Login

Hydrotheek

help
Estimation of the waterbalance in the Hupselse beek basin over a period of three years and a first effort to simulate the rainfall - runoff process for a complete year \ Hydrological research basins and their use in water resources planning : proceedings of the international symposium held in Berne, Switzerland, September 21 - 23, 1982 = Bassins de recherches hydrologiques et leur importance pour la gestion des eaux = Hydrologische Untersuchungsgebiete und ihre Bedeutung fuer die Wasserwirtschaft [Hoofdstuk uit boek]
Stricker, J.N.M. \ Warmerdam, P.M.M. \ 1982
help
Geohydrologisch onderzoek naar de te verwachten grondwaterstandsverlaging in de omgeving van een door de N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland te stichten pompstation in Baak, gemeente Steenderen [Boek]
Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1966
help
De grondwaterstroming in het gebied Hackfort [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1984
help
Brochure over het onderzoek van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland [Boek]
Berg, R. van den \ Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland \ 1976
Provinciale Staten van Gelderland hebben in hun beleidsplan van 1974- 1978 laten merken, dat een grotere betrokkenheid rond kwaliteit en kwantiteit van het water gewenst is. Deze brochure komt daarom op een goed moment. Zij meldt ons dat we waakzaam ...
help
Topografie en vorm van het grondwatervlak als achtergrond van de te verwachten afvoeren in de Gelderse Achterhoek [Boek]
Bon, J. \ 1969
help
Hydrologisch onderzoek Ruurlo : de GHG's en GLG's van "natter deel" en "droger deel" bij de Gt's III en V in open zandgronden [Boek]
Ebbers, G. \ Hamming, C. \ 1978
Stiboka onderzoek.
help
Analysis of the pumping test "De Vennebulten" near Varsseveld [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1966
The pumping test 'De Vennebulten' which will be described in this report forms part of a large-scale groundwater exploration in the 'Achterhoek' region, province of Gelderland. In greater parts of this region, covering some 100 000 ha, groundwater is ...
help
De consequenties van grondwaterwinning in de Achterhoek [Boek]
Vries, J.J. de \ 1967
De resultaten van eerder uitgevoerd geohydrologisch onderzoek in de Achterhoek, hebben een inzicht gegeven in de spreiding van doorlatendheid en drainageweerstand. Bovendien is een indruk gekregen van de wijze waarop de overtollige neerslag via de ve ...
help
Pompproef M200 tussen Silvolde en Varsseveld [Boek]
Vries, J.J. de \ 1966
help
Soil hydraulic properties in the study - area Hupselse Beek as obtained from three different scales of observation : an overview [Boek]
Hopmans, J.W. \ Stricker, J.N.M. \ 1987
help
Modelonderzoek overlaat in de Veengoot [Boek]
Maarel, A.J.G. van der \ Pitlo, R.H. \ 1971
In samenwerking met de Provinciale Waterstaat van Gelderland werd in het laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen een modelonderzoek verricht van een overlaat in de Veengoot nabij Vorden.
help
Haller en Lindense Laak - een landschapsecologische analyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
De praktijk van bevloeiing was op de zandgronden zeer ruim verbreid. Doel was het tegengaan van vorstschade van de graszode, aantasting van ritnaalden, engerlingen, mollen etc. Als slib beschikbaar was, was dat welkom, zeker nadat de oorspronkelijk b ...
help
The influence of the land use on the groundwater quality in Achterhoek [Studentenverslag]
Miao, F. \ Yaxin, S. \ 2010
On a yearly basis, some 750 million cubic meters of groundwater is extracted from the soil for public water supply. In order to ensure the quality of water sources for both current and future needs, this project is going to clarify the influence of l ...
help
Notes on the tertiary and pleistocene geology of East Gelderland, the Netherlands \ Eiszeitalter und Gegenwart : Jahrbuch der Deutschen Quartärvereinigung [Artikel]
Rees Vellinga, E. van \ Ridder, N.A. de \ 1973
help
De bodemgesteldheid van het stroomgebied van de "Leerinkbeek" [Boek]
Ebbers, G. \ 1964
help
Enkele resultaten van een geologisch onderzoek in de Gelderse Achterhoek ten behoeve van de grondwater exploitatie [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1964
Door de bijzondere geologische gesteldheid van de Achterhoek is de mogelijkheid tot grondwaterwinning slechts beperkt. Een plan voor uitbreiding voor waterwinning dient gebaseerd te zijn op juiste geohydrologische informatie. Vandaar dit onderzoek.
help
Berging, afvoer en verdamping in de Gelderse Achterhoek volgens grondwaterstandanalyse [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1967
Bij een voldoende groot aantal waarnemingspunten in een gebied kan men door de grondwaterstandsanalyse een belangrijke kennis van de hydrologie in ruimere zin van het gebied verkrijgen. De grondwaterstandsanalyse is van een elementaire eenvoud maar z ...
help
De geohydrologische gesteldheid van de Achterhoek (interimrapport) [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1966
Een, uit landbouwkundig oogpunt, belangrijke vraag is hoe groot grondwaterstandsverlagingen gaan worden bij een toenemende grondwaterwinning uit diepe putten. Hoewel de grondwaterwinning door de waterleiding en de industrie momenteel nog een bescheid ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Kienveen : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2011
Het Kienveen ligt in een komvormige laagte in het dekzandlandschap van het Groote Veld (ten zuidwesten van Lochem). De laagte is vochtig tot nat, voedselarm en wordt vermoedelijk (periodiek) gevoed door grondwater. Er is zodoende een soortenrijke veg ...
help
Boven- en middenloop Baakse Beek-Veengoot : cultuurhistorische verkenning : cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
Wardenaar, K.J. \ Haartsen, A. \ 2010
In de Graafschap, Gelderland, liggen twee gekoppelde beken, de Baakse Beek en de Veengoot. De combinatie van de rijke geomorfologische basis en de gefaseerde occupatie heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan landschappen, waterhuishoudingssyst ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.