Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Integraal structuurplan Noorden des Lands - Deelrapport 2: Biologisch wateronderzoek : macrofyten en macrofauna : een onderzoek in het kader van het milieuonderzoek ten behoeve van het Integraal Structuurplan voor het Noorden des Lands [Boek]
  Gijsen, M.E.A. van \ Claassen, T.H.L. \ 1978
  ISP rapport RIN
  help
  Enkele kanttekeningen bij de HELP : naar aanleiding van de proefevaluaties Velden, Sauwerd, Etten-Leur-Rucphen, Waterland en Eilandspolder [Boek]
  Apeldoorn, R.C. van \ Baaijens, G.J. \ 1982
  help
  Bijdrage tot een advies inzake de reconstructie van de Peelrijt en het uitbaggeren van het Beuven op de Strabrechtse Heide [Boek]
  Diemont, W.H. \ Helsper, H.P.G. \ Soet, M.C. de \ 1982
  help
  Het plankton van de Maarsseveense plassen, 1978. [Boek]
  Sinkeldam, J.A. \ 1983
  In dit rapport wordt een bijdrage aan de reeds bestaande kennis geleverd door de gedetailleerde kwalitatieve en semikwantitatieve inventarisatie van het plankton gedurende een jaarcyclus.
  help
  Verspreiding en ecologie van de branchiopoda in Nederland [Boek]
  Notenboom - Ram, E. \ 1981
  Ecologie van watervlooien en kieuwpootkreeftjes.
  help
  Ecologische inventarisatie van het IJsselmeer [Boek]
  Dessel, B. van \ 1988
  help
  Consequenties van verontreiniging van de (water)bodem voor natuurwaarden in de Biesbosch [Boek]
  Gleichman - Verheijen, E.C. \ Ma, W. \ 1989
  help
  Te verwachten ecologische effecten van pekellozing in het Eems-Dollardgebied [Boek]
  Dessel, B. van \ 1987
  help
  De effecten van ozon op natuurlijke ecosystemen : een literatuuronderzoek [Boek]
  Wit, T. de \ 1988
  help
  Lettercodering van de Nederlandse aquatische macrofauna voor mathematische verwerking [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ Torenbeek, R. \ 1988
  help
  De internationale betekenis van de Nederlandse natuur [Boek]
  Wolff, W.J. \ Berdowski, J. \ Bink, F.A. \ Broekhuizen, S. \ 1988
  help
  De achteruitgang van de oevervegetatie van het Tjeukemeer tussen Oosterzee (Buren) en Echten [Boek]
  Nie, H.W. de \ Jansen, A.E. \ 1988
  help
  Milieu- en vegetatieveranderingen in het schraalland van Koolmansdijk (gemeente Lichtenvoorde), 1952 - 1988 [Boek]
  Farjon, A. \ Wiertz, J. \ 1989
  help
  De literatuur over Nederlandse aquatische macrofauna tot 1983 [Boek]
  Mol, A.W.M. \ 1985
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle op Nederlandse wateren betrekking hebbende publikaties en rapporten, waarin ongewervelde zoetwaterdieren (macrofauna) vermeld zijn. Het rapport vormt de schriftelijke vastlegging van databestanden d ...
  help
  Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de vegetatie in het Beerzedal [Boek]
  Beije, H.M. \ Baaijens, G.J. \ 1985
  help
  Handleiding bij het WAFLO-model [Boek]
  Fahner, F. \ Wiertz, J. \ 1987
  help
  Voorstudie naar de botanische effecten van waterwinningsprojecten op Vlieland en Ameland : een globale effectenbestrijding en een voorstel voor verder onderzoek [Boek]
  Wiertz, J. \ Vries, C.N. de \ 1982
  help
  Modelvorming in de projecten WAFLO en SWNBL : balans van een tussentijds overleg [Boek]
  Wiertz, J. \ Molenaar, J.G. de \ Reijnen, M.J.S.M. \ Wirdum, G. van \ 1987
  help
  Biologische gevolgen van vergroting van waterinlaat in de provincie Drenthe [Boek]
  Torenbeek, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ 1987
  help
  Nitraatimmissie en Nederlandse ecosystemen : een globale risico-analyse [Boek]
  Denneman, W.D. \ Torenbeek, R. \ 1987
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.