Login

Hydrotheek

help
Beleid hergebruik stoffen uit afvalwater laat nog te wensen over \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2014
Binnen de afvalwaterketen worden veel initiatieven ontplooid om hergebruik te bevorderen, bijvoorbeeld van fosfaat en cellulose uit afvalwater. Er blijken echter beperkende omstandigheden te zijn. Zo is er geen duidelijk beleid voor hergebruik van af ...
help
Proef met autoweg van bagger begonnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Langs de snelweg A2, ter hoogte van Beesd, kunnen oplettende automobilisten een soort aarden bak zien liggen met daarnaast een container en daarnaast een minuscuul rietveldje. Daaromheen staat een keur aan rijdend materiaal en veel mensen die bedacht ...
help
Hoe maak je een succes van het sluiten van de keten? : mijn impressie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ 2016
Iedereen heeft het er over: het sluiten van de keten. Waardevolle stoffen terugwinnen en hergebruiken. Maar hoe maak je daar een succes van?
help
Op pad met... Olaf van der Kolk : "van afval naar bruikbaar product" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2014
Een waterleidingbedrijf dat kalkkorrels produceert? Dat gebeurt o.a. bij Brabant Water in het waterwingebied Seppe. Olaf van der Kolk is commercieel manager van Reststoffenunie Drinkwaterleidingbedrijven, een samenwerkingsverband binnen drinkwatersec ...
help
From characterization of sediment to full scale treatment by wet particle separation \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Pruijn, M.F. \ Winden, S.C. van \ Wevers, H.H.A.G. \ 1998
help
Vitens de grootste van Nederland [bedrijfsportret] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen qua visie, bedrijfsactiviteiten en -cultuur. Maandblad H2O portretteert verschillende bedrijven met verschillende gezichten. De derde aflevering: Vitens, met 5,4 mi ...
help
Designtoilet \ Vormberichten [Artikel]
Willemsen, H. \ 2011
'Wie duurzaam zegt, zegt recyclen. Naast de bekende te recyclen materialen als papier, glas en plastic wordt er ook steeds meer energie gestopt in het hergebruiken van lichamelijk afval. Een stukje riooljournalistiek. Urine is niet bepaald het eerste ...
help
Optimalisatie slibverwerking rwzi Dordrecht een groot succes : samenwerking met Alfa Laval werpt haar vruchten af \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Snijders, P. \ Zwart, T. \ 2002
help
Een inventariserende studie naar een brongerichte aanpak van probleemstoffen in zuiveringsslib [Boek]
Burik, J.R. van \ Graaf, W. de \ Schutte-Postma, E.T. \ Technische Universiteit \ Technische Universiteit \ 1993
Doel van dit onderzoek is de mogelijkheden te verkennen om verontreinigingen in zuiveringsslib te reduceren door middel van brongerichte maatregelen ten aanzien van diffuse lozingen.
help
Wat te doen met zuiveringsslib? : studie naar het nuttig toepassen van slib of haar residuen als bouwstof [Boek]
Koornneef, E. \ Janus, J.M. \ 2005
Op basis van een in 2002 door STOWA en NVA georganiseerd congres met als titel “Krijgt slib een tweede kans?” is slib weer als onderwerp op de onderzoeksagenda van de STOWA gezet. Na een inventarisatieronde heeft dit ertoe geleid dat er een aantal pr ...
help
Spaarkaart : de leuke kant van baggeren [de etalage] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Boeije, L.F.M. \ Moet, D. \ 2006
Nederland kampt met een groot overschot aan verontreinigde bagger. Hergebruik van bagger komt moeizaam van de grond, niet in de laatste plaats vanwege het nimby effect. Rijkswaterstaat schreef een prijsvraag uit voor een goede oplossing. 'Spaarkaart' ...
help
Vervuilde bagger is bruikbaar als ondergrond voor weg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
Bagger lijkt geen goede ondergrond voor een weg. Het kan echter hard gemaakt worden, zodat het wel bruikbaar is. Bovendien kan de vervuiling op een veilige manier uitgespoeld worden. Een praktijk proef moet uitwijzen hoe bruikbaar deze methode is
help
Toekomstig beleid inzake zuiveringsslib \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Provoost, K.J. \ 1983
De in voorbereiding zijnde wetgeving op het gebied van afvalstoffen en meststoffen is van groot belang voor de verwerking en afzet van zuiveringsslib
help
Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen : stroomschema als handig hulpmiddel [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Strolenberg, S.W.M. \ Scheffer, F.N. \ Grinsven, W.G.M.A. van \ 2012
Het materiaal van oude oeverbestortingen is soms opnieuw te gebruiken. Ze moeten dan onder andere wel voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de omgang van risicovolle oeverbestortingen heeft Rijkswatersta ...
help
Gebruik vervuilde baggerspecie is lokaal maatwerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Verschillende onduidelijkheden over het nut en de noodzaak van het (her)gebruik van baggerspecie, de regelgeving en de normering ervan werden door sprekers op de 9e Nationale Conferentie Baggerspecie op 11 februari 2010 in Nieuwegein naar voren gebra ...
help
Zuivering van proceswater uit de aardappelmeelindustrie door beregening op landbouwgrond [Boek]
Haan, F.A.M. de \ Beuving, J. \ 1972
help
Samen sterker : samensmelting van de organisaties Energie- en Grondstoffenfabriek : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Maréchal, M. \ 2014
De projectorganisaties, die zich bezighouden met de concepten van de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek, worden in elkaar geschoven. "Het zijn toch vooral dezelfde technologen, die zich ermee bezighouden", zegt Renze van Houten, directeur van W ...
help
Waterschap levert warmte aan meubelfabriek : hergebruik rioolslib \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2007
Waterschappen zijn forse energieverbruikers. Soms is een deel van die energie beschikbaar voor andere partijen. Zo levert Waterschapsbedrijf Limburg warmte aan een naastgelegen meubelfabriek van Leolux. De warmte komt vrij bij het drogen van rioolsli ...
help
Green Deal Grondstoffen: volgende stap naar duurzame afvalwaterverwerking \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Eind vorig jaar ondertekenden de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen. Doel is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater de komende jaren verder te stimulere ...
help
Bouwen met baggerspecie : dagelijkse praktijk! [Boek]
Rokven, I. \ DHV, Advies- en ingenieursbureau \ cop. 2004
Bij het beheer en onderhoud van het watersysteem verwijdert men jaarlijks vele miljoenen kubieke meters baggerspecie. Dit levert een continue stroom materiaal op; een vermenging van grond en afgestorven organisch materiaal met veel water. Hiervoor zo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.