Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rampenbeheersingstrategie overstromingen Rijn en Maas : uitwerking optie Aa en Maas [Boek]
  Slomp, R.M. \ Kind, J. \ 2007
  In het onderzoeksprogramma Rampenbeheersingstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) is op verzoek van waterschap Aa en Maas nog een zesde optie beschreven en beoordeeld. Deze optie bestaat uit het versterken van de relatief zwakke plekken in de d ...
  help
  Beperking van overstromingsrisico's in het Bovenrivierengebied : oplegnotitie bij "Een verkennende beleidsanalyse van rampenbeheersing en structurele maatregelen langs de Rijntakken en de bedijkte Maas" [Boek]
  Velzen, E. van \ 2004
  Deze oplegnotitie is geschreven door het RIZA, DWW en Bouwdienst als inleiding tot, samenvatting van en aanvulling op de onderzoeksrapportage ‘Beperking van overstromingsrisico’s in het Bovenrivierengebied, een verkennende beleidsanalyse van rampenbe ...
  help
  Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins [Boek]
  Wit, M. de \ Buishand, A. \ 2007
  In 1996 RIZA and KNMI started to work together on a new methodology to provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers. This methodology is indicated as GRADE : Generator of Rainfall and Discharge E ...
  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Measured wind-wave climatology Lake IJssel (NL) : main results for the period 1997-2006 [Boek]
  Bottema, M. \ 2007
  In the period 1997-2007, an extensive wind and wave measuring campaign has been carried out on Lake IJssel and Lake Sloten, with the aim to gather and analyse well-documented wind and wave measurements of high quality, for a range of fetch, depth and ...
  help
  Mest en oppervlaktewater : een terugblik 1985-2005 : deelrapportage ten behoeve van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 [Boek]
  Bakker, D.W. \ Heuvel, H. van den \ Klein, J. de \ Schoumans, O. \ Leenders, D. \ Hendriks, R. \ 2007
  Dit rapport beschrijft de kwaliteit én belasting met betrekking tot nutriënten van het Nederlandse oppervlaktewater van haarvaten tot aan de kustwateren van januari 1985 tot januari 2006. Het accent ligt hierbij voornamelijk op de regionale oppervlak ...
  help
  Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden - A: Deelstroomgebied Rijn-Oost [Boek]
  Koppers, M. \ Ovaa, E. \ 2007
  Om de Nederlandse deelstroomgebieden hierbij te ondersteunen hebben DG Water en het Landelijk Overleg van Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het onderhavige project gestart, met als belangrijkste onderdeel een landsdekkende enquête. De enquêt ...
  help
  Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden - B: Deelstroomgebied Rijn-Midden [Boek]
  Koppers, M. \ Ovaa, E. \ 2007
  Om de Nederlandse deelstroomgebieden hierbij te ondersteunen hebben DG Water en het Landelijk Overleg van Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het onderhavige project gestart, met als belangrijkste onderdeel een landsdekkende enquête. De enquêt ...
  help
  Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden - C: Deelstroomgebied Rijn-West [Boek]
  Koppers, M. \ Ovaa, E. \ 2007
  Om de Nederlandse deelstroomgebieden hierbij te ondersteunen hebben DG Water en het Landelijk Overleg van Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het onderhavige project gestart, met als belangrijkste onderdeel een landsdekkende enquête. De enquêt ...
  help
  Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden - D: Deelstroomgebied Rijn-Noord [Boek]
  Koppers, M. \ Ovaa, E. \ 2007
  Om de Nederlandse deelstroomgebieden hierbij te ondersteunen hebben DG Water en het Landelijk Overleg van Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het onderhavige project gestart, met als belangrijkste onderdeel een landsdekkende enquête. De enquêt ...
  help
  Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden - E: Deelstroomgebied Eems [Boek]
  Koppers, M. \ Ovaa, E. \ 2007
  Om de Nederlandse deelstroomgebieden hierbij te ondersteunen hebben DG Water en het Landelijk Overleg van Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het onderhavige project gestart, met als belangrijkste onderdeel een landsdekkende enquête. De enquêt ...
  help
  Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden - F: Deelstroomgebied Maas [Boek]
  Koppers, M. \ Ovaa, E. \ 2007
  Om de Nederlandse deelstroomgebieden hierbij te ondersteunen hebben DG Water en het Landelijk Overleg van Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het onderhavige project gestart, met als belangrijkste onderdeel een landsdekkende enquête. De enquêt ...
  help
  Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden - G: Deelstroomgebied Schelde [Boek]
  Koppers, M. \ Ovaa, E. \ 2007
  Om de Nederlandse deelstroomgebieden hierbij te ondersteunen hebben DG Water en het Landelijk Overleg van Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het onderhavige project gestart, met als belangrijkste onderdeel een landsdekkende enquête. De enquêt ...
  help
  Werkwijzer OEI bij SNIP : integrale afweging van SNIP-projecten op basis van de overzicht effecten infrastructuur (OEI)-systematiek : effectentabellen en toepassingsbereik [Boek]
  Wooning, A. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ HKV lijn in water \ Sterk consulting : bureau voor water- en omgevingsvraagstukken \ 2007
  De OEI bij SNIP-methodiek vormt een middel om de maatschappelijke effecten van natte infrastructuur projecten systematisch en uniform in kaart te bregen. In dit rapport de handleiding van de methodiek. Er is tevens een rapport met de achtergronden (r ...
  help
  OEI bij SNIP : integrale afweging van SNIP-projecten op basis van de overzicht effecten infrastructuur (OEI)-systematiek : effectentabellen en toepassingsbereik [Boek]
  Wooning, A. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 2007
  De OEI bij SNIP-methodiek vormt een middel om de maatschappelijke effecten van natte infrastructuur projecten systematisch en uniform in kaart te bregen. In dit rapport de achtergrond van de methodiek. Er is tevens een handleiding (rapport 2007.10). ...
  help
  Snelle kennis van zwevende stoffen : quick-scan naar gedrag van aan zwevend stof gebonden PAK's, PCB's en HCB in rijkswater, 1988-2005 [Boek]
  Senhorst, H. \ 2006
  help
  Mestverwerking en mogelijke emissies naar oppervlaktewater : uitgangspunten vanuit het waterbeheer voor de verwerking van mest uit de landbouwsector [Boek]
  Kuiper, D. \ 2006
  In kort bestek wordt een schets gegeven van de mestbe- en verwerkingstechnieken waarbij natte reststromen vrijkomen, de mogelijkheden om die stromen verder te zuiveren op basis van kennis vanuit de zuivering van communale en industriele afvalstromen, ...
  help
  Scenario analyses Dommel : impact of sedimentation in the Dommel flood plain on heavy metal availability and bioaccumulation in flora and fauna [Boek]
  Vink, J. \ Klaver, G. \ Joziasse, J. \ 2007
  The report describes the application of the BioChem-DSS, being developed in the EU KP6-programme AquaTerra, BASIN R3 work package, with the aim to assist in the definition and improvement of management options for the Meuse region. A case study was c ...
  help
  Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
  Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
  Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
  help
  Mogelijke maatregelen bij de bestrijding van eutrofiering in Nederlandse plassen en meren [Boek]
  Rijsdijk, R.E. \ 1994
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.