Login

Hydrotheek

help
Voorschriften afdeling Water Analyse Delta Instituut [Boek]
Merks, A.G.A. \ 1990
help
Classificatie van plantengemeenschappen volgens de methode Orloci [Boek]
Vlasblom, A.G. \ 1978
This paper will demonstrate how plantcommunities are classified. The method of Orloci has been taken as an illustration and a worked out example is given to facilitate computerprogramming.
help
Verspreiding en biomassa van het macrofytobenthos in het Veerse Meer in 1989 [Boek]
Apon, L.P. \ 1990
help
Verspreiding en biomassa van het macrofytobenthos in het Grevelingenmeer in 1989 [Boek]
Apon, L.P. \ 1990
help
Analyse van het monitoring onderzoek van de visfauna van de Oosterschelde [Boek]
Hamerlynck, O. \ Hostens, K. \ 1991
help
Enkele chemische bepalingen in water [Boek]
Merks, A.G.A. \ 1973
help
Samenstelling en verspreiding van het makrozoobenthos in de Grevelingen voor de afsluiting van de Noordzee [Boek]
Weeber, I.J. \ 1980
help
Waterkwaliteitsbeoordeling van enkele Zeeuwse watergangen op grond van hun macrofaunasamenstelling [Boek]
Krebs, B.P.M. \ 1983
Dit rapport wil een eerste aanzet geven tot de beoordeling van zoete en brakke watergangen in het Deltagebied op grond van de samenstelling van hun macrofauna.
help
Biologische en milieuhygienische waardering van het water van een zoete Oosterschelde [Boek]
Wolff, W.J. \ Peelen, R. \ 1974
help
Changes in rainwater composition in the Dutch Delta area during a 7 years sampling programme [Boek]
Merks, A.G.A. \ Nguyen, V.D. \ Eicker, V. \ 1989
help
Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek : het macrobenthos van de voordelta : interimrapportage juli 1989 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Buijs, J. \ Brand, R. \ 1989
help
Scope for growth in mussels exposed in Western and Eastern Scheldt [Boek]
Hemelraad, J. \ Smaal, A.C. \ Hummel, H. \ 1989
help
Primaire produktie programma, versie 1.03 [Boek]
Braat, M.P.W.J. \ Duin, R.N.M. \ Herman, P.M.J. \ 1990
help
Zooplankton van het Veerse Meer in 1987 [Boek]
Revis, N.J.P. \ Bakker, C. \ 1988
help
De bodemsamenstelling van 36 meetpunten in het Grevelingenmeer in 1989 [Boek]
Nieuwenhuize, J. \ Herman, P.M.J. \ Liere, J.M. \ 1990
help
Fysisch, chemisch, biologisch en morfometrisch onderzoek in Nederlandse brakwaterplassen : 1: De Kreek bij Westkapelle [Boek]
Bogaards, R.H. \ Francke, J.W. \ Parma, Sikke \ 1978
Dit rapport bevat een morfometrische, fysisch-chemische en biologische beschrijving van de Kreek bij Westkapelle.
help
Aantal overlevende dieren, zuurstofverbruik en osmotische waarden van het bloed, van Marinogammarus marinus (Leach) bij verschillende temperatuur en chloriniteit combinaties [Boek]
Vlasblom, A.G. \ 1979
Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de overlevingsmogelijkheid van Marinogammarus marinus (Chaetogammarus marinus) (Leach) in zoeter water dan waarin het dier normaal voorkomt. Als criteria werden gebruikt het aantal overlevende dier ...
help
Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek : macro- en meiobenthos van de voordelta : interimrapportage juli 1988 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Buijs, J. \ Smet, G. de \ 1989
help
Autoecologie en levenshistorie van Palaemonetes varians (Leach,1814)(Decapoda, Palaemonidae) [Boek]
Bogaards, R.H. \ 1979
Palaemonetes varians (Leach, 1814) (Decapoda, Palaemonidae) is zeer algemeen in bijna alle brakke binnenwateren van zuidwest-Nederland. Van maart t/m december 1978 werd, aan de hand van maandelijks genomen monsters, de autoecologie en levenscyclus be ...
help
Typologie van een aantal Zeeuwse binnenwateren, voornamelijk sloten en watergangen, op grond van de soortensamenstelling van hun macrofauna [Boek]
Weeber, I.J. \ 1979
Een veertigtal binnendijkse wateren in Zeeland, voor het overgrote deel sloten en watergangen, werden in 1977 tweemaal kwalitatief bemonsterd op benthische en vrijzwemmende makrofauna.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.