Login

Hydrotheek

help
Bepaling en beinvloeding van fysisch-chemische parameters van grondwater [Boek]
Brouwer, G.K. \ 1995
help
Hydrogeologische - thermische beoordeling van de haalbaarheid van koude-opslag [Boek]
Brouwer, G. \ Heederik, J.P. \ 1995
help
Doelsubsidieprogramma L&V : onderzoeksprogramma 1 : ontwikkeling en verbetering van (geo)fysische data - acquisitietechnieken voor de verkenning van de ondiepe ondergrond ten behoeve van waterhuishoudkundig en milieutechnische onderzoek : evaluatie rapport fase 1 [Boek]
Kuijk, J.M.J. van \ 1987
help
Bestrijdingsmiddelen in Zuid-Holland : concentraties in bodem, water, lucht en bodemfauna [Boek]
Duyzer, J. \ 2001
Gecombineerd milieu-onderzoek vanuit TNO, CLM en Alterra
help
Een oriënterende studie naar de herkomst van het grondwater in het natuurgebied "De Oude Tiend" ten zuiden van de Drunensche Duinen [Boek]
Stuurman, R.J. \ Broers, H.P. \ Meij, J.L. van der \ 1989
help
Triade onderzoek ten behoeve van de prioritering van saneringslocaties in het Noordzeekanaal [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ 2002
help
Mogelijkheden voor toepassing van habitatmodellen in het waterbeleid : eindrapport [Boek]
Duel, H. \ Specken, B. \ 1994
help
Relaties tussen grondwatersamenstelling en sedimentsamenstelling voor 5 putlocaties van het provinciaal grondwaterkwaliteitsmeetnet van Noord-Brabant : een studie naar de reactiviteit en buffercapaciteit van ongeconsolideerde sedimenten uit de verzadigde zone [Boek]
Broers, H.P. \ Griffioen, J. \ Buijs, E.A. \ 1994
help
Evaluatie monitoring sanitaire kwaliteit schelpdieren [Boek]
Tap, S. \ 2005
Na dit inleidende hoofdstuk waarin de doelstelling, de uitvoering en het beoordelingskader uiteengezet zijn, komen in de volgende hoofdstukken de onderzoeksonderdelen Implementatie van de Europese Wetgeving (hoofdstuk 2), Toezicht op productie- en ve ...
help
Zink in stedelijk oppervlaktewater [Boek]
Foekema, E.M. \ Karman, C.C. \ 2005
Het zink dat in dakgoten, hemelwaterafvoeren en daken voorkomt, wordt van oudsher gezien als één van de belangrijkste bronnen van zink in stedelijk oppervlaktewater. Omdat de toepassing van bouwmetalen veel frequenter plaatsvindt in stedelijk gebied ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.