Login

Hydrotheek

help
Future of Sensoring at KWR [Boek]
Kronemeijer, Auke Jisk \ Brandt, Albert \ Kools, Stefan \ Berg, Gerard van den \ 2014
Within KWR renewed effort into sensoring is under consideration to keep up with a dynamic water sector and technological developments in e.g. nanotechnology and ICT. Work into sensoring needs to be programmed in an integrated, multidisciplinary fashi ...
help
De Waterwetenschappers [Geluidsopname]
2019-
Is kraanwater even gezond als water uit een flesje? Hoe kan water bijdragen aan het besparen van energie? Hebben de droge zomers invloed op ons drinkwater? Deze en andere moeilijke vragen beantwoorden we in de nieuwe Studio KWR Podcast. Bij KWR doen ...
help
‘Overschrijding kwaliteitsparameters voor drinkwaterbronnen door mestgebruik’ : KWR/RIVM-rapport \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2016
In de Nederlandse zand- en lössgebieden is het meststoffenbeleid mede bepalend voor de kwaliteit van grondwater als grondstof voor de productie van drinkwater. De onderzoeksinstituten KWR en RIVM publiceerden eerder dit jaar een rapport over de aard ...
help
Rapport onderzoeksinstituut KWR: 'Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk' \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2019
Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Een samenvattend overzicht door onderzoekers van kennisinstituut KWR van de toestand van de Nederlandse drinkwaterbronnen levert een zorgelijk beeld op. Meer en concretere maatregelen om ...
help
Samenwerken aan een robuuste zoetwatervoorziening : zelfvoorziening in zoetwatervraag door sub-irrigatie en hergtebruik van restwater [Brochure]
Bartholomeus, R. \ [ca. 2018]
Factsheet van KWR over de tekorten aan bodemvocht in relatie tot waterbeheer.
help
Kan het Coronavirus zich verspreiden via water [Geluidsopname]
2020
In De Waterwetenschappers stellen Tim van der Mast en Els van der Roest watervragen aan onderzoekers van wateronderzoeksinstituut KWR. Deze aflevering aan Gertjan Medema de vraag: Kan het Coronavirus zich verspreiden via water?
help
Reactie op het LTO-rapport over stationaire grondwaterstroming naar permanente putten [Boek]
Witte, J.P.M. \ Kooiman, J.W. \ 2017
In opdracht van LTO Nederland heeft prof. dr. ir. C. van den Akker een rapport geschreven waarin hij een methode beschrijft om de gevolgen op de freatische grondwaterstand te berekenen van permanente grondwaterwinning in vrij afwaterende gebieden. Vo ...
help
Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas : monitoringsresultaten en potentie [Boek]
Roest, Kees \ Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ 2018
Deze rapportage beschrijft de monitoringsresultaten in de verschillende stromen van de waterketen en de slibverwerking, een beschouwing van de terugwinpotentie van metalen uit die stromen en de daarop gebaseerde aanbevelingen voor fase 2.
help
Vier scenario’s voor de drinkwatervraag in 2040 [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Hummelen, A.M. \ Büscher, C. \ Frijns, J. \ 2010
Dit rapport schetst voor elk van de vier WLO-scenario’s de ontwikkeling van de drinkwatervraag in Nederland tot 2040, alsmede de verdeling daarvan over de regio’s Randstad, Overgangszone en Overig Nederland.
help
Energy efficiency in the European water industry : a compendium of best practices and case studies [Boek]
Frijns, J. \ Uijterlinde, C. \ 2010
This European report on best practices of energy efficiency in the water industry has been compiled by KWR and STOWA. The report showcases 23 energy efficiency initiatives which were collected as case studies from European water utilities. The Europe ...
help
Quick online detection of enterococci with the BACTcontrol sensor [Boek]
Bel, N. van \ Medema, G. \ Rijn, J. van \ Dries, J. van den \ Appels, J. \ Hoefnagels, R. \ Penders, E. \ Schuurman, J. \ 2020
The overall objective of this study was to further develop the enterococci assay on the BACTcontrol and evaluate the applicability for analysis of drinking water and surface water (bathing water, drinking water intake) in a laboratory and on-site set ...
