Login

Hydrotheek

help
Baggeren kan op veel manieren : inventarisatie van kleinschalige baggertechnieken : thema: (Water)bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Drossaert, W.M.E. \ Talsma, M.J.G. \ 2001
In opdracht van Stowa is gekeken naar diverse methoden van baggertechniek van sloten
help
Cluster Waterbodems : Wegens succes opgeheven [Themanummