Login

Hydrotheek

help
Interrelations between sulfate-reducing and methane-producing bacteria in bottom deposits of a fresh-water lake [Proefschrift]
Cappenberg, T.E. \ 1975
help
Genetic changes in the bacterial community structure associated with protistan grazers \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Hannen, E.J. van \ Veninga, M. \ Bloem, J. \ Gons, H.J. \ 1999
help
Denitrification, activity of bacterial flocs, and growth of a filamentous bacterium in relation with the bulking of activated sludge [Proefschrift]
Krul, J.M. \ 1978
help
Batchexperimenten voor de analyse van bacteriegroei in distributienetten \ H2O online [Artikel]
Guo, H. \ Mark, E. van der \ Schaap, P. \ Bakker, G. \ Zaadstra, E. \ 2014
In het onderzoeksproject DisConTO is een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in bacteriegroei in drinkwaterdistributienetten. Voor verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn de parameters van het model bepaald. TCC- en ...
help
Vervuiling en kwaliteitsbeheer van het water in ondiepe recreatieplassen \ Water : veertiendaagsch tijdschrift voor drinkwatervoorziening : tevens orgaan van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland [Artikel]
Scholte Ubing, D.W. \ Kats, W. \ 1966
De kwaliteit van veel oppervlaktewater laat vooral in de zomermaanden ernstig te wensen over. Dit artikel geeft berekeningen voor bacteriologische vervuiling in stilstaand water.
help
Applied aspects of nitrite-dependent methane oxidation [Proefschrift]
Luesken, F.A. \ 2011
Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheid om M. oxyfera bacteriën te kunnen toepassen in een nieuwe vorm van afvalwaterzuivering. Belangrijke microbiologische en toegepaste aspecten van M. oxyfera zijn beschreven en er is een sta ...
help
Phosphorus cycling in agricultural soils [Boek]
Ritsema, C.J. \ 1987
The excess of phosphorus brought into the soil system is subject to transformation processes and displacement. In general, the mobility of phosphorus in soil solution will remain low due to the very effective retention possibilities of soil
help
Bacteria and virus removal effectiveness of ceramic pot filters with different silver applications in a long term experiment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Laan, H. van der \ Halem, D. van \ Smeets, P.W.M.H. \ Soppe, A.I.A. \ Kroesbergen, J. \ Wubbels, G. \ Nederstigt, J. \ Gensburger, I. \ Heijman, S.G.J. \ 2014
In 2012 more than 4 million people used a ceramic pot filter (CPF) as household water treatment system for their daily drinking water needs. In the normal production protocol most low cost filters are impregnated with a silver solution to enhance the ...
help
Ultrageluid houdt leidingen langer schoon \ H2O online [Artikel]
Steenbakker, T. \ Cappon, H. \ Groot, N. \ 2015
Het beperken van bacteriegroei is een belangrijk thema in bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening, het legionella-vrij houden van koeltorens of het schoonhouden van kweekbassins voor aquacultuur. Een methode waar onderzoek naar gedaan wordt, is ultrage ...
help
A review of biological sulfate conversions in wastewater treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hao, T.W. \ Xiang, P.Y. \ Mackey, H.R. \ Chi, K. \ Lu, H. \ Chui, H.K. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Chen, G.H. \ 2014
Treatment of waters contaminated with sulfur containing compounds (S) resulting from seawater intrusion, the use of seawater (e.g. seawater flushing, cooling) and industrial processes has become a challenging issue since around two thirds of the worl ...
help
Outcompeting nitrite-oxidizing bacteria in single-stage nitrogen removal in sewage treatment plants : a model-based study \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Pérez, J. \ Lotto, T. \ Kleerebezem, R. \ Piciorenu, C. \ Loosdrecht, M.C.M. \ 2014
This model-based study investigated the mechanisms and operational window for efficient repression of nitrite oxidizing bacteria (NOB) in an autotrophic nitrogen removal process. The operation of a continuous single-stage granular sludge process was ...
help
Bacterie eet medicijnresten \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
Steeds meer medicijnen verdwijnen in het oppervlaktewater. Wageningse experimenten draaiden om de pijnstiller en ontstekingsremmer diclofenac. Uitgangspunt was het vinden van een bacterie, die dit medicijn afbreekt.
help
Het modelleren van de stikstofkringloop in de bodem : ten behoeve van het voorspellen van de effecten van alternatieven in de landinrichting op de nitraatuitspoeling [Boek]
Berghuijs - van Dijk, J.T. \ 1984
Uitkomsten van het project Stikstofhuishouding in de bodem in relatie tot de zuurstof-, warmte- en warmtehuishouding, afkomstig van de Werkgroep Water, Bodem en Lucht van de Landinrichtingsdienst
help
Wat hebben we geleerd van drie jaar onderzoek naar waterkwaliteit in het leidingnet? \ H2O online [Artikel]
Mikkers, Y. \ Magic-Knezev, A. \ 2014
Gedurende een periode van 3 jaar zijn er onder de vlag van het project DisConTO twee onderzoeken gedaan naar veranderingen van waterkwaliteit in drinkwaterdistributienetwerken. Het eerste bestond uit batchtesten om te kijken naar de groeipotentie van ...
help
Molecular characterization of microbial populations in groundwater sources and sand filters for drinking water production \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vet, W.W.J.M. de \ Dinkla, I.J.T. \ Muyzer, G. \ Rietveld, L.C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2009
In full-scale drinking water production from groundwater, subsurface aeration is an effective means of enhancing the often troublesome process of nitrification. Until now the exact mechanism, however, has been unknown. By studying the microbial popul ...
help
Systematic comparison of model requirements and transformation processes \ Nitrate in soils : in the framework of the fourth environmental research programme (1988 - 90) : final report [Hoofdstuk uit boek]
Vereecken, H. \ Swerts, M. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Jansen, E.J. \ 1991
help
Algen en bacteriën meten vervuilde bodem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2002
Ecotoxicologen hebben aangetoond dat algen en bacteriepopulaties in water bij verontreinigde bodems sterk afwijken van normale populaties. Alleen de soorten die ongevoelig zijn voor het gif komen nog voor
help
Results from the multi-species Benchmark Problem (BM3) using one-dimensional models [special issue 5th International conference on biofilm systems] \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Rittmann, B.E. \ Schwarz, A.O. \ Eberl, H.J. \ 2004
The IWA's Biofilm Modeling Task Group created a multi-species benchmark problem in which heterotrophic bacteria, nitrifying bacteria, and inert biomass coexist in a biofilm. Members of the Task Group submitted solutions from nine different one-dimens ...
help
Pseudomonas : onderzoek naar de aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa in warmwaterbassins [Boek]
Stender, R. \ Aquamedia \ 1999
help
Aantreffen Legionella anisa bij twee ziekenhuispatiënten past in beeld van geringe virulentie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooij, D. van der \ Venendaal, H. \ Veenendaal, G. \ Wubbels, G. \ 2008
Het recente bericht dat bij twee ziekenhuispatiënten een infectie met Legionella anisa is waargenomen, stemt overeen met het bestaande beeld dat dit organisme veel minder virulent is dan L. pneumophila, de veroorzaker van de veteranenziekte. Maatrege ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.