Login

Hydrotheek

help
Landschapsecologische relaties via het grondwater in De Kampina en omgeving [Boek]
Roelofs, H.J. \ Vos, W. \ 1979
help
Onderzoek naar de waarneming en de waardering van Veluwe landschappen [Boek]
Coeterier, J.F. \ 1977
Hoe moet het landschap van de Veluwe worden ontwikkeld en beheerd opdat dit voor de mensen een optimale recreatieve voldoening geeft?
help
Landschapsecologische relaties via het grondwater op nationaal en regionaal niveau [Boek]
Roelofs, H.J. \ Beukeboom, T.J. \ Ebregt, A. \ 1982
Werden in het vorige rapport (De Dorschkamp, rapport nr. 317) met name de fysische, chemische en biotische hoedanigheden van het Nederlandse grondwater behandeld, in dit rapport worden deze gegevens in verband gebracht met de landelijke milieukarteri ...
help
Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties tussen ecosystemen [Boek]
Vos, W. \ Harms, W.B. \ Stortelder, A.H.F. \ 1982
In de jaren 1979 tot en met 1982 is er op het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" in opdracht van de Rijksplanologische Dienst gewerkt aan een vooronderzoek naar landschapsecologische relaties en hun betekenis v ...
help
Relaties tussen groei, bodemvruchtbaarheid, grondwatertrap en vegetatie in opstanden van zomereik (Quercus robur) op zand-, veen- en keileemgronden = Relationships between growth, fertility, groundwaterclass and vegetation in stands of peduculate oak (Quercus robur) on sandy, peaty and boulder clay soils [Boek]
Burg, J. van den \ Oosterbaan, A. \ 1981
De waarden van pH-KCL, N-totaal, N-organisch en P-totaal zijn vergeleken met de hoogtegroei, grondwatertrap en vegetatietype
help
Waarnemingen in loofboombeplantingen in West-Nederland met schade door brak en zout grondwater in de zomer van 1978 (aangevuld met gegevens van 1977) = Observations in hardwood plantations in the Western Netherlands, damaged by brackish and saline groundwater in the summer of 1978 (completed with data from 1977) [Boek]
Burg, J. van den \ Kolster, H.W. \ Schoenfeld, P.H. \ 1981
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.