Login

Hydrotheek

help
Modelonderzoek klepstuwen - 2: Stuw in de zandwetering bij Diepenveen [Boek]
1973
help
Afvoer uit het stedelijk gebied "De Dreyen" : een onderbroken studie [Boek]
Dommerholt, A. \ 1983
help
Modelonderzoek klepstuwen - 1: Stuw in sluis 1 bij Heino [Boek]
1973
Met behulp van een rekenprogramma kan het debiet worden bepaald uit waterstanden en klephoek
help
De gebiedsreductiefactor in het hydrologisch ontwerp ten gevolge van verschillen in tijd en plaats van de neerslag [Boek]
Witter, J.V. \ 1983
help
Niet-stationaire grondwaterstroming, een benadering met de penetratietheorie [Boek]
Leenen, J.D. \ 1980
help
Modelonderzoek klepstuw in de Groenlose Slinge bij Beekvliet [Boek]
Landbouwhogeschool \ 1972
help
IJking V-Romijn in afwatering van Slotboom [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1970
In het kader van het hydrologisch onderzoek werd in de afwatering van Slotboom (stroomgebied van de Hupselse Beek) een lange meetoverlaat met V-vormige kruin (V-Romijn) geinstalleerd, ter bepaling van afvoeren.
help
Debietmeting in een rioolbuis met behulp van een U - vormige vernauwing [Boek]
Pitlo, R.H. \ Dommerholt, A. \ 1977
Bij de studie van neerslag-afvoerrelaties in stedelijke gebieden kan het gewenst zijn om de afvoer in het rioleringssysteem te meten. De uit de literatuur bekende afvoerformules voor U-vormige meetgoten werden aan de hand van de verkregen meetresulta ...
help
Modelonderzoek stuw in de Groesbeek [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1970
In samenwerking met de Provinciale Waterstaat van Gelderland werd in het Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen een schaalmodel van een stuw in de Groesbeek geijkt. Behalve de normale oppervlakte afvo ...
help
Het bepalen van overschrijdingskansen voor rivierdijken uit afvoeren en gekorreleerde golfoplopen [Boek]
Keuning, D.H. \ Kooyman, J. \ [ca. 1974]
Indien de rivierwaterstand zo hoog is, dat de uiterwaarden onderlopen, kunnen de golven een golfoploop tegen de dijk veroorzaken. Uit het gekombineerd optreden van hoge afvoeren en golfoplopen zijn overschrijdingskansen berekend voor een punt van de ...
help
Infiltratie ten gevolge van neerslag op verharde terreinen : parkeerplaatsen met betonklinker-bestrating [Boek]
Vroonhoven, P. van \ Veenendaal, N. \ 1981
help
Trends in het voorkomen van zware zomerse dagneerslagen [Boek]
Witter, J.V. \ 1981
De vraagstelling achter dit onderzoek was of er een trend waar te nemen is in het aantal zware zomerse neerslagen
help
Enkele toepassingen van het elektrisch analogon model "Wageningen" : een bewerking van een studie door J.H.L. Franssen [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ 1979
help
Nulpuntsbepaling bij meetstuwen [Boek]
Pitlo, R.H. \ 1969
De waterstanden bij meetstuven worden veelal met behulp van peilapparatuur geregistreerd. Van belang is hierbij de aflezing van het peilapparaat wanneer het waterniveau zich op gelijke hoogte met de stuwkruin bevindt. Om uit de geregistreerde waterst ...
help
Modelonderzoek "Flat-V triangular profile weir" : meetpunt 6, Gulp [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1975
In de bovenloop van de Gulp bij Hombourg (België) is een afvoermeetpunt ingericht. Dit meetpunt vormt het lozingspunt van een stroomgebied van ongeveer 600 ha. In dit stroomgebied verricht de vakgroep Bodemkunde en Geologie een geo-hydrologisch onder ...
help
Mengingsverschijnselen in het Tjeukemeer (Friesland) [Boek]
Leenen, J.D. \ 1980
In 1979 is een samenwerkingsproject gestart tussen de vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool, de afdeling Milieuhydrodynamica van het Waterloopkundig Laboratorium, en het Limnologisch Instituut te Oosterzee. Het samenwerkin ...
help
Modelonderzoek debietmeetinrichting Gulpen [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1982
In 1981 werd overgegaan tot het maken van een meetinrichting ten behoeve van afvoermetingen van het stroomgebied bij Gulpen. Het betrof hier het geschikt maken van een bestaande meetinrichting in de Gulp te Gulpen voor voldoende nauwkeurige afvoermet ...
help
Modelonderzoek meetgoot Karsveld [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1979
Het "meetpunt te Karsveld" in de Gulp tussen Slenaken en Gulpen (Zuid Limburg) werd al in 1970 door de "Studiegroep Gulp" verkend. Verschillende ontwerpen werden in de loop van de jaren gemaakt. Gezien de ervaringen opgedaan bij het gebruik van ander ...
help
Metingen aan slootvegetaties bij Raalte [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1981
De werkgroep regulering slootvegetaties verrichtte in 1980 een aantal malen metingen in een tak van het Overijselsch Kanaal ten noorden van Raalte. Om passerende waterhoeveelheid per tijdseenheid (het debiet) te kunnen meten, werd door het Waterschap ...
help
Modelonderzoek van een stuw in de Peelrijt [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1979
In samenwerking tussen het Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool en het Staatsbosbeheer werd een model van een schuifstuw in de Peelrijt, bovenstrooms van het Beuven, geijkt. De Peelrijt stroomt door het zuidelijk ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.