Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar maatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden - Dl. 4: Ontwikkeling en toepassing van een- en twee-dimensionale modellen [Boek]
  Kruijne, R. \ Wesseling, J.G. \ Schoumans, O.F. \ 1996
  help
  Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 1: Kaarteenheden met Gt III [Boek]
  Visschers, R. \ 1997
  help
  Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek - Nutriëntenonderzoek en scenarioberekeningen [Boek]
  Kruijne, R. \ 1996
  help
  Effecten van vernattingsmaatregelen op grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen in het stroomgebied van de Drentse Aa : studie in het kader van natuurverkenningen 1997 [Boek]
  Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ Vries, F. de \ 1997
  In het voorbeeldgebied Drentse Aa zijn vernattingsscenario's met het hydrologische model SIMGRO doorgerekend. De uitkomsten zijn getoetst aan standplaatseigenschappen van grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen. Het areaal van de kwelwaterafhankelijke ...
  help
  Afvoer van water, stikstof en fosfor in het Schuitenbeek-stroomgebied - Veldonderzoek 1988-1994 [Boek]
  Negate, G.L. \ 1997
  help
  Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg - Dl. 2: Kosten en baten van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg [Boek]
  Eck, W. van \ 1995
  help
  Stofstromen in het landelijk gebied : bijdragen aan het afscheidssymposium van dr. ir. P.E. Rijtema op 16 december 1994 [Boek]
  Drent, J. \ Rijtema, P.E. \ 1994
  help
  Onderzoek naar de optimalisering van de waterinlaat voor het beheersgebied van het Waterschap De Brielse Dijkring [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Hamaker, P. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1993
  help
  Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne-West : beknopte versie [Boek]
  Hamaker, Ph. \ Aarnink, W.H.B. \ Peerboom, J.M.P.M. \ 1997
  help
  Historisch - geomorfologische ontwikkeling van enkele riviertrajecten langs de IJssel [Boek]
  Maas, G.J. \ 1998
  help
  Bodemfysische karakterisering van de gronden in de provincie Utrecht [Boek]
  Vries, F. de \ 1991
  help
  Bodemfysische karakterisering van de gronden in Gelderland [Boek]
  Vries, F. de \ 1991
  help
  Gebruik van SWATRE voor de berekening van afvoerkenmerken [Boek]
  Walsum, P.E.V. van \ 1994
  help
  Invloed van grondwaterstandsdaling op de houtbijgroei van bos rond het pompstation Vessem [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 1991
  help
  Bodemfysische parameters binnen 17 waterwingebieden in Oost - Gelderland [Boek]
  Groot Obbink, D.J. \ 1992
  help
  Transport van water en bromide in waterafstotende zandgrond, onderzocht in een bouwlandperceel bij Vredepeel [Boek]
  Hamminga, W. \ Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ 1994
  help
  Hydrologisch onderzoek naar de drainageweerstanden van het tertiair ontwateringsstelsel in Oost - Gelderland [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Wit, P.A.J.W. de \ 1994
  help
  Wild en woest en ledig : gebiedsvisie natuur, bos en landschap 'de Peelvenen' [Boek]
  Engen, H.C. van \ Joosten, J.H.J. \ 1994
  help
  Effecten van beheersmaatregelen op de nutrientenconcentraties in het oppervlaktewater van peilgebied Bergambacht : een modelstudie [Boek]
  Hendriks, R.F.A. \ Kolk, J.W.H. van der \ Oosterom, H.P. \ 1994
  help
  Effectbepaling anti - verdrogingsmaatregelen Landgoed "De Wildenborch" [Boek]
  Massop, H.T.L. \ Peerboom, J.M.P.M. \ Vessem, H.C. van \ 1994
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.