Login

Hydrotheek

help
Handboek biologische fosfaatverwijdering : bespreking STOWA rapport \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roeleveld, P.J. \ 2002
Het betreft Stowa rapport 2001 nummer 15-15
help
DUFLOW procesbeschrijvingen (versie 3, inclusief PC-Lake) [Boek]
Aalderink, R.H. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1999
help
Membrane bioreactors : operation and results of a MBR wastewater treatment plant [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2007
Dit boek van het IWA (International Water Association) is helemaal gewijd is aan een Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallatie annex membraanbioreactor: de MBR Varsseveld. Het is een Engelse versie van het Nederlandstalige STOWA-rapport ‘Onderzoek ...
help
Slim samenwerken aan groene waterschappen : van green deal naar praktijkonderzoek [Boek]
Ettema, Maarten \ 2017
In het STOWA-rapport 'Slim samenwerken aan groene waterschappen' schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Het betreft praktijkgericht onderzoek naar techniek, innovatie en govern ...
help
Aanvullingen op de rapportages beplanting op en nabij waterkeringen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Risico van blootstelling aan Legionella op rwzi's [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Inventarisatie kleinschalige baggertechnieken [Boek]
Drossaert, W.M.E. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerders : rapportage van praktijkervaringen [Boek]
Baltus, C.A.M. \ 2000
help
MBR Marktonderzoek [Boek]
Geraats, S.G.M. \ 2003
help
Proeftuin persleidingen fase 2: inventarisatie en basisonderzoek [Boek]
Langeveld, Jeroen \ Haan, Cornelis de \ 2018
Deze publicatie is een update van het Stichting RIONED/STOWA rapport 2015-21 met aanvulling van de tot begin 2018 bereikte resultaten in de proeftuin persleidingen. De proeftuin persleidingen verzamelt de praktijkervaringen met onderzoek naar de cond ...
help
Demonstratieonderzoek aanvullende zuiveringstechnieken op de RWZI Leiden Zuid- West : fase I: vergaande nutriëntenverwijdering [Boek]
Schuurman, D.J. \ 2008
In samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de awzi Leiden Zuid-West een aantal nazuiveringstechnieken onder praktijkomstandigheden op pilotschaal gedemonstreerd. Het gaat hierbij om de verwijdering van nutriënten en prioritaire s ...
help
Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Congresverslag]
Kuypers, A. \ Lobbrecht, A.H. \ Wentholt, L.R. \ 1999
help
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek]
Evers, C.H.E. \ Broek, A.J.M. van den \ Buskens, R. \ Leerdam, A. van \ Knoben, R.A.E. \ Herpen, F.C.J. van \ Pot, R. \ 2018
Naar aanleiding van de actualisatie van de maatlatten voor natuurlijke wateren (vastgelegd in STOWA-rapport 2018-49) zijn ook de default-maatlatten voor sloten en kanalen geactualiseerd. Deze geactualiseerde maatlatten zijn vastgelegd in dit rapport.
help
Evaluatie stedelijke/gemeentelijke waterplannen [Boek]
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Nitrificatie en denitrificatie in compactsystemen : evaluatie praktijkonderzoek [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1992
Het STOWA-rapport "Nitrificatie en denitrificatie in compactsystemen Inventarisatie en praktijkervaringen" van augustus 1991 beschrijft een gerichte literatuurstudie naar de eigenschappen van stikstofverwijderende compactsystemen
help
Pasturi destructie : ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode [Boek]
Haijer, Aaldrik \ Nieuwenhuijzen, Arjen van \ Vast, Peter \ Veldhoen, Anna \ 2015
Dit STOWA-rapport is het resultaat van onderzoek naar de technische haalbaarheid van het principe van Pasturi-destructie op labschaal en een studie naar de financiële haalbaarheid in de vorm van een business case. Allereerst zijn met literatuurstudie ...
help
Bodembeschermingsstrategie voor rwzi's [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ [2007]
In de Wet milieubeheer (Wm)-vergunningen van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) worden de voorschriften ter bescherming van de bodem gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB). In de NRB wordt de activiteit “afvalwaterzuivering” gezien ...
help
De toekomst van het GGOR : een onderzoek naar de bestuurlijk-juridische verankering van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime - Hoofdrapport [Boek]
Harmsel, A. ter \ Slobbe, E.J.J. van \ 2001
help
De toekomst van het GGOR : een onderzoek naar de bestuurlijk-juridische verankering van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime - Deelrapport: Evaluatie peilbeheer [Boek]
Harmsel, A. ter \ Slobbe, E.J.J. van \ 2001
help
De toekomst van het GGOR : een onderzoek naar de bestuurlijk-juridische verankering van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime - Deelrapport: Analyse en opties GGOR [Boek]
Harmsel, A. ter \ Slobbe, E.J.J. van \ 2001
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.