Login

Hydrotheek

help
Gerijpte klei vervangt ophoogzand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Modder, S.T. \ Keve, M. \ Polderman, W.M. \ 2000
Hergebruik van baggerspecie bespaart primaire grondstoffen en schaarse ruimte. Wel moet het materiaal aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen
help
Kwart van baggerspecie mogelijk simpel te reinigen : baggerspecieverwerking \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, E.J. de \ Kruiderink-Meijer, G.T. \ 2002
Rijpen en landfarmen blijken eenvoudige technieken te zijn om baggerspecie te verwerken tot een bruikbare bouwgrondstof. Toch gebeurt dit nog weinig in de praktijk. 2 studies tonen de knelpunten bij aanbod en afzet aan
help
Proef met autoweg van bagger begonnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Langs de snelweg A2, ter hoogte van Beesd, kunnen oplettende automobilisten een soort aarden bak zien liggen met daarnaast een container en daarnaast een minuscuul rietveldje. Daaromheen staat een keur aan rijdend materiaal en veel mensen die bedacht ...
help
Programma ontwikkeling saneringsprocessen waterbodems (POSW) - dl. 21: Immobilisatietechnieken voor verontreinigde baggerspecie : eindrapport : van baggerspecie tot basalt, grind of beton [Boek]
Plette, A.C.C. \ Rienks, J. \ 1999
help
Kwaliteit: zorg of zegen? : toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem : themadag Baggernet op 30 januari 2008 [Boek] - 2008
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer \ Inspectie Verkeer en Waterstaat \ Provincie Overijssel \ 2008
Voor de onderzoekswereld is kwaliteitsborging niet nieuw, en dat het ook veel voordelen oplevert in het baggerproces kwam naar voren tijdens de bijeenkomst van Baggernet. De kwaliteitsborging in de gehele baggerketen, van onderzoek, baggeren, transpo ...
help
Gore drab : "Overheid wil voor dubbeltje op eerste rang" \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Vereecken, N. \ 2000
Stichting Natuur en Milieu en het Waterpakt, een samenwerkingsverband van waterbeschermingsorganisaties, willen een andere oplossing voor het vervuilde slib dan opslag ervan in stortdepots, zoals de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dit voor ...
help
Optimizing sampling schemes for mapping and dredging polluted sediment layers \ Spatial accuracy assessment in natural resources and environmental sciences : second international symposium, [May 21 - 23, 1996, Fort Collins, Colorado] [Hoofdstuk uit boek]
Hazelhoff, L. \ Hoefsloot, F. \ 1996
help
Waterbodem blijft intact bij nieuwe vorm van zandwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Linde, P. van der \ Janssen-Stelder, B. \ 2005
Boskalis heeft een nieuwe techniek ontwikkeld, waarbij schoon zand onder een (onbruikbare) bovenliggende laag wordt weggezogen en de bestaande (water)bodem ongeroerd omlaag zakt. Een praktijkproef in het Ketelmeer lijkt aan te tonen dat de techniek g ...
help
Oude vuilnisbelt als baggerdepot : plan voor wegwerken baggerslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
help
Storten van baggerspecie in putdepots : eindnota [Boek]
Pijkeren, D.E. van \ 2001
help
Bergingsmogelijkheden voor niet verspreidbare baggerspecie: inventarisatie in het kader van depot + [Boek]
Advies en Kenniscentrum Waterbodems \ 2003
De bergingsmogelijkheden voor niet-verspreidbare baggerspecie worden besproken in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt ingegaan op het aanbod van baggerspecie (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van hoofdstuk 2 en 3. Daarnaast worden de bestem ...
help
Handboek waterbodem : een leidraad door het baggerproces [Boek]
MWH \ 2009
Nederland zal altijd blijven baggeren. Dit is inherent aan het vele water, de lage ligging, de hoge bevolkingsdichtheid en de veeleisede economie. Op basis van studie van de Waterdienst in 2004 is geconcluderd dat de voordelen van baggeren duidelijk ...
help
Rijkswaterstaat wil terpen maken van baggerspecie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
Nederland heeft niet alleen veel water maar ook veel slib. Rijkswaterstaat wil dit gebruiken om terpen te maken in overloopgebieden. In het kader van het programma Waterinnovatiebron (WINN) is er een prijsvraag geweest om hiervoor nieuwe ideeën te ge ...
help
Baggerprobleem vraagt om meer dan stortcapaciteit [forum] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Mul, M. \ Buijs, F. \ Kooij, A. van der \ Gianotten, E. \ 2005
De overvloed aan verontreinigd slib uit onze rivieren kan duurzaam hergebruikt worden tot bouwmateriaal. Dat is beter dan het te storten in verschillende regionale baggerdepots, zoals dreigt te gebeuren in het kader van het landelijk bestuuroverleg w ...
help
Tussen Den Haag en de baggerpraktijk : terugblik op 25 bijeenkomsten van Baggernet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Leenaers, H. \ 2007
In 1999 startte Baggernet, een netwerk van mensen uit de baggerpraktijk. Bagger was een milieuprobleem. Hoe kijken betrokkenen terug op de afgelopen acht jaar, waarin de baggerwereld te maken kreeg met actief waterbodembeheer, met een maatschappelijk ...
help
Nederland krijgt sloten niet op tijd vrij van bagger : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Het wegwerken van achterstallig kleinschalig baggerwerk dreigt vast te lopen op wet- en regelgeving, waarschuwen de directeur en de adjunct-directeur van de Vis Bagger Groep. "Er kan alleen tussen september en maart worden gewerkt aan het opschonen v ...
help
Baggeropgave verdient een plek in het lokale bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boer, E.J. de \ Gadella, J.M. \ Graaff, R.J. de \ 2010
Het Besluit Bodemkwaliteit heeft het voor waterbeheerders en gemeenten mogelijk gemaakt om flexibeler om te gaan met grond en baggerspecie door gebiedsgericht bodembeleid op te stellen. Echter niet elke gemeente of waterbeheerder beschikt over de ken ...
help
'Ruimte voor bagger' : nieuwe aanpak maakt bagger van 'last' tot 'lust' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swart, E. \ 2010
'Ruimte en Bagger', twee zaken die vaak in conflict met elkaar zijn. Want wie heeft er nou ruimte over voor bagger? Het toepassen van bagger neemt immers ruimte weg voor andere functies waar we al ruimte tekort voor hebben. Dat dit niet in alle geval ...
help
Baggerbergingsplan provincie Utrecht 1997-2001 [Boek]
Provincie Utrecht \ 1997
help
Kiezen tussen generiek of gebiedsspecifiek beleid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schouten, D. \ Boomsma, A. \ Boer, E.J. de \ 2008
Met het Besluit Bodemkwaliteit, dat vanaf 2008 in werking is getreden voor waterbodems, geldt een nieuw wettelijk kader van toepassingen van grond en bagger. Ook Rijkswaterstaat krijgt hiermee te maken. Voor het IJsselmeergebied is een stappenplan ge ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.