Login

Hydrotheek

help
Verslag Workshop Implementatievisies Sensoring [Boek]
Kronemeijer, Auke \ Thienen, Peter van \ Büscher, Chris \ Vries, Dirk \ 2015
Op 1 April 2015 werd de BTO workshop Implementatievisies Sensoring voor beleidsbepalers van de drinkwaterbedrijven en -laboratoria bij KWR in Nieuwegein georganiseerd. Een verslag.
help
Meetprogramma voor het bepalen van het effect van toepassing van AOP op de (micro)biologie in de duinen [Boek]
Heijnen, Leo \ Hornstra, Luc \ 2016
In hoofdstuk 2 worden de verschillende microbiologische parameters kort beschreven. In hoofdstuk 3 staan de meetlocaties, de meetfrequenties en monstername en in hoofdstuk 4 is het meetprogramma schematisch samengevat.
help
Pyrazool - inventarisatie full-scale data en verkennend experimenteel onderzoek [Boek]
Hijnen, Wim \ Hofman-Caris, Roberta \ Bertelkamp, Cheryl \ Wols, Bas \ 2016
Dit rapport heeft op basis van een literatuurstudie, data van de drinkwaterbedrijven en een kleinschalig experiment gekeken naar de verwijdering van pyrazool door verschillende zuiveringsprocessen.
help
Systematieken in gebiedsprocessen [Boek]
Bergsma, Emmy \ Büscher, Chris \ Schalkwijk, Bart \ Kooiman, Jan Willem \ 2016
In dit onderzoeksproject is een conceptueel model ontwikkeld om drinkwaterbedrijven te helpen hun handelen in gebiedsprocessen (beter) te structureren. Het model maakt onderscheid tussen vier onderdelen van omgevingsmanagement: de interne organisatie ...
help
Stakeholderverwachtingen Vitens [Boek]
Brouwer, Stijn \ Bergsma, Emmy \ Frijns, Jos \ 2016
Verwachtingen van stakeholders over de performance van de infrastructuur biedt Vitens handvatten voor het vormgeven van de nieuwe Lange Termijn Visie (LTV). Daarnaast helpt inzicht in stakeholderverwachtingen het waterbedrijf richting te geven aan de ...
help
Workshop Snelle Detectie Fecale Verontreinigingen [Boek]
Smeets, Patrick \ Heijnen, Leo \ Kronemeijer, Auke \ Medema, Gertjan \ Hornstra, Luc \ 2015
Op 27 maart 2015 vond bij KWR in Nieuwegein de workshop Snelle Detectie Fecale Verontreinigingen plaats. In dit rapport een samenvatting van de dag met de belangrijkste discussie, conclusies en outlook voor de toekomst. Doel van de workshop: Het iden ...
help
Grondwateraanvulling en achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant [Boek]
Witte, J.P.M. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Cirkel, D.G. \ Leunk, I. \ Aarts, H.F.M. \ Dorland, Edu \ 2015
In dit rapport verkennen wij, in opdracht van waterbedrijf Brabant Water, wat veranderingen in het landgebruik via een afname van de grondwateraanvulling hebben bijgedragen aan de daling van de grondwaterstand in de provincie Noord-Brabant.
help
BTO: we maken het samen : twintig implementatieaanjagers [Boek]
Mesters, Carleen \ Sulmann, Gerda \ Frijns, Jos \ 2010
Hoe zorgen we dat de resultaten van BTO-onderzoek optimaal worden ingezet en geïmplementeerd in de praktijk van de waterbedrijven, de opdrachtgevers voor het bedrijfstakonderzoek BTO? Om dat voor elkaar te krijgen, zijn de BTO-opdrachtgevers en -onde ...
help
Verstoppingspotentie van een infiltratiegracht op de Avekapellekreekrug [Boek]
Dooren, T.C.C.W. \ Raat, K.J. \ 2018
De Avekapellekreekrug is een veelbelovende locatie voor een MAR-systeem met een infiltratiegracht. Deze toepassing wordt momenteel binnen De Watergroep gezien als mogelijke oplossing om extra drinkwater te produceren in West-Vlaanderen. Verstopping i ...
help
De rol van de drinkwatersector in de energietransitie : resultaten van 5 jaar onderzoek in de themagroep Klimaatneutrale waterketen [Boek]
Oesterholt, Frank \ Roest, Kees \ 2018
De themagroep is in 2013 gestart met de volgende missie: Drinkwaterbedrijven leveren een actieve bijdrage aan het terugdringen van de maatschappelijke kosten die ontstaan bij de inzet van fossiele energie bij drinkwatergebruik. Dit wordt bereikt door ...
