Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De invloed van vuilstortplaatsen op bodem en grondwater : een praktijkonderzoek in de gemeenten Ambt-Delden en Markelo [Boek]
  Breeuwsma, A. \ Engers, L.E. van \ 1974
  help
  Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de provincie Zeeland [Boek]
  Smet, L.A.H. de \ 1953
  help
  Landschapsecologische kartering Nederland : grondwaterrelaties : toelichting bij het databestand "grondwaterrelaties" van het LKN-project [Boek]
  Klijn, F. \ 1989
  help
  De gemiddeld jaarlijkse waterbalans van bos-, heide- en graslandvegetaties [Boek]
  Visser, P.H.B. de \ Vries, W. de \ 1989
  De gemiddeld jaarlijkse waterbalans van een aantal combinaties van bos- en heidesystemen op zandgronden is berekend met het simulatiemodel SWATRE. Bij bos is daarbij onderscheid gemaakt in een 3-tal bostypen: douglas, grove den en eik. Ook is gekeken ...
  help
  Onderzoek naar de hydrologische situatie in de onverzadigde zone op het plateau van Margraten [Boek]
  Bouma, J. \ Stoffelsen, G.H. \ Teunissen van Manen, T.C. \ 1978
  help
  Droogteschade Zuidlaren [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Holst, A.F. van \ 1979
  help
  Grondmonsteronderzoek grienden Oude Maas, Heinenoord [Boek]
  Breeuwsma, A. \ Kleijer, H. \ 1983
  Het gebied waar de grondmonsters zijn genomen ligt ten noordoosten van Heinenoord langs de Oude Maas. Het doel van het onderzoek was de mogelijke verontreiniging van de grienden met zware metalen uit het havenslib na te gaan. Voor dit doel werden mon ...
  help
  Profielbeschrijvingen bij grondwaterstandsbuizen in waterwingebied Archemerberg [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ 1985
  De Waterleiding Maatschappij "Overijssel" (WMO) beschikt over een net van waarnemingspunten om eventuele veranderingen in het grondwaterpeil te kunnen meten. Als aanvulling op het bestaande net heeft de Stichting voor Bodemkartering grondwaterstandsb ...
  help
  De fosfaathuishouding van zandgronden in relatie tot de waterkwaliteit [Boek]
  Breeuwsma, A. \ 1984
  help
  Fosfaatverzadiging en kopertoestand van bouwlandpercelen in de gemeente Ambt-Delden [Boek]
  Breeuwsma, A. \ Jansen, E.J. \ Visschers, R. \ 1987
  Een intensief gebruik van dierlijke mest leidt vooral in zandgebieden op den duur tot problemen voor zowel landbouw als milieu. Na de nitraatuitspoeling vormen de hoge fosfaat- en kopergehalten op de langere termijn een probleem. Om een indruk te kri ...
  help
  Bodemkundig - agrohydrologisch onderzoek oostelijk Noord-Brabant kaartblad 51 oost : bodemkundig / hydrologische inventarisatie, meting van bodemfysische karakteristieken en modelberekeningen van vochttekorten en relatieve opbrengsten [Boek]
  Bannink, M.H. \ Bles, B.J. \ Holst, A.F. van \ 1985
  help
  Bodemkundig - agrohydrologisch onderzoek Midden- en Oost - Brabant : bodemkundig - hydrologische inventarisatie en modelberekeningen van vochttekorten en relatieve opbrengsten [Boek]
  Holst, A.F. van \ Riele, W.J.M. te \ Bles, B.J. \ 1988
  help
  Overzichtskaarten met betrekking tot een aantal aspecten van de waterhuishouding in Gelderland [Boek]
  Bouma, J. \ 1979
  help
  Waterhuishouding westelijk Noord-Brabant (ged.) : bodemkundig-agrohydrologisch onderzoek : overzichtskaarten [Boek]
  Holst, A.F. van \ Riele, W.J.M. te \ 1982
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.