Login

Hydrotheek

help
Willingness of homeowners to mitigate climate risk through insurance \ Ecological economics : the journal of the International Society for Ecological Economics [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, W.J.W. \ Aerts, J.C.J.H. \ Bergh, J.C.J.M. van den \ 2009
The willingness of homeowners in the Netherlands to undertake measures that mitigate flood damage in exchange for benefits on hypothetical flood insurance policies is examined using surveys. The results indicate that many homeowners are willing to ma ...
help
Welke keuze heeft vis bij een gemaal? [Video]
STOWAvideo \ 2012
Visonderzoeker Tim Vrieze vertelt over de bypassvoorziening voor vissen bij gemaal Vleuterweide.
help
Hollandsche IJsselkering vraagt om aanpassingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Welsink, M.J.W. \ Jonkman, S.N. \ Ravenstijn, p. \ 2013
De stormvloedkering in de mond van de Hollandsche IJssel voldoet op dit moment niet aan de veiligheidseisen, die zijn vastgelegd in de Waterwet. In een afstudeeronderzoek aan de TU Delft is onderzocht welke aanpassingen aan de kering nodig zijn om de ...
help
Uitbreiding rioolmonitoring- en beslissysteem Enschede : pimp your sewersystem \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2011
De gemeente Enschede heeft haar rioolmonitorings- en beslissysteem gepimpt. Het oude systeem dateert uit 1995, maar kan dankzij een aantal aanpassingen weer jaren mee. Om de vuilemissie vanuit de riolering op het oppervlaktewater te reduceren is het ...
help
'Drijvende plaat' maakt stuwen veiliger \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2011
Om verdrinkingsgevaar bij stuwen te verminderen hebben ingenieursbureau Oranjewoud en het Waterschap Groot Salland een zogeheten Safety-slide getest. Dit is een drijvende plaat die bevestigd is aan de stuwklep en kan meebewegen met het waterniveau. A ...
help
Delfland zorgt voor minder vissterfte in gemalen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zijlstra, H.J.B. \ Bakker, J.M. \ Hibma, K. \ 2009
Het Hoogheemraadschap van Delfland is in september 2009 gestart met de bouw van het nieuwe gemaal Hoekpolder in Rijswijk. Om het gemaal voor vissen passeerbaar te maken, maakt het hoogheemraadschap gebruik van visvriendelijke vijzels
help
Adapting to climate change: examples from the Netherlands \ Proceeding 25th ICID European Regional Conference, Deltas in Europe, Integrated water management for multiple land use in flat coastal areas, Groningen, The Netherlands, 16 - 20 May, 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Ritzema, H.P. \ 2011
Higher water levels and more space for water will fundamentally change the way our coastal lowlands are being managed. Appropriate conservation, adaptation and mitigation actions need to take place in the context of sustainable development. In the Ne ...
help
Economically efficient flood protection standards for the Netherlands \ Journal of flood risk management [Artikel]
Kind, J.M. \ 2013
Within the context of the Dutch Delta Programme, economically efficient flood protection standards for the entire Netherlands were calculated using a recently developed methodology for cost-benefit analysis and up-to-date insights into flood risk ass ...
help
Agrariërs als waterbeheerders \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Everdingen, N. van \ 2011
Te veel fosfaat en visonvriendelijk peilvakbeheer zijn twee dikke minpunten om aan de KRW-regels te voldoen. De gangbare landbouwmethoden staan ecologisch herstel in de weg. Toch zijn er beloftevolle projecten, waaraan agrariërs hun bijdrage leveren ...
help
Financiële onderbouwing robuust ontwerp dijken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Fiselier, J. \ Kind, J. \ Prins, S. \ 2007
De primaire keringen in Nederland worden elke vijf jaar getoetst. Bij onvoldoende hoogte of stabiliteit wordt de dijk verbeterd en daarbij zo nodig verhoogd. Bij het bepalen van de ontwerphoogte wordt doorgaans rekening gehouden met ontwikkelingen in ...
help
Proef natuurlijk sluisbeheer : de resultaten, conclusies en aanbevelingen [Boek]
[ca. 2011]
Rijkswaterstaat heeft in 2009 en 2010 samen met natuurorganisaties, de schelpdiersector en de provincie Zeeland de Proef Natuurlijk Sluisbeheer uitgevoerd. Het beheer van de Bergsediepsluis en de Krammersluizen is tijdelijk aangepast, zodat er tijden ...
help
Neerslagreeksen voor de KNMI'06-scenario's [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakker, A.M.R. \ Bessembinder, J.J.E. \ 2007
Het KNMI heeft een computertransformatieprogramma ontwikkeld als aanvulling op de KNMI'06-klimaatscenario's. Hiermee kan een historische neerslag- of temperatuurreeks op dagbasis omgezet worden in een reeks die past bij het klimaat onder één van de v ...
help
Integrale aanpak stroomgebied de Mark : grensoverschrijdende samenwerking voor vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ 2007
Waterbeheerders zijn de afgelopen jaren volop aan de slag gegaan om wateren weer optrekbaar te maken voor vissen. Vissen houden zich echter niet aan landsgrenzen en bij het herstellen van migratiemogelijkheden is een grensoverschrijdende aanpak vaak ...
help
Adapting UASB technology for sewage treatment in Palestine and Jordan \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Mahmoud, N. \ Zeeman, G. \ Lier, J.B. van \ 2008
The upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor is widely used for sewage treatment in tropical countries. High rate anaerobic technologies offer cost-effective solutions for “sewage” treatment in the temperate climate of Palestine and Jordan. How ...
help
Erratum to "Startup of reactors for anoxic ammonium oxidation: Experiences from the first full-scale anammox reactor in Rotterdam" [Water Research 41 (2007) 18] \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Star, W.R.L. van der \ Abma, W.R. \ Blommers, D. \ Mulder, J.W. \ Tokutomi, T. \ Strous, M. \ Picioreanu, C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2010
he authors regret that an error has occurred. In the description of the Q-PCR, the used probes were not described correctly. In the research a 1:1 ratio of probes AMX-361 and AMX-381 was used. Probe AMX-382 was not used at all.
help
BTO-onderzoeksbijeenkomst 2007: van trend naar toepassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hummelen, A. \ 2007
Aanpassingsvermogen is de basis voor succesvol overleven; in een veranderende wereld moet je je ogen openhouden, de trends die opkomen en zich ontwikkelen, signaleren en begrijpen en vervolgens handelen op basis van de verworven kennis door je waar n ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.