Login

Hydrotheek

help
De toepasbaarheid van een specifieke ammoniaelektrode voor analyse in grond-, oppervlakte- en afvalwater [Boek]
Wal, J. van der \ 1977
Deze nota beschrijft de resultaten die verkregen zijn bij het testen van de elektrode. Ingegaan wordt op de toepasbaarheid van de elektrode bij analyse van ammonium en totaal stikstof in grond-, oppervlakte- en afvalwater en op de levensduur van de e ...
help
Stikstof uit rioolwater : Oostenrijkse techniek heeft zich bewezen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buunen-van Bergen, A. \ Mooij, H.W. de \ Morgenschweis, C. \ 2014
De ontwikkeling van de deammonificatie heeft het mogelijk gemaakt om stikstof op een duurzame wijze uit rejectiewater te verwijderen. De DEMON®‐technologie (DEamMONification) is inmiddels met 54 installaties in bedrijf/opstart/ontwerp de meest toegep ...
help
Deammonificatie in de waterlijn met EssDe® \ H2O online [Artikel]
Buunen-van Bergen, A.H.M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ Morgenschweis, C.M. \ Baten, H. \ 2015
Deammonificatie wordt al 15 jaar toegepast in warme stikstofrijke afvalwaterstromen. Toepassing van deammonificatie in de ‘koude waterlijn’ van een rioolwaterzuiveringsinstallatie was tot op heden moeizaam. Dit komt onder andere door de lage groeisne ...
help
DEMON® : in 10 jaar van innovatie naar bewezen technologie \ H2O online [Artikel]
Buunen-van Bergen, A. \ Mooij, H.W. de \ Morgenschweis, C. \ 2014
De ontwikkeling van de deammonificatie heeft het mogelijk gemaakt om stikstof op een duurzame wijze uit rejectiewater te verwijderen. De DEMON®‐technologie (DEamMONification) is inmiddels met 54 installaties in bedrijf/opstart/ontwerp de meest toegep ...
help
The SHARON-Anammox process for treatment of ammonium rich wastewater \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Dongen, U. van \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2001
help
Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ 1989
help
Verwijdering en terugwinning van ammoniumstikstof uit afvalwater door toepassing van het lucht-strip/absorptieproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Postma, H.J.W. \ 1982
help
(Bio)electrochemical recovery of ammonia from urine [Proefschrift]
Rodríguez Arredondo, Mariana \ 2019
In this thesis, we evaluated the use of (bio)electrochemical systems for the recovery of total ammonia nitrogen (TAN) from urine. Our focus was on improving the understanding and performance of the system in terms of TAN recovery. This was needed to ...
help
Bestemmingsplan, ammoniak en grondwater : horizontale afstemming op gemeentelijk niveau in landelijk gebied \ Afstemmen en instemmen : ruimtelijke ordening en milieubeheer : integratie en coordinatie van het omgevingsbeleid op alle overheidsniveaus [Hoofdstuk uit boek]
Vlist, M.J. van der \ 1998
help
Completely autotrophic nitrogen removal over nitrite in one single reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Sliekers, A.O. \ Derwort, N. \ Campos Gomez, J.L. \ [et al.] \ 2002
In this paper, a completely autotrophic process is described, in which aerobic ammonia-oxidizers and anaerobic ammonia oxidizers simultaneously oxidize ammonia to dinitrogen gas and a small amount of nitrate. This is achieved in one single reactor, a ...
help
Invloed van RWZI's op NH4 in het watersysteem periode 2008-2013 [Boek]
Zuilichem, H. van \ Hulst, W. van der \ 2014
In 2013 is een analyse uitgevoerd van de toestand en ontwikkeling van de oppervlaktewaterkwaliteit boven- en benedenstrooms lozingspunten van de rwzi’s in het beheergebied van waterschap Aa en Maas over de periode 2008-2012. Daaruit bleek dat bij all ...
help
Full-scale application of the SHARON process for treatment of rejection water of digested sludge dewatering \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ 2001
help
Optimalisatie sliblijn rwzi Zwolle en de gevolgen voor de werking van de SHARON \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Jansen of Lorkeers, a. \ 2005
Door stijgende stikstofvrachten in het influent en strengere stikstof-effluenteisen kan het nodig zijn om bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties uit te breiden of te optimaliseren. Aparte behandeling van stikstofrijke deelstromen, zoals het centr ...
help
Emissieplafonds voor ammoniak en maximale stikstofgiften per gemeente in Nederland : een eerste orde benadering [Boek]
Erisman, J.W. \ Bleeker, A. \ Heuberger, P.S.C. \ 1996
help
Sharon verwijdert stikstof uit water : eerste praktijkresultaten bij slibverwerking : thema: Afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ Kempen, R. van \ 2001
Voor verwijdering van stikstof uit afvalwater werd aan de TU Delft het Sharon-proces ontwikkeld (Single tankreactor for High activity Ammonia Removal Over Nitrite), waarbij gebruik wordt gemaakt van snel groeiende nitrificerende bacteriën
help
Ammonium uit afvalwater als duurzame brandstof \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hammenga, A. \ Giesen, A. \ 2012
Met een innovatief proces is het mogelijk ammonium uit afvalwater om te zetten in ammoniakgas dat als brandstof is te gebruiken in een brandstofcel. Op pilotschaal is onderzoek hiernaar volop gaande, onder andere op de afvalwaterzuiveringsinrichting ...
help
Schijnbewegingen en vooruitgang in het mestdebat : geen raad met nitraat \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Grinsven, H. van \ Berg, R. van den \ 2005
Een nieuwe meststoffenwet is parlementair aanvaard. De EU heeft de Nederlandse veehouderij tot en met 2009 derogatie verleend voor 250 kg/ha stikstof uit dierlijke mest. Kanttekeningen worden in dit artikel door het Milieu- en Natuurplanbureau gemaak ...
help
Nitrogen analyses in eutrophic, alkaline and peaty waters : a comparison of different methods to analyse ammonia - nitrogen \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Kramer, H.A. \ Moed, J.R. \ Haan, H. de \ 1990
help
How to reduce nitrogen losses in intensive - grassland management \ Ecological implications of contemporary agriculture : proceedings of the 4th European ecology symposium 7 - 12 September 1986, Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1988
help
Vervluchtiging van ammoniak uit dierlijke mest : literatuuronderzoek ten behoeve van de watersysteemverkenningen [Boek]
Roelsma, J. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.