Login

Hydrotheek

help
Hydropolis : de stad van het water en het water in de stad \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Tjallingii, S. \ 2007
Reflectie en nabeschouwing van hoogleraar milieutechnisch ontwerpen. Hoe om te gaan met water in de stad. Hoe om te gaan met planning en water
help
Water en stedebouwkundig onderzoek \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Hulsbergen, E. \ 2007
Reflectie op ontwerpend onderzoek in de universitaire praktijk van hoogleraar ruimtelijke planning. "In het relatief welvarende Nederland van hier en nu lijkt water beleidsmatig speelgoed en een marketing-item waarin de stedebouwkundige trendvolgend ...
help
Het nieuwe Westland : herstructurering van een kassenlandschap \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Dilweg, A.G. \ 2007
Voor het kassengebied is een kader ontwikkeld waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden: via water en infrastructuur netwerken. Voor beide is dan de vestiging van bedrijven het leidend principe, waarbij Naaldwijk op een knooppunt ligt. Op dit pl ...
help
Het integrale stedelijk waterontwerp als publieke en private zaak \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Meijer, H. \ 2007
Reflectie op ontwerpend onderzoek in de universitaire praktijk van hoogleraar theorie en methoden van het stedebouwkundig ontwerpen`"In de bloeiperiode van de waterstad waren de stedebouwkundige en waterbouwkundige discipline in één persoon verenigd" ...
help
Van droogmakerij tot woonplas : ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van wonen op water in de Zuidplaspolder \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Groot, M. de \ 2007
Wonen in de diepste polder van Nederland vraagt om een aparte aanpak. Ruimteclaims van de Zuidplaspolder worden geschetst tegen de achtergrond van meervoudig ruimtegebruik. Met een reactie vanuit de provincie (Frank van der Pelt)
help
De Vaart erin : herstructurering van het gebied rond de Hoge Vaart in Almere met behulp van de strategie van twee netwerken als basis voor stedelijke ontwikkeling \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Esch, M. van \ 2007
De twee netwerken strategie is een ruimtelijke strategie die focust op een raamwerk van water en wegen. Met een reactie vanuit de gemeente (Ria van Dijk): "voorinvesteren in de kwaliteit van water, natuur en groen"
help
Van polderstad tot waterstad : een frisse kijk op verstedelijking in het polderlandschap tussen Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Vieter, M. de la \ 2007
In de Randstad worden water en verstedelijking het eerst met elkaar geconfronteerd. Beide eisen hun plek op in dit dichtbevolkte gedeelte van laag Nederland. Voor het gebied ten oosten van Aalsmeer is een stedenbouwkundig concept uitgewerkt voor de O ...
help
Landelijk wonen in een verstedelijkt landschap : de Groenblauwe Slinger in Delfland \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Schee, E. van der \ 2007
Het doel van dit project was nagaan hoe landschappelijke woonmilieu's kunnen worden ingepast in het gebied, zodat deze bijdragen aan een landschap met een herkenbare identiteit. Het betreft hiet het gebied tussen Den Haag en Berkel Rodenrijs, met Pij ...
help
Emergency exit : stedelijke ontwikkeling in de Gelderse Vallei gekoppeld aan een groene rivier \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Boone, M. \ 2007
Een masterplan is ontwikkeld met als leidende vraag "hoe kan de aanleg van een groene rivier bijdragen aan (nieuwe vormen van) stedelijke ontwikkeling?". Dit concept van noodoverloopgebied is ontwikkeld voor het gebied Stoutenberg, omgeven door de wo ...
help
Blauw in de stad, ontwerpen in civieltechnisch perspectief \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Ven, F. van der \ 2007
Reflectie op ontwerpend onderzoek in de universitaire praktijk van hoogleraar stedelijk waterbeheer. Veel is bereikt wat betreft de positionering van water in het stedebouwkundig ontwerp en beheer. Maar in de samenwerking tussen stedebouwkundig ontwe ...
help
Blerickse Groene : groene rivier bij Venlo \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Eijsden, M. van \ 2007
De rivier de Maas stroomt door Venlo en wordt ter hoogte van de bruggen ingesnoerd. Hierdoor ontstaat er een bottleneck die ervoor zorgt, dat het water opstuwt en zo de kans op overstroming wordt verhoogd. Een nieuwe rivier als omleidend principe is ...
help
Pluk de vruchten van de groene rivier : groene rivier als drager van stedelijke ontwikkeling in het rivierengebied \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Dries, J. \ 2007
De Tielerwaard moet ook tegen overstromingen worden beschermd. Het gepresenteerde plan voor de omgeving van Geldermalsen is op die gedachte gebaseerd. De geplande groene rivier loopt van Tiel tot Gorinchem en raakt de zuidkant van Geldermalsen. Vanui ...
help
Hemel(s) water in de stad: ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor en van regenwater in Rotterdam \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Knoop, H. \ 2007
Het watersysteem in de stad zou meer flexibiliteit in zich moeten hebben om de onregelmatige wateraanvoer aan te kunnen en het schone water gescheiden houdt van het vuile water. Dit kan door een meer ruimtelijke benadering van watersysteem in de stad ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.