Login

Hydrotheek

help
Verspreiding, oorzaken, gevolgen en verbeteringsmogelijkheden van waterafstotende gronden in Nederland [Boek]
Dekker, L.W. \ 1988
help
Bodemkundig - hydrologisch onderzoek Eiland van Dordrecht [Boek]
Mekkink, P. \ 1988
help
De bodemgesteldheid van het stroomgebied van de "Leerinkbeek" [Boek]
Ebbers, G. \ 1964
help
De bodemgesteldheid in de stroomgebieden van de Eefsebeek, Dommerbeek en Flierdebeek (ontwateringsplan "Eefsebeek") [Boek]
Buitenhuis, A. \ 1962
help
Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de provincie Zeeland [Boek]
Smet, L.A.H. de \ 1953
help
Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de Zuid-Hollandse eilanden [Boek]
Linde, J. van der \ 1953
help
Verkennend onderzoek naar het fosfaatbindend vermogen en de fosfaatverzadiging van de bodem in Drenthe [Boek]
Schoumans, O.F. \ Breeuwsma, A. \ 1989
help
De bodemgesteldheid van westelijk Noord-Brabant in verband met de afsluiting van de zeegaten [Boek]
Haans, J.C.F.M. \ 1953
help
Beschrijving van de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks met analytische functies [Boek]
Woesten, J.H.M. \ 1987
help
De bodemgesteldheid van het waterwingebied Weerselo [Boek]
Bles, B.J. \ Steeghs, B.H. \ 1971
help
Het hydrologisch onderzoek en de beschrijving van de grondwatertrappenkaart in het ruilverkavelingsgebied Luttenberg [Boek]
Heesen, H.C. van \ 1963
help
Bodemkundige informatie voor een globaal vermestingsmodel [Boek]
Breeuwsma, A. \ Schoumans, O.F. \ Vries, W. De \ 1987
help
Onderzoek naar het voorkomen van ijzerhydroxide-huidjes tussen en op zandkorrels in een proefboring van de N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland [Boek]
Bisdom, E.B.A. \ 1988
help
De samenhang tussen de bodemgesteldheid en de mate van verdroging in het gebied rondom de Ossesluis [Boek]
Holst, A.F. van \ Rutten, G. \ 1974
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek ten behoeve van grondwaterplan Drenthe [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ Holst, A.F. van \ 1982
help
Het verband tussen grondwaterstand en neerslag in verband met een onderzoek naar de oorzaak van wateroverlast op een sportveldencomplex te Hilversum [Boek]
Holst, A.F. van \ 1967
help
Facetten van grondwatertrappen in zandgronden [Boek]
Sluijs, P. van der \ Egmond, T. van \ 1976
help
Kwantificering van het vochttekort bij enkele akkerbouwgewassen op gronden gelegen in de Braakmanpolder (Zeeland) [Boek]
Kruiger, B. \ Lanen, H.A.J. van \ Soesbergen, G.A. van \ 1987
help
Onderzoek naar de grootte van de opbrengstdepressies door wateroverlast en vochttekort in een aantal L.E.I. - landbouwgebieden [Boek]
Holst, A.F. van \ Soesbergen, G.A. van \ 1988
help
Bodemkundig en bodemfysisch onderzoek naar de invloed van grondwaterstandsverlaging op wegzijging van water uit vennen nabij Sellingen [Boek]
Dekker, L.W. \ Bannink, M.H. \ Booij, A.H. \ 1986
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.