Login

Hydrotheek

help
Duurzaam opdrachtgeverschap van #hoedan naar #doedan! : Case study \ Water governance [Artikel]
Hoogeveen, F. \ Jongens, M. \ 2020
De duurzame aanleg en onderhoud van al onze objecten is geen wens; het is de nieuwe werkelijkheid. Het is onze manier van doen en denken. Duurzaam werken aan waterbeheer is op een verantwoorde manier omgaan met de leefomgeving, bronnen en met mensen. ...
help
Meer doen met biogas uit awzi's : Case study \ Water governance [Artikel]
Boorsma, J. \ Lazaroms, R. \ Helsen, O. \ 2020
Sinds enkele decennia wordt in binnen- en buitenland gewerkt aan het opwekken van duurzame energie en uitbreiding hiervan. Een van de vormen van duurzame energie is groen gas. Groen gas is opgewerkt biogas naar aardgaskwaliteit. Het heeft dus dezelfd ...
help
Governance van de circulaire economie \ Water governance [Artikel]
Nanninga, B. \ Wijdeven, G. van de \ Leeuwis-Tolboom, J. \ Zuijdam, J. \ Oeffelt, T. van \ 2020
In de afgelopen honderd jaar is de hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gebruikt verachtvoudigd. De dramatische belasting die dit voor het milieu betekent, dwingt te komen tot een uiteindelijk volledige circulaire economie. Een efficiënter g ...
help
Sturen op de circulaire economie : Interview met Sander Mager \ Water governance [Artikel]
Wijdeven, G. van de \ 2020
Een belangrijke rol met betrekking tot de circulaire economie bij de waterschappen is weggelegd voor Sander Mager. Hij is dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. In beide functies heeft ...
help
Nieuwe peilstok voor circulariteit in projecten : Gebiedsontwikkeling Grebbedijk als eerste beoordeeld met de circulaire peiler \ Water governance [Artikel]
Hoeksema, M. \ Prinsen, H. \ Karssemeijer, P. \ Weersink, A. \ 2020
De circulaire economie is een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Ook dient het om gebruik van primaire grondstoffen en waardevernietiging te minimaliseren. In deze circulaire economie ...
help
Onderzoek speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie : Interview met Cora Uijterlinde en Bert Palsma - STOWA \ Water governance [Artikel]
Leeuwis-Tolboom, J. \ Oeffelt, T. van \ 2020
Honderd procent circulair in 2050 is de stip op de horizon voor de waterschappen. Is dat realistisch? Het is in elk geval een uitdagend concept en biedt veel inspiratie voor onderzoek. STOWA speelt daar, als het kenniscentrum van de regionale waterbe ...
help
Interview met Shane Kleyhorst: Watersector kan enorme boost geven aan volledige circulariteit \ Water governance [Artikel]
Oeffelt, T. van \ 2020
‘Een duidelijk omslagpunt was er in 2008. De Unie van Waterschappen schreef toen een prijsvraag uit over het waterschap van de toekomst. Voor welke opgaven, naast de kerntaken, komen de waterschappen te staan? Nieuwe opgaven, die ook de strategische ...
help
Van gouden driehoek naar gouden cirkel met de grondstof Kaumera \ Water governance [Artikel]
Roeleveld, P. \ 2020
Een consortium van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, STOWA, adviesbureau Royal HaskoningDHV, TU Delft en ChainCraft, ontwikkelaar van biobased materialen, werkt intensief samen om Kaumera naar de markt te brengen. Deze veelbelovend ...
help
Hoogwaardiger gebruik van bagger - Hoe doe je dat? : Case study \ Water governance [Artikel]
Lieten, S. \ Zuijdam, J. \ 2020
Binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW) komen miljoenen kuubs grond en bagger vrij. Deze materialen hebben in het kader van duurzaam grondverzet een nieuwe bestemming nodig. Het huidige systeem van beleid, wet- en regelgeving is zo ingericht dat he ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.