help
COMSIMA: model voor spanningen op ondergrondse leidingen [Boek]
Wols, B.A. \ Moerman, A. \ Slaats, N. \ 2015
In dit rapport is de achtergrond van COMSIMA beschreven. De rekenregels om de spanningen te berekenen voor de verschillende belastingen zijn weergegeven in hoofdstuk 2. Vervolgens behandelt hoofdstuk 3 de implementatie van het model in een geografisc ...
help
Evaluatie BTO 2014 [Boek]
Hummelen, Anne Mathilde \ Pieron, Miranda \ Frijns, Jos \ 2015
De BTO-evaluatie 2014 laat geen grote verschillen zien ten opzichte van de evaluatie 2013. De aansturingsstructuur van Directeurenoverleg, Coördinerend Overleg, Themagroepen en Speerpuntgroepen functioneert naar tevredenheid. De programmering van ond ...
help
Schaliegas & drinkwater: betrouwbaarheid [Boek]
Wezel, A. van \ Cirkel, G. \ Berg, g van den \ 2015
In de discussie rondom schaliegas zijn drinkwaterbedrijven sterk betrokken. Er staat voor drinkwaterbedrijven mogelijk veel op het spel. Het gaat daarbij om de betrouwbaarheid van drinkwater. Om een helder inzicht te krijgen wat de precieze uitdaging ...
help
QMRA van het distributienet : een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse voor de bijdrage van het distributienet aan het infectierisico [Boek]
Blokker, E.J.M. \ Moerman, A. \ Smeets, P.W.M.H. \ Hornstra, L. \ 2016
Doel van dit onderzoek is een meer kwantitatief inzicht te krijgen in het infectierisico van microbiologische contaminatie van het drinkwater tijdens distributie; specifiek na werkzaamheden aan het distributienet. Een tweede doel is vast te stellen h ...
help
Verwijdering van MS2 fagen, E. coli, Clostridium sporen en (oö)cysten van Cryptosporidium en Giardia door actief koolfiltratie [Boek]
Hijnen, W.A.M. \ Suylen, G.M.H. \ Bahlman, J.A. \ Brouwer-Hanzens, A. \ Bichai, F. \ Siegers, W. \ Smeets, Patrick \ 2009
Doel van het onderzoek beschreven in dit rapport is om het vermogen van actieve koolfiltratie te bepalen om pathogene virussen, bacteriën en protozoa te verwijderen. Tevens zijn metingen verricht om inzicht te krijgen in de verwijderingmechanismen en ...
help
Kwantitatieve toekomstscenario's waterverbruik : SIMDEUM ingezet voor het berekenen van totaal en piekverbruik [Boek]
Blokker, E.J.M. \ Vloerbergh, L.N. \ Slaats, P.G.G. \ 2011
Dit rapport gaat in op toekomstige ontwikkelingen en hun invloed op het waterverbruik. Met SIMDEUM zijn inschattingen van het veranderend waterverbruik in de toekomst vertaald naar het verbruik op kleine tijdschaal. Zo kunnen uitspraken worden gedaan ...
help
De highlights uit het BTO onderzoek naar: Klimaatbestendige Watersector [Boek]
Dorland, Edu \ Sjerps, R. \ Wols, B. \ Vonk, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Witte, J.P.M. \ 2018
In dit rapport presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van vijf jaar Bedrijfstakonderzoek. Het doel van dit onderzoek was om de belangrijkste risico’s en kansen van klimaatverandering voor de drinkwatersector in beeld te brengen, en om vervolgens ...
help
Synopsis interviews en symposium Post-feitenmaatschappij [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Frijns, Jos \ 2018
In de zomer van 2017 voerde KWR in opdracht van de Themagroep Trends een Impactstudie uit naar de Post-feitenmaatschappij. Op basis van interviews met experts uit wetenschap en praktijk is een symposium georganiseerd waar met professionals uit de wat ...
help
Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen : evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven [Boek]
Beuken, Ralph \ Slaats, Nellie \ 2013
Door waterbedrijven zijn drie praktijktests van beslissingsondersteunende software uitgevoerd die binnen het kader van het BTO zijn geëvalueerd. Dit betreffen: - Dunea met WiLCO, geleverd door SEAMS; - PWN met Spatial Workshop, geleverd door Spatial ...
help
De waarde van exitbeoordelingen op AC en GGIJ leidingdelen [Boek]
Beuken, Ralph \ Eijk, Ronald van \ Slaats, Nellie \ 2014
Waterbedrijven kunnen exitbeoordelingen uitvoeren op leidingdelen die beschikbaar komen bij werkzaamheden. Zij gebruiken hiermee de gelegenheid om informatie verzamelen over de conditie van vergelijkbare leidingdelen. Nader onderzoek binnen het BTO d ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.