help
LIMS faciliteert KWR’s informatievisie \ LABinsights.nl [Artikel]
2017
Een jaar na de oplevering van de nieuwbouw van KWR Watercycle Research Institute werd een Laboratorium Management Informatiesysteem annex Elektronisch Labjournaal geïmplementeerd. Zowel het chemisch als microbiologisch laboratorium gebruiken nu één o ...
help
Urban Waterbuffer Rheden: resultaten veldproef 2018-2019 [Boek]
Zuurbier, K. \ Dekker, S. \ 2019
Ter plaatse van Lentsesteeg en de Arnhemsestraatweg te Rheden is een systeem met infiltratiebronnen getest voor de infiltratie onder vrij verval van afstromend regenwater van ca. 11.000 m2 verhard oppervlak, zonder uitgebreide voorzuivering.
help
COASTAR : verkenning strategische brakwaterwinning [Boek]
Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ Janssen, G. \ Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Boonekamp, A.M.H. \ Buck, W. de \ Hulzebos, J. \ Schetters, M. \ Zwolsman, G. \ 2018
Brakwater kan een zeer geschikte bron van zoetwater zijn door de afwezigheid van antropogene verontreinigingen en beschikbaarheid van kosteneffectieve ontziltingstechnieken. Als brakwater op strategische locaties kan worden gewonnen kan daarnaast ver ...
help
‘Kwaliteit komt nooit vanzelf ’ : KWR: kennisontwikkeling als basis voor goed drinkwater \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2017
Als onafhankelijk wateronderzoeksinstituut van de Nederlandse drinkwaterbedrijven levert KWR de kennis die ervoor heeft gezorgd dat onze drinkwatersector mondiaal gezien aan de top staat. Directeur Wim van Vierssen over deze kennisonderneming van de ...
help
Evaluation of the proposed EU regulation on minimum requirements for water reuse for irrigation [Boek]
Dingemans, Milou \ Bartholomeus, Ruud \ Medema, Gertjan \ Kardinaal, Edwin \ 2018
Reuse of domestic waste water for irrigation could play an important role in water resource management. Waste water is already often indirectly reused in agriculture by irrigating with surface water in which treated waste water is discharged and dilu ...
help
Het belang van assetmanagement: LESAM 2011 in Duitsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beuken, R. \ 2011
De International Water Association (IWA) verzorgt elke twee jaar een Leading Edge Strategic Asset Management (LESAM-)conferentie. De derde conferentie, die in september 2011 plaatsvond in Mülheim an der Ruhr, werd bezocht door ruim 200 deelnemers. Zi ...
help
Optimale ondergrondse inpassing van open bodemenergiesystemen : Bepaling van plaatsingsregels voor de toepassing van open bodemenergie met hoge ruimtelijke dichtheid ter verlaging van de gebiedsuitstoot van CO2 [Boek]
Bloemendal, M. \ Valstar, J. \ Beernink, S. \ Kleinlugtenbelt, R. \ Brugge, R. van den \ 2020
In dit onderzoek is een kader vastgesteld voor het plaatsen van open bodemenergiebronnen. Dit kader geeft handvaten voor optimaal en duurzaam gebruik van de ondergrond bij een sterk toenemend aantal bodemenergiesystemen. Daarnaast is er uitgezocht bi ...
help
Arnaut van Loon, KWR : gebiedsgerichte maatregelen voor het mestbeleid : mest dossier \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2017
In vervolg op een eerder onderzoek naar de problematiek die drinkwaterbedrijven ondervinden als gevolg van bemesting, heeft dr. ir. Arnaut van Loon (KWR) mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Zijn rapport hierover is net gepubliceerd en he ...
help
Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens : protocol voor datakwaliteitscontrole (QC, werkversie 1.0) [Boek]
Haan, M. de \ Asmuth, J. von \ 2015
De afgelopen periode is het inzicht gegroeid dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van grondwaterstands- en stijghoogtegegevens van wezenlijk belang zijn voor het gebruik ervan. Het platform meetnetbeheerders grondwaterkwantiteit van de gezamenlijke pr ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.