Login

Hydrotheek

help
Meetrapport Eckeltsebeek 2008 & 2009, t.b.v. KRW-monitoring en strategische projectmonitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
help
Meetrapport Aalsbeek 2015 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2016
De Aalsbeek is een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen bi ...
help
Meetrapport Eckeltsebeek 2008, t.b.v. KRW-monitoring en strategische projectmonitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei de resultaten van biologische en waterkwaliteitsmonitoring voor de Eckeltsebeek, in het meetjaar 2008 en 2009. De Eckeltsebeek wordt gemeten vanuit monitoringsbehoefte vanuit de kaderrichtl ...
help
Meetrapport Heukelomsebeek 2008; t.b.v. nulmeting strategische projectmonitoring [Boek]
Basten, T. \ 2016
Het onderzoeksdoel is enkelvoudig. Het doel is het volgen van de ontwikkelingen en het effect van de herinrichting. Bij strategische monitoring wordt er een nulmeting uitgevoegd en na twee en vijf jaar na herinrichting. In 2008 is de nulmeting uitgev ...
help
Meetrapport Loobeek / Afleidingskanaal 2007, nulmeting strategische projectmonitoring plus operationele monitoring KRW [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei resultaten van biologische en waterkwaliteits monitoring voor de Loobeek en het Afleidingskanaal, in het meetjaar 2007. De Loobeek en het Afleidingskanaal worden gemeten vanuit monitoringsb ...
help
Meetrapport Boschmolenplas 2015 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2016
Tussen Heel en Grathem ligt de Boschmolenplas. De Boschmolenplas in de jaren ’80 gegraven t.b.v. zand- en of grindwinning. De Boschmolenplas is in het voorjaar van 2015 op twee locaties bemonsterd op macrofauna.
help
Meetrapport Aalsbeek en Schelkensbeek 2009, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
Samen vormen de Aalsbeek en de Schelkensbeek één waterlichaam. De monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen binn ...
help
Meetrapport Roggelsebeek 2009, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
De monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM) voor de kaderrichtlijn water. OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen binnen de gestelde termijn. De monster ...
help
Meetrapport Lollebeek 2009, t.b.v. strategische project monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei de resultaten van de nulmeting (meting voor herinrichting) van biologische en chemische waterkwaliteitsparameters voor de Lollebeek. De Lollebeek wordt gemeten vanuit monitoringsbehoefte va ...
help
Meetrapport Rode beek Arcen 2014 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2015
De Rode Beek is een kleine terrasbeek die ontspringt op het Maasterras ten noorden van Arcen nabij het voormalige heidegebied Klein Ven, nu bekend als recreatiegebied Klein Vink. De Rode Beek mondt na circa 1,6 kilometer uit in de Maas ten noorden va ...
help
Meetrapport Niers 2014 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2015
Het onderzoeksdoel is tweeledig. De monitoringsgegevens worden zowel gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM) als voor eigen reguliere monitoringsdoelen. OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel ...
help
Meetrapport Eckeltsebeek 2014 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2015
Dit meetrapport bevat de resultaten van de monitoring die in het kader van de KRW is uitgevoerd.
help
Meetrapport Everlosebeek 2013 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2014
Het onderzoeksdoel is tweeledig. De monitoringsgegevens worden zowel gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM) als voor eigen reguliere monitoringsdoelen. OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel ...
help
Meetrapport Waterlichaam Loobeek_Afleidingskanaal_Molenbeek 2013 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2014
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten uit 2013 van de biologische, waterkwaliteitsen waterkwantiteitmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het waterlichaam Loobeek_Afleidingskanaal. Het waterlichaam ligt grotendeels in het beheerge ...
help
Meetrapport Peelkanalen 2012_2013, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Binnendijk, E \ 2014
Dit rapport bevat de meting van macrofauna uit 2009 en 2012, visstand 2007 en 2013 en vegetatie en fytoplankton uit 2009.
help
Meetrapport Kwistbeek 2013 [Boek]
Binnendijk, E \ 2014
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten uit 2013 van de biologische en chemische waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmonitoring in de Kwistbeek. De monsters zijn genomen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en voor eigen beheer (vinger aan de po ...
help
Meetrapport Groote Molenbeek 2013 [Boek]
Mil, J. van \ 2014
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten van de biologische, chemische en waterkwantiteitsmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het waterlichaam Groote Molenbeek. Voor de toetsing voor de KRW worden alleen meetpunten gebruikt die in ...
help
Meetrapport Lingsforterbeek 2014 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2014
De Lingsforterbeek is een waterlichaam van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en wordt getypeerd als R5: langzaamstromende middenloop/benedenloop op zand. Het onderzoeksdoel in de Lingsforterbeek is enkelvoudig. De monitoringsgegevens worden gebr ...
help
Meetrapport Gelderns-Nierskanaal 2014 [Boek]
Mil, J.A.J. van \ [2014]
Het onderzoeksdoel in het Gelderns-Nierskanaal is tweeledig. De monitoringsgegevens worden gebruikt voor zowel de 6 jaarlijkse toestand- en trendmonitoring (TT) als voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). TT-monitoring heeft tot doel het ...
help
Evaluatie herinrichting Eckeltsebeek traject 2, 3 & 4 : d.m.v. strategische monitoring (biologische, hydrologische en waterkwaliteitsmonitoring) [Boek]
Binnendijk, E. \ Basten, A.W.J.M. \ Tielen, J.M.M. \ 2013
Anno 2003 voldoet de Eckeltsebeek niet aan de ecologische functie. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het peilbeheer en de inrichting van de beek in de toenmalige situatie voornamelijk zijn afgestemd op landbouwkundig gebruik. Toch was er ook n ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.