzitter Hans Oosters (voorzitter STOWA).
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P01 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Openingswoord door de dagvoorzitter Hans Oosters op dag 2 van het Klimaatsymposium in Arnhem.
help
160616 STOWA EU-LIFE interviews [Video]
STOWAvideo \ 2016
Interviews recorded at the EU LIFE symposium on Sewage Mining - Thursday June 16th 2016 - Amersfoort Sewage Treatment Plant.
help
STOWA40P06 - INTERMEZZO 1 - STOWA 40 jaar [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie op het Jubileumsymposium STOWA 40 jaar op 15 september 2011 te Amersfoort met een (lang) lied voor de jarige.
help
UF2010P01 Introduction [Video]
STOWAvideo \ 2012
Het introductiewoord door Nico Pals op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
Nieuwe visie op regionale keringen [Video]
STOWAvideo \ 2016
Korte introductiefilm over de nieuwe visie op regionale keringen van STOWA, opgesteld in opdracht van IPO en de Unie van Waterschappen. Deze film werd voor het eerst vertoond tijdens het Deltacongres 2016, op 3 november 2016 in Apeldoorn.
help
FloodControl2100 : video example 2 - London [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.