Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
  Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
  help
  Natuurvriendelijk slootonderhoud in het westelijk veenweidegebied : eindverslag van het Slootexperiment 2003-2005 [Boek]
  Musters, C.J.M. \ Keurs, W.J. ter \ Well, E.A.P. van \ 2006
  Sloten in het boerengrasland zijn vaak arm aan planten- en dierleven. Om natuurvriendelijk slootonderhoud tot een gangbare manier van werken te maken, werd het Slootexperiment begonnen. Doel van dit grootschalige, driejarige demonstratie-experiment w ...
  help
  Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 : interpretatie van de rekenresultaten [Boek]
  Groen, C.L.G. \ Meijden, R. van der \ Nienhuis, J.G. \ 1994
  The Dose-Effect Model for terrestrial NATure (DEMNAT) is a model for the nationwide prediction of effects of water management measures on vegetation. For scenario analyses with DEMNAT geographical data on vegetation (ecotope groups), soil and groundw ...
  help
  Aanzet tot een ecologische indeling van oppervlaktewateren in Nederland [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ Runhaar, J. \ Hoek, W.F. van der \ 1992
  help
  Statistische evaluatie van het MWTL-waterplantenmeetnet [Boek]
  Vos, P. \ Musters, C.J.M. \ 2004
  In voorliggend rapport wordt de statistische analyse beschreven van de gegevens van het MWTL-waterplantenmeetnet van het RIZA. De aanleiding voor de analyse vormt de monitoringverplichting vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met monitoring ...
  help
  Methodieken voor de prioritering van milieumaatregelen bij Zeeuwse bedrijven [Boek]
  Koning, A. de \ Kleijn, R. \ Duin, R. van \ 2001
  help
  Beschrijving en voorspelling van de vegetatie in het rivierengebied : opzet voor een Geografisch Informatiesysteem en een voorspellingsmodel voor de vegetatie in het gebied van de Grote Rivieren [Boek]
  Runhaar, J. \ 1991
  help
  Aanzet tot een aquatische ecoserie-indeling [Boek]
  Runhaar, J. \ Klijn, F. \ 1993
  help
  Met oevers meer natuur : op zoek naar referentiebeelden en maatregelen voor aanleg, inrichting en beheer van natuurvriendelijke oevers [Boek]
  Cuperus, R. \ Canters, K.J. \ 1992
  Deze studie is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van RIZA (Ontwerpeisen ten behoeve van het ecologisch functioneren van milieuvriendelijke oevers) en DWW (Referentiebeelden natuurvriendelijke oevers).
  help
  Haalbaarheidstudie natuurgerichte normstelling nutrienten : algemene methoden voor het ontwikkelen van grenswaarden voor nutrientenbelasting van natuurlijke ecosystemen [Boek]
  Gorree, M. \ Runhaar, H. \ 1992
  help
  Ecoseries 2.0 : naar een ecoserieclassificatie t.b.v. het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 [Boek]
  Klijn, F. \ Harmsel, A. ten \ Groen, C.L.G. \ 1992
  Ten behoeve van nationale beleidsanalyses voor het beheer van grond- en oppervlaktewater is een model ontwikkeld om de gevolgen van waterbeheer op terrestrische ecosystemen te voorspellen. Eén van de eerste toepassingen heeft plaastgevonden voor een ...
  help
  Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op vegetaties van natte en vochtige standplaatsen : ontwikkeling van dosis - effectfuncties ten behoeve van DEMNAT-2 [Boek]
  Linden, M. van der \ Runhaar, J. \ Zelfde, M. van 't \ 1992
  help
  Stofstroomanalyse dioxines in Zuid-Holland [Boek]
  Egmond, L. van \ Kleijn, R.E.G.M. \ Voet, E. van der \ 1991
  help
  Indeling van bodemfauna in ecologische soortengroepen [Boek]
  Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1992
  help
  Field bioassays for side-effects of pesticides : progress report [Boek]
  Jong, F.M.W. de \ Bergema, W.F. \ 1993
  help
  Toetsing van de verspreiding van ecotoopgroepen aan het LKN-bestand [Boek]
  Witte, J.Ph.M. \ Groen, Kees L.G. \ Meijden, R. van der \ 1995
  help
  Beschrijving en evaluatie van de normstelling voor PAK in baggerspecie [Boek]
  Gorree, M. \ Tamis, W.L.M. \ 1995
  help
  Relatie tussen bestrijdingsmiddelen en biota in oppervlaktewater : een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden van multivariate analysetechnieken [Boek]
  Bok, C.F.M. de \ Gorree, M. \ Leeuw, J. de \ Tamis, W.L.M. \ Canters, K.J. \ Centrum voor Milieukunde \ 1996
  help
  Screening - LCA voor de verwijdering van baggerspecie [Boek]
  Gorree, M. \ Kleijn, R. \ 1996
  help
  Vergelijking ecotooptypen - natuurdoeltypen [Boek]
  Runhaar, J. \ Zelfde, M. van 't \ 1996
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.