Login

Hydrotheek

help
Werkgroep afvloeiingsfaktoren : interimrapport [Boek]
Volker, A. \ Snijdelaar, M. \ Hellinga, F. \ 1963
help
Hatsi-kD : de piekafvoer van een hoogwatergolf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2002
Gekeken wordt naar de formule van Jones en de slope-area methode van Riggs om de afvoerpiek en de maximale waterstanden, die langs de rivier optreden bij het passeren van de afvoergolf, te bepalen
help
Hoge afvoeren van enige Nederlandse stroomgebieden [Proefschrift]
Jager, A.W. de \ 1965
help
Rapport inzake een onderzoek naar de frequenties van afvoeren in de stroomgebieden van het Peizer - en Eelderdiep [Boek]
Snijdelaar, M. \ 1959
help
Evaluatie gemeentelijke rioleringsplannen : kost het de burger alleen maar geld? [reactie en naschrift] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ Bergen, V.W.J. van den \ 1997
help
Duurzaam stedelijk waterbeheer, een vroege tussenbalans : vragen van de markt en principiele keuzes \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijden, F. van der \ 1998
help
Effekten van kunstmatige afvoerfluktuaties op de drift van makro-evertebraten in la Moyenne Meuse (Lotharingse Maas) [Boek]
Klink, A. \ Vaate, B. bij de \ 1994
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de drift van makro-evertebraten onder invloed van de afname van de stroomsnelheid. Doel hierbij is of een ecologisch verantwoorde norm voor afvoerfluktuaties onderbouwd kan worden voor de Grensmaas
help
Rainfall generator for the Rhine Basin : multi-site generation of weather variables for the entire drainage area [Boek]
Wójcik, R. \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ 2000
help
Kanttekening [en reactie] bij Hatsi-kD in Stromingen 8(2002)2 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boiten, W. \ Savenije, H.H.G. \ 2002
Reactie en weerwoord op het artikel over de piekafvoer van een hoogwatergolf
help
Interim - rapport inzake een onderzoek naar de frequenties van afvoeren in het stroomgebied van de Neerbeek [Boek]
Tromp, N.W. \ 1959
help
Infiltratie in bestratingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, C.H. van \ 1983
Onderzoek naar de relatie tussen neerslag en afvoer in stedelijk gebied, met als doel het optimaliseren van de afvoernormen voor de riolering, open water en drainagesystemen
help
The measurement of hydro - geomorphological discontinuities on a uniform forested slope \ Soil technology : a cooperating journal of Catena [Artikel]
Cammeraat, L.H. \ Imeson, A.C. \ 1988
help
Urban drainage \ Drainage design [Hoofdstuk uit boek]
Ven, F.H.M. van de \ Nelen, A.J.M. \ Geldof, G.D. \ 1992
help
Bemonstering tunnelafstroomwater [Boek]
MTI Milieutechnologie \ 1997
help
Analyse van het afvoerverloop van gebieden met hoofdzakelijk grondwaterafvoer [Proefschrift]
Zeeuw, J.W. de \ 1966
De belangrijkste indruk die deze studie over analyse en reconstructie van afvoerverlopen achterlaat, is dat het mogelijk blijkt afvoerverlopen van gebieden met sterk uiteenlopende topografische, geologische en hydrologische eigenschappen op zeer bevr ...
help
The V-shaped broad-crested weir : discharge characteristics : report on basic research [Boek]
Delft Hydraulics Laboratory = Waterloopkundig Laboratorium \ 1980
help
Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Louw, P.G.B. de \ 2017
Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
help
Prestatie-index riolering Rotterdam \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
Geerse, J.M.U. \ Geenen, A. \ 2000
help
Verslag 26e bijeenkomst Contactgroep Stedelijke Hydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rebergen, E.W. \ 1998
help
Verslag van de 24e bijeenkomst van de Contactgroep Stedelijke Hydrologie (CSH) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rebergen, E.W. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.