Login

Hydrotheek

help
'Mobiliteit en vitaliteit zijn dé thema's' : strategisch personeelsbeleid : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2014
In 2020 staan medewerkers meer zelf aan het roer van hun loopbaan terwijl er dan ook een goede samenwerking is met onderwijsinstellingen en met andere overheidsorganisaties. Ontwikkelingen als vergrijzing en meer uitdagende watertechnische opgaven he ...
help
Weet de watersector kennis te binden? : de slag om de techneut \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2014
Rijkswaterstaat heeft de kritische grens bereikt : essentiële kennis dreigt uit de organisatie te verdwijnen. Minister Schultz van Haegen gaf het deze zomer zelf toe. Het probleem raakt echter de gehele watersector. In sommige organisaties gaat strak ...
help
'Het verschil moet de norm zijn' : verjongen en verkleuren : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Thomassen, R. \ 2014
Hoe zorg je als waterschap ervoor dat jonge mensen je leren kennen? Waterschap Hollandse Delta startte hiervoor in 2011 het traject Verjongen & Verkleuren. Een vervolgtraject is voorjaar 2014 in gang gezet.
help
Kennisbehoud onder druk bij generatiewisseling in watersector : opvolgers gezocht voor gouden generatie [wisseling van de wacht] \ WaterForum [Artikel]
Lammers, O. \ 2013
De komende jaren zal een groot aantal ervaren medewerkers de watersector verlaten. Alleen al bij Rijkswaterstaat zullen tot 2016 zo’n duizend mensen met pensioen gaan. De generatie van zestigers. Mensen die voor een groot deel met de ‘harde techniek’ ...
help
Strategische aanpak zal effect sorteren : arbeidsmarktcommunicatie: geen modegril \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peters, N. \ 2005
Om straks uit de vijver van hogeropgeleiden te kunnen vissen dienen organisaties zich nu al te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktcommunicatie is een strategie om als organisatie een plaatsje te werven in het hoofd van de potentiële werkne ...
help
Op zoek naar menselijk kapitaal : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2011
Nederland staat voor forse uitdagingen in waterbeheer. Tegelijkertijd dreigt een groot tekort aan goed geschoold personeel. Reden voor de Adviescommissie Water om te pleiten voor het versterken van wateropleidingen en de arbeidsmarkt voor water. Daar ...
help
Structurele aandacht voor water in onderwijs : stuurgroep Watereducatie : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2011
Hoe interesseren we jongeren voor water? Hoe zorgen we dat in het onderwijs de nodige aandacht is voor waterzaken? Hoe zorgen we dat meer jongeren een opleiding voor de watersector kiezen? En hoe interesseren we mensen voor werken bij waterschappen? ...
help
Aansluiten bij de praktijk : opleiden : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2011
Studenten aan opleidingen als civiele techniek en milieukunde zijn wel bekend met het fenomeen waterschappen, maar kiezen na hun opleiding eerder voor een baan bij advies- en ingenieursbureaus. Zij zien het werk bij ingenieursbureaus veel meer als ee ...
help
Waterstudent hard nodig : dreigend tekort waterprofessionals : thema educatie en arbeidsmarkt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2010
Het loopt geen storm bij de studierichtingen Water. Een tekort aan goed opgeleid personeel dreigt, terwijl de problematiek er niet eenvoudiger op wordt.
help
Proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties : waterschap De Dommel : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Laak, D. van de \ 2014
Waterschappen staan voor de uitdaging hun organisatie zo in te richten dat zij zich sneller kunnen aanpassen aan externe ontwikkelingen en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit stelt nieuwe eisen aan de manier van werken en vraagt ...
help
Zelfvertrouwen en positieve energie : talentmanagement : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vliet, J. van \ 2014
De P&O adviseurs van Waterschap Aa en Maas zijn het met elkaar eens: "Aan competenties moet je voldoen; aan je kwaliteiten en talenten blijf je voordurend werken." Aa en Maas doet dat volgens een succesvolle methode.
help
Talent vinden en binden : schappen sponsoren ook studenten : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
De werving van jong talent voor de wetenschapswereld start bij wijze van spreken al op de schoolpleinen met het verstrekken van lespakketten op basis- en middelbaaronderwijs. Mbo'ers, hbo'ers en wo'ers kunnen sinds 2013 studiebeurzen winnen ter groot ...
help
Krimp van de crisis maakt arbeidsvraagstuk watersector alleen maar nijpender : generatie W komt eraan [wisseling van de wacht] \ WaterForum [Artikel]
Geleijnse, A. \ 2013
De watersector vergrijst en zoekt naarstig naar opvolgers voor de vertrekkende technici, ingenieurs en wetenschappers. Maar een nieuwe lichting waterprofessionals dient zich aan: jong, ambitieus en internationaal. De Generatie W. Dat betekent dat de ...
help
Ricardo Meyer, projectleider diversiteitsbeleid: 'Ook waterschap moet spiegelbeeld zijn van maatschappij!' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2003
Interview met de projectleider van het diversiteitsproject, dat dit voorjaar gestart is, over o.a. aanleiding en fasering. Waterschappen dienen een meer multicultureel personeelsbeleid te gaan voeren
help
Diversiteitsbeleid bij waterschappen werkt (nog) niet \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2005
Tijdens de CAO-onderhandelingen voor de waterschappen in 2002 is afgesproken in het kader van het diversiteitsbeleid in twee jaar tijd 70 arbeidsgehandicapten, 50 allochtonen en 20 trainees (hoogopgeleide jongeren) bij de waterschappen te laten instr ...
help
'Hier wil ik mijn beroep van maken' : excursie : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ruiter, D. de \ 2011
Honderd jonge techneuten, een schitterende stranddag en volop kustversterkingen in uitvoering. Dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse kustexcursie die Waterschap Scheldestromen organiseert. "Het was niet verplicht, maar een dag als deze pak je na ...
help
Watersector moet nu personeel werven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visee, H. \ Buijzer, E. de \ 2009
De watersector in Nederland kampt al jaren met problemen rond de personeelsvoorziening. De watersector vergrijst. In de afgelopen jaren maakte de krapte op de arbeidsmarkt het moeilijk om voldoende personeel met de juiste kwaliteiten te werven en te ...
help
Met gastlessen interesse wekken voor de watersector: aanbevelingen \ H2O online [Artikel]
Kuiper, R. \ Admirant, E. den \ 2013
Jongeren kiezen steeds minder vaak voor een carrière in de watersector. Daarom hebben op initiatief van de Topsector Water vele waterprofessionals in het schooljaar 2012-2013 gastlessen gegeven op basisscholen en middelbare scholen. Deze Gastlessen E ...
help
Talentenjacht! : hoe doen waterbedrijven dat? : thema water & werk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2016
De watersector vergrijst en er dreigt tekort aan goed geschoold technisch personeel. Wat doen bedrijven in de sector om jonge mensen te werven en medewerkers aan zich te binden? Welke strategie hanteren ze?
help
'Vacaturemuur’ op Aquatech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2008
De Nederlandse watersector heeft te maken met een steeds groter wordend tekort aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Techniek is niet bepaald de populairste sector om in te gaan werken voor schoolverlaters en afstudeerders. De waterbranche, ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.