Login

Hydrotheek

help
Zand-bentoniet mengsels als afdichtingsmateriaal voor vuilstortplaatsen [Studentenverslag]
Hofkamp, J.R. \ 1986
In Nederland dringt per jaar gemiddeld een neerslagoverschot van 300 mm de grond in, Wanneer er zich afvalstoffen op of in de grond bevinden, bestaat de kans dat door oplossen van afvalbestanddelen in het percolerende water, grondwater en bodem in de ...
help
Stappenplan voor de beoordeling van het optreden van Natuurlijke Afbraak in grondwater nabij stortplaatsen : rapportage fase 4 [Boek]
Wolbrink, R.J. \ Heimovaara, T.J. \ 2001
help
Oude vuilnisbelt als baggerdepot : plan voor wegwerken baggerslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
help
Storten van baggerspecie in putdepots : eindnota [Boek]
Pijkeren, D.E. van \ 2001
help
Handboek waterbodem : een leidraad door het baggerproces [Boek]
MWH \ 2009
Nederland zal altijd blijven baggeren. Dit is inherent aan het vele water, de lage ligging, de hoge bevolkingsdichtheid en de veeleisede economie. Op basis van studie van de Waterdienst in 2004 is geconcluderd dat de voordelen van baggeren duidelijk ...
help
Baggerprobleem vraagt om meer dan stortcapaciteit [forum] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Mul, M. \ Buijs, F. \ Kooij, A. van der \ Gianotten, E. \ 2005
De overvloed aan verontreinigd slib uit onze rivieren kan duurzaam hergebruikt worden tot bouwmateriaal. Dat is beter dan het te storten in verschillende regionale baggerdepots, zoals dreigt te gebeuren in het kader van het landelijk bestuuroverleg w ...
help
Berekening van grondwaterverontreiniging bij puntbelasting [Boek]
Hoeks, J. \ 1977
help
Chemical osmosis in compacted dredging sludge \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Keijzer, T.J.S. \ Loch, J.P.G. \ 2001
help
Verantwoord omgaan met onzekerheid : kosteneffectief beheersen van mobiele bodemverontreiniging [Boek]
Meurs, G.A.M. van \ Mischgofsky, F.H.M. \ Calle, E.O.F. \ 1998
help
Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfills : phase 2: proposals for testing values [Boek]
Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ [2014]
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weg lekken. Op deze man ...
help
De flora van IJsseloog : nieuw land voor het eerst geïnventariseerd! \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Beringen, R. \ 2002
In het Ketelmeer is in het voorjaar van 1999 een depot voor opslag en verwerking van verontreinigde baggerspecie in gebruik genomen, genaamd IJsseloog. Een inventarisatie van slechts spontaan ontstane vegetatie, aangezien niets is aangeplant
help
Karakteristieken percolaatwater stortlocatie Nauernasche polder : inventarisatie & classificatie [Boek]
Cnubben, P.A.J.P. \ Sloot, H.A. van der \ 1998
help
Duurzaamheid Hydrostab: een veldonderzoek en een prognose [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ Hummelink, E. \ Boersma, O. \ 2005
De afdichtende werking van Hydrostab, 8 jaar na aanleg op een proefveld blijkt nog onverminderd aanwezig en voldoet ruim aan de eisen van het Stortbesluit. Ook van enige verandering van de vochtinhoud is geen sprake. Uit een analyse van processen en ...
help
Soil column experiments with leachate from a waste tip [Boek]
Hoeks, J. \ Beker, D. \ Borst, R.J. \ [1979]
help
Kolomproeven met percolatiewater uit een afvalstort. 3. Gedrag van niet-verzuurd, gestabiliseerd percolatiewater in de bodem [Boek]
Hoeks, J. \ Hoekstra, H. \ Ryhiner, A.H. \ 1984
help
Van waterbodem tot bosgrond : onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van het aanbrengen van beplanting op ongerijpte baggerspecie [Studentenverslag]
Murre, A. \ 1999
help
Behandeling percolatiewater van vuilstortplaatsen \ Milieutechniek : milieuvakblad over bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, recycling en alternatieve energie [Artikel]
Warmer, H. \ Berg, J. van de \ 1988
help
Een baggerdepot in het IJmeer \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Beijma-van Dam, B. \ 1999
help
Beoordeling kwelonderzoek Ketelmeer : onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de in 1997 in de Noordoostpolder opgetreden landbouwschade en de aanleg van het speciedepot IJsseloog in het Ketelmeer [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Bierkens, M.F.P. \ Kleijer, H. \ 1999
Relatie opslag baggerspecie in het Ketelmeer en mogelijke kwelverschijnselen op land
help
Gecombineerde verwerking van groenmateriaal en baggerspecie : demonstratieproject [Boek]
Feenstra, L. \ 2005
In de huidige praktijk wordt groenmateriaal meestal samen met andere groenresten gecomposteerd. Omdat dit een relatief dure verwerkingsmethode is, wordt gezocht naar alternatieven. Een van de mogelijkheden is het gecombineerd verwerken van groenreste ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.