Login

Hydrotheek

help
Overstromingen in Polen in juli 1997 : invloed van overstromingen op water- en bodemkwaliteit in stroomgebieden van Oder en Wisla \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bergen - Makala, E. van den \ 1998
help
Riparian vegetation of streams and the macroinvertebrate cummunity structure \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Bis, B. \ Higler, L.W.G. \ 2001
help
Kleine retentie: Poolse ervaringen (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2004
Maatregelen gericht op de toename van kleine retentie hebben een positieve invloed op veel aspecten: zij vergroten de beschikbaarheid van water en verminderen het overstromingsrisico doorverbetering van de structuur van de waterbalans. Daarnaast verm ...
help
Waterschappers in Polen : coordinatie ver te zoeken, maar dankbaar werk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1997
help
Een duurzaamheidsmodel van biotechnische constructies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kledynski, Z. \ Kuzniar, P. \ 2002
In het kader van de samenwerking tussen de NVA en haar Poolse zusterorganisatie is afgesproken elkaars artikelen te publiceren. Een eerste Poolse bijdrage. De begrippen veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een constructie worden bediscussi ...
help
Rioleringsbeheer in Poznan \ WT-afvalwater [Artikel]
Bunt, M. \ Prinsen, G. \ 2010
Beheer van riolering is belangrijk voor volksgezondheid en milieu en om overlast (in de breedste zin van het woord) te voorkomen. In het kader van het Partners voor Water-programma hebben Grontmij en Deltares in opdracht van het waterbedrijf Aquanet ...
help
The use of reference areas in the conservation and restoration of riverine wetlands \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Wassen, M.J. \ 2005
In this paper the opportunities and constrains that arise from the use of knowledge obtained from reference areas in nature conservation and restoration is reviewed and critically discussed
help
A comparison of fens in natural and artificial landscapes \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
Wassen, M.J. \ Diggelen, R. van \ Wolejko, L. \ Verhoeven, J.T.A. \ 1996
help
Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden via Polen op weg naar 'Het Europese Huis' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bergen - Makala, E. van den \ 1998
help
Watersnoodramp in Polen : landschap na hoogwater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bergen - Makala, E. van den \ 1997
help
Overstroming van de Oder in 1997 : een les voor de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2001
Laatste deel van een drieluik over de overstromingen in Polen, waarin de discussie van de afgelopen jaren wordt samengevat
help
Kleine retentie in reservoirs: Poolse ervaringen (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2004
De meest toegepaste maatregel gericht op vergroting van retentie in Polen is de aanleg van kleine reservoirs met een volume kleiner dan vijf miljoen kubieke meter en met een gering effect op het milieu. Meestal dienen zij een economisch belang (energ ...
help
Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems [Boek]
Nijboer, R. \ Verdonschot, P. \ Piechocki, A. \ Tonczyk, G. \ Klukowska, M. \ 2006
A central feature of the European Water Framework Directive are the reference conditions. The ecological quality status is determined by calculating the distance between the present situation and the reference conditions. To describe reference condit ...
help
Overstroming van de Oder in 1997 in bredere context geplaatst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2001
Eerste van een aantal artikelen over de overstroming van de Oder in 1997: stroomgebieden in Polen; organisatie van de hoogwaterbescherming; verloop van de overstroming in 1997 en schade; grootte van de overstroming, zowel historisch als statistisch ( ...
help
De Waterplanner als middel tegen droogteschade in Polen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Garthoff, J. \ Hogezand, R. van \ 2011
Nelen & Schuurmans, Dacom en MeteoConsult gaan samen met subsidie van 'Partners voor Water' het watermanagement in de landbouw in Polen optimaliseren. Met behulp van een lokale partij, het Instituut van Technologie en Life Sciences (ITP), is een pilo ...
help
Samenwerking Nederland-Polen op gebied van water en natuur in de Biebrza-vallei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Mioduszewski, W. \ Slesicka, A. \ 2009
Om de verdroging in delen van de Biebrza-vallei (moerasgebied in het noordoosten van Polen) tegen te gaan, is met steun van de Nederlandse overheid een langjarige samenwerking op touw gezet tussen onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland e ...
help
Kleine retentie: ja, maar....... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ Mioduszewski, W. \ Plaza, W. \ Bakel, P.J.T. van \ 2005
Het vasthouden en bergen van water wordt heel vaak genoemd als een maatregel tegen overstroming, hoewel hieraan veel haken en ogen zitten. Kan vasthouden werkelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van hoogwater? Om hierover van mening te kunne ...
help
Geografische referenties : de Biebrza-vallei als voorbeeld [thema referentiebeelden voor nat Nederland] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wassen, M.J. \ Bootsma, M.C. \ Bleuten, W. \ 2002
De Biebrza in Polen staat model voor een middelgrote laaglandrivier omgeven door overstromingsvlakten en -venen. De vallei kan als referentie fungeren voor het Nederlandse laagveengebied als Vechtstreek, de Wieden, de Weerribben en voor beekdalen als ...
help
Environmental conditions and fen vegetation in three lowland mires \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
Bootsma, M.C. \ Wassen, M.J. \ 1996
help
Waterdossier : feiten over wateroverlast in Europa [Boek]
[2012]
Feiten over wateroverlast in Europa. Ze vatten samen indrukwekkende overstromingen en hun "wapenfeiten". Uit de landen: Turkije, Frankrijk, Groot-Britannië, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje en Duitsland
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.