Login

Hydrotheek

help
Waterzuivering door helofytenfilters \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Duel, H. \ Saris, F.J.A. \ 1986
help
Fysisch - chemische voorzuivering van afvalwater : identificatie en evaluatie van zuiveringsscenario's gebaseerd op fysisch - chemische voorzuivering [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1998
help
Practical performance of various systems for small-scale waste water treatment during a two-year field test \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Graaf, J.H.J.M. van der \ Fastenau, F.A. \ Bergen, A.H.M. van \ 1989
Diffuse pollution, caused by direct discharges from individual houses or groups of houses for which connection to central waste water treatment systems is not feasible, may be significantly reduced by on-site treatment. The performances of 14 differe ...
help
Organische polymeren : doorbraak in fysisch-chemische voorzuivering? \ Voordrachtenbundel 18e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, donderdag 7 januari 1999, Delft [Hoofdstuk uit boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Mels, A.R. \ 1999
help
Effluentfiltratie : nabehandeling gericht op nuttige toepassing \ Voordrachtenbundel 18e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, donderdag 7 januari 1999, Delft [Hoofdstuk uit boek]
Koning J. \ 1999
help
Naar een energieneutrale waterkringloop \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Voskamp, T. \ 2011
Energieneutraal is de waterkringloop anno 2010 nog niet. Energieneutraliteit bereiken vergt maatregelen die het verbruik reduceren dan wel energie produceren. Zowel door ons als door vele andere partijen worden in de waterkringloop al maatregelen get ...
help
Nieuwbouw en verbouwing van de rwzi’s Apeldoorn en Harderwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vermeer, T. \ Westerhuis, D. \ 2004
De jaren 2003 en 2004 staan voor de rwzi’s Apeldoorn en Harderwijk in het teken van nieuw- en verbouw
help
Rwzi Ursem gaat op afstand biologisch !! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kaper, C. \ Gaastra, S. \ Boer, M. de \ 2004
De oorspronkelijke rwzi is in 1980 gebouwd als een ultralaagbelast actiefslibsysteem (Schreiber-principe). Vanwege de groei in de belasting en het aanscherpen van de lozingseisen is de rwzi aangepakt. Op basis van het programma van eisen (PvE) en een ...
help
Verslag IWA-conferenetie 'Afvalwater slib als grondstof' Trondheim, 23-25 juni 2003 \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Klapwijk, A. \ 2003
De conferentie was zowel gericht op discussie over de verschillende strategieën om slib weg te werken (dumpen, gebruiken of hergebruiken) als op de verschillende technologieën voor de behandeling van slib
help
Handboek over nanofiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2005
Membraanfiltratie heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen als methode om water te kunnen zuiveren. De meeste ervaring is daarbij opgedaan met omgekeerde osmose (voor ontzouting) en met micro- en ultrafiltratie (voor deeltjesverwijdering en ...
help
Integrated concepts in water recycling, Wollongong (Australië), 13-17 februari 2005 \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Graaf, J. van der \ 2005
In februari 2005 vond in Wollongong, Australië de conferentie ‘Integrated concepts in water recycling’ plaats. De conferentie was georganiseerd door de Universiteit van Wollongong, mede in relatie tot het project Aquarec, een EU-project op het gebied ...
help
Afscheid van een afvalwaterman; Frank Brandse gaat met pensioen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
Hij vindt dat hij zo langzamerhand lang genoeg heeft gewerkt en wil gaan genieten van zijn vrije tijd voor kinderen, kleinkinderen, een potje bridge en vissen. Sinds 1964 is hij bezig geweest, als onderzoeker en ontdekker, als procesman die niet gauw ...
help
Ontwikkelingen op het gebied van de afvalwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rulkens, W. \ Starkenburg, W. van \ 1983
Verslag van de vergadering NATO/CCMS AWT (Advanced Waste Water Treatment)-Group, waarin informatie uitgewisseld werd over de ontwikkeling op het gebied van de afvalwaterbehandeling in de lidstaten: Canada, Engeland, Frankrijk, Italie, Nederland, Noor ...
help
Afscheidscollege TH Delft, 26 september 1984 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Huisman, L. \ 1984
help
Praktijkervaring en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fysisch-chemische zuivering van (afval)water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meijers, A.P. \ Janssens, J.G. \ 1985
help
Waterbranche ... [Tijdschrift]
1999-
help
Trends in de afvalwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Starkenburg, W. van \ Luin, A.B. van \ 1984
Op 13, 14 en 15 sept. 1983 vond in Apeldoorn en Lelystad de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de onder de NATO/CCMS (Committee on the Challenge of Modern Society) ressorterende Advanced Waste Water Treatment Group (AWT-Group). Een samenvatting van de ...
help
Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Peeters, T. \ Nijman, N. \ 2009
Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, ...
help
Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater : eindrapportage [Boek]
Vergouwen, L. \ 2011
Het doel van het project “Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater” is geweest het in overleg met alle betrokken partijen beantwoorden van de volgende 3 vragen: 1. Waar en op welke wijze kan zuivering in de afvalwaterketen worden toegepast? 2. Wat is ...
help
Bundeling internationale MBR-onderzoeksresultaten [Boek]
Berg, F. van den \ Smit, R. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2012
Door steeds strengere eisen aan de effluentkwaliteit en sterke groei in de toepassingen van waterhergebruik is de toepassing van menbraanbioreactortechnologie MBR de laatste tien jaar internationaal sterk toegenomen. MBR is in korte uitgegroeid tot v ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.