Login

Hydrotheek

help
Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2014
Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatie ...
help
Flood risk in dike-ring areas [Factsheet]
Tsimopoulou, V. \ 2012
Factsheet about a project whose scope is to investigate the reliability of decision analysis regarding the future of flood defence systems. In particular a comprehensive assessment of the currently used Cost Benefit Analysis approach is supposed to b ...
help
Beleidsanalyse ecosysteemontwikkeling zoete rijkswateren : een analyse van de problematiek in aquatisch milieu [Boek]
Duel, H. \ Laane, W.E.M. \ 1999
help
Intuïtie en informatie in besluitvorming voor rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2013
Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen z ...
help
De bruikbaarheid van prioriteitsstellingsmethoden voor integraal waterbeheer [Boek]
Pouwels, I. \ 1995
help
Microverontreinigingen bedreigend voor Europese waterkwaliteit : besluitvorming in de Europese Unie gaat voorbij aan voorzorgsbeginsel \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Overveld, P.J.M. van \ 2009
Organische microverontreinigingen, waaronder bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen, worden regelmatig in lage concentraties aangetroffen in oppervlaktewater. Oppervlaktewater is een belangrijke drinkwaterbron: ongeveer eenderde van het Nederlandse d ...
help
ICOLD's criteria applied to the southern delta area \ Dams and dikes in development : proceedings of the symposium at the occasion of the World Water Day, 22 March 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Santbergen, L. \ Slager, J.W. \ Storm, K. \ 2003
Storm surge barrier (Easterns Scheldt) and dike enforcement project (Western Scheldt)
help
GRASBOL : kennissysteem voor risico-analyse bij bodemverontreiniging : definitiestudie en demonstratiemodel [Boek]
Naald, W. van der \ Huele, R. \ Groot, W. de \ 1989
Een van de knelpunten bij bodemverontreiniging in woonwijken is de informatievoorziening naar bewoners. Het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden (CML) heeft in samenwerking met de Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek van de RUL ( ...
help
VIDENTE: a graphical user interface and decision support system for stochastic modelling of water table fluctuations at a single location : includes documentation of the programs KALMAX, KLATFN, SSD and EMERALD and introductions to stochastic modelling [Boek]
Bierkens, M.F.P. \ Bron, W.A. \ 2000
The VIDENTE program contains a decision support system (DSS) to choose between different models for stochastic modelling of water-table depths, and a graphical user interface to facilitate operating and running four implemented models: KALMAX, KALTFN ...
help
Het multi - criteria - afwegingsmodel GELPAM 81 : modelbeschrijving en gebruikershandleiding [Boek]
Gelderland \ 1982
help
Van emissie to ecologisch effect : naar een risico-analyse van emissies in rivierstroomgebieden voor aquatische ecosystemen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijk, G.M. van \ Leewis, R.J. \ Knoop, J. \ 1993
help
Risicoanalyse methodiek oppervlaktewateren : omvang en frequentie van incidentele lozingen [Boek]
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1992
help
Nitraatimmissie en Nederlandse ecosystemen : een globale risico-analyse [Boek]
Denneman, W.D. \ Torenbeek, R. \ 1987
help
Risicoanalyse methodiek oppervlaktewateren : enquete incidentele lozingen [Boek]
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1993
help
Ondersteuning met multicriteria-analyse : de complexe keuze van de Commissie Luteijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zanting, H.A. \ Kouwenhoven, P. \ Ytsma, D. \ 2002
Multicriteria-analyse is door de Commissie Overloopgebieden gebruikt om uit de potentiële noodoverloopgebieden langs Rijn en Maas te komen tot de keuze voor de Rijnstrangen, de Ooijpolder, de Millingerwaard en een deel van de Beersche Overlaat. Uitle ...
help
Risicoanalyse methodiek oppervlaktewateren : beslismodel voor de beoordeling van risico's voor het aquatisch milieu ten gevolge van incidentele lozingen vanuit stationaire installaties [Boek]
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1992
help
Introductie van methoden voor kwantitatieve ecologische risicoanalyse gericht op AMOEBE - soorten : rapportage in het kader van RAM [Boek]
Schobben, H.P.M. \ Schobben, J.H.M. \ Boven, R.M. van \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.