Login

Hydrotheek

help
Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II) : 1995-2001 - Klimaatverandering in Nederland : gevolgen en aanpassingsmogelijkheden [Boek]
Verhagen, A. \ Verhagen, Jan \ Schoenmaeckers, B. \ Programmabureau NOP \ 2001
Eindrapportage NOP II. Uitgave van Programmabureau
help
Werken met knikpunten en adaptatiepaden : handreiking [Boek]
Jeuken, A. \ Linde, A. te \ cop. 2011
Bij grote ruimtelijke of infrastructurele beslissingen horen grote investeringen. Bij zulke investeringen is het van belang om lange termijn onzekerheden te betrekken in de afweging. Klimaatscenario’s zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel om effecte ...
help
Klimaatadaptatie centraal bij Nederlandse inzet op Wereld Water Forum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
‘Adapt Now!’ luidt het thema dat centraal staat bij de Nederlandse inzet tijdens het vijfde Wereld Water Forum, dat van 16 tot en met 22 maart 2009 plaatsvindt in Istanbul. Met deze slogan vestigt Nederland de aandacht op de urgentie van klimaatadapt ...
help
State of the art review on climate change impacts on natural ecosystems and adaptation [Boek]
Heijmans, M.M.P.D. \ Berendse, F. \ 2009
Klimaatverandering is onvermijdbaar geworden en Nederland is dan ook begonnen met het aanpassen van de watersystemen en de kustverdediging om de kwetsbaarheid ten aanzien van klimaatverandering te verminderen. Deze adaptatiestrategieën om Nederland k ...
help
Floods, flood management and climate change in The Netherlands [Boek]
Olsthoorn, A.A. \ Tol, R.S.J. \ 2001
help
Strategie Klimaatadaptatie Amsterdam [Boek]
Ivens, L. \ 2020
Met de strategie klimaatadaptatie zetten wij, de gemeente Amsterdam samen met de drie waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Rijnland, een stip op de horizon voor een klimaatbestendige stad. Ons doel is om in 2050 zo goed mo ...
help
Het inbedden van vernieuwingen in de bestaande praktijk : verdiepingsstuk [Boek]
Buuren, R. van \ Wessel, M. van \ Woerkum, C. van \ 2009
In het verleden richtte het waterschap zich voornamelijk op de veiligheid en het verbeteren van de waterafvoer. Dat waren relatief ongecompliceerde doelen, die destijds konden rekenen op grote steun van bewoners en grondeigenaren. Deze benadering bli ...
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P03 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Duo-presentatie over Klimaatgestuurde veranderingen in aquatische gemeenschappen, door Lisette de Senerpont Domis (NIOO) en Maarten Ouboter (Waternet) op dag 2 van het symposium Klimaatverandering & aquatische ecosystemen, januari 2010, te Arnhem.
help
Potential impacts of climate change on Dutch forests : mapping the risks [Boek]
Verkaik, E. \ Moraal, L.G. \ Nabuurs, G.J. \ 2009
The aim of this study was to assess, spatially explicit, the potential impact of climate change on Dutch forests. To deal with the uncertainty of climate change, the effects of four climate scenarios were studied. The following aspects of climate cha ...
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Boek]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
help
Adapting to climate change: using urban renewal in managing long-term flood risk \ Flood recovery, innovation and response [Hoofdstuk uit boek]
Zevenbergen, C. \ Veerbeek, W. \ Gersonius, B. \ Thepen, J. \ Herk, S. van \ 2009
Cities are dynamic systems. Understanding the role of time and the way it shapes the urban fabric and structure is crucial to assess urban flood vulnerability and to manage the capacity of cities to adapt to changes in demography as well as in climat ...
help
Klimaatactieplan van Waternet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Koedood, J. \ Baars, E. \ Joosten, L. \ 2008
De opwarming van de aarde door het versterkte broeikaseffect en het daaruit voortvloeiende grilligere neerslagregime hebben Waternet ertoe gebracht zich - voor zover mogelijk - voor te bereiden op de gevolgen van die klimaatverandering. Daarnaast wil ...
help
Klimaatverandering in stedelijke gebieden : een inventarisatie van bestaande kennis en openstaande kennisvragen over effecten en adaptiemogelijkheden [Boek]
Drunen, M. van \ Lasage, R. \ Brinkman, S. \ 2007
Toename van wateroverlast, verdroging en hitte in steden zijn de belangrijkste effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied. Ook heeft klimaatverandering effect op waterveiligheidsrisico’s. Met name in de lage delen van Nederland, waaronder de ...
help
Draft guidance on water and climate adaptation [Boek]
Convention’s Task Force on Water and Climate \ Protocol’s Task Force on Extreme Weather Events \ 2008
15. The Guidance aims at supporting decision makers from the local to the international level. It puts a special emphasis on the specificities and requirements of transboundary basins, with the objective of preventing, controlling and reducing transb ...
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P07 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Luc De Meester, Leuven University, onder de titel 'Climate change, a large-scale evolutionary experiment?', op dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, januari 2010, te Arnhem.
help
Nederland bereidt zich voor : aanpassen urgent: drukbevolkt, welvarend en kwetsbaar [Boek]Conferentie 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’
Didde, R. \ 2008
Deze Adaptatie-special van Change magazine stelt de vraag: hoe kan Nederland zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? In diverse artikelen wordt op deze materie ingegaan. * Interview met Ken Livingstone (voormalig burgemeester London). ...
help
Klimaatakkoord Unie en Rijk, 2010-2020 [Boek]
[2010]
De Unie van Waterschappen en het Rijk willen samen een Klimaatakkoord sluiten, waarin de klimaatambities en –activiteiten van de waterschapssector voor de komende jaren worden vastgelegd. In dit akkoord hebben de waterschappen hun sectorbrede doelste ...
help
Klimaat als kans : adaptatie aan klimaatverandering in de ruimtelijke ordening [Boek]
Pijnappels, M.H.J. \ Sedee, A.G.J. \ 2010
Klimaatadaptatie vindt op dit moment plaats in honderden projecten overal in Nederland. Bij de rivieren, langs de kust, in de polders, maar ook in de stad en op het platteland. Het Ministerie van VROM vroeg het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat ...
help
Naar klimaatbestendig regionaal waterbeheer : WAVE : thema Klimaat, duurzaamheid en energie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Floor, K. \ 2009
Hoe moet je met je regionaal waterbeheer inspelen op de gevolgen van klimaatverandering? Rond dit thema werken twee Nederlandse waterschappen en partners uit Duitsland, Engeland, België en Frankrijk samen in het internationale WAVE project. WAVE staa ...
help
Klimaatbestendigheid van Nederland als waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwadijk, J. \ Haasnoot, M. \ Hoogvliet, M. \ Jeuken, A. \ Krogt, R. van de \ Oostrom, N. van \ Schelfhout, H. \ Velzen, E. van \ Wit, M. de \ Waveren, H. van \ 2008
Bij studies naar effecten van klimaatveranderingen worden meestal de klimaatscenario’s als uitgangspunt genomen. In de onderliggende studie van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst beginnen we aan de andere kant van de effectketen en kijken vervol ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.