Login

Hydrotheek

help
Nutrient fluxes in the Rhine and Elbe basins [Proefschrift]
Wit, M. de \ 1999
help
On the morphologic behaviour of tidal channels in the Westerschelde estuary [Proefschrift]
Jeuken, M.C.J.L. \ 2000
help
Differential subsidence within a coastal prism: late-glacial-holocene tectonics in the Rhine-Meuse delta, the Netherlands [Proefschrift]
Cohen, K.M. \ 2003
The Rhine-Meuse river system has been studied extensively over the past few decades. The Netherlands' coastal prism formed in response to Holocene sea level rise and buried the Weichselian (OIS-2) Rhine-Meuse valley. Although the geological-geomorpho ...
help
Stress and recovery in wetland ecosystems [Proefschrift]
Bootsma, M. \ 2000
help
History makes a river : morphological changes and human interference in the river Rhine, The Netherlands [Proefschrift]
Hesselink, A.W. \ 2002
help
Deformation of a river dyke on soft soil [Proefschrift]
Kruse, H.M.G. \ 1998
help
Complex confining layers : a stochastic analysis of hydraulic properties at various scales [Proefschrift]
Bierkens, M.F.P. \ 1994
help
Hydro-ecology of the Dutch polder landscape [Proefschrift]
Barendregt, A. \ 1993
help
Muddy waters : uncertainty issues in modelling the influence of bed sediments on water composition [Proefschrift]
Perk, M. van der \ 1996
help
Complex confining layers : architecture and hydraulic properties of holocene and late weichselian deposits in the fluvial Rhine - Meuse delta, The Netherlands = Complexe deklagen : architectuur en hydrologische eigenschappen van afzettingen uit het holoceen en laat - weichselien in de fluviatiele Rijn - Maas delta, Nederland [Proefschrift]
Weerts, H.J.T. \ 1996
help
Geographical information systems and dynamic models : development and application of a prototype spatial modelling language = Geografische informatie systemen en dynamische modellen : ontwikkeling en toepassing van een prototype ruimtelijke modelleertaal [Proefschrift]
Deursen, W.P.A. van \ 1995
help
Chemical and physical dynamics of fen hydro-ecology = Chemische en fysische dynamiek in de hydro-ecologie van laagvenen [Proefschrift]
Mars, H. de \ 1996
help
The development and hydraulic roughness of subaqueous dunes [Proefschrift]
Wilbers, A. \ 2004
Het is mogelijk de grootte en stromingsweerstand van duinen in de Rijn in Nederland te voorspellen. Hierdoor kunnen de waterstanden tijdens extreme hoogwaters beter worden voorspeld
help
The impact of climate change on the discharge of the river Rhine = De effecten van klimaatveranderingen op de afvoer van de Rijn [Proefschrift]
Kwadijk, J.C.J. \ 1993
help
De verwatering van meststoffen : analyse en modellering van de relaties tussen landgebruik en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Langbroeker Wetering = Analysis and modelling of the relationships between land use and water quality in the 'Langbroeker Wetering' catchment area [Proefschrift]
Bleuten, W. \ 1990
help
The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
Leenaers, H. \ 1989
help
Strategies for regional groundwater quality monitoring [Proefschrift]
Broers, H.P. \ 2002
Het doel van dit proefschrift is om 'hydrogeochemische, hydrologische en meetnetstatistische kennis en methoden te integreren in het ontwerp, de data-analyse, de evaluatie en de optimalisatie van grondwaterkwaliteitsmeetnetten'. Geografisch bezien ga ...
help
Solute transport by groundwater flow to wetland ecosystems : the environmental impact of human activities = Transport van stoffen door grondwaterstroming naar moerasecosystemen : de milieu effecten van menselijke activiteiten [Proefschrift]
Schot, P.P. \ 1991
help
Trends in groundwater quality in relation to groundwater age [Proefschrift]
Visser, A. \ 2009
Het doel van dit proefschrift is om trends in grondwaterkwaliteit aan te tonen, door specifiek rekening te houden met de reistijd van het bemonsterde grondwater. Daarbij is gebruik gemaakt van een groot aantal bestaande metingen van landbouwgerelatee ...
help
Hydrodynamic roughness of floodplain vegetation : airborne parameterization and field validation [Proefschrift]
Straatsma, M. \ 2007
De Utrechtse geowetenschapper Menno Straatsma heeft een nieuwe methode ontwikkeld om geautomatiseerd kaarten te maken van de vegetatiehoogte en de vegetatiedichtheid in riviergebieden. Door klimaatverandering worden in de toekomst hogere waterstanden ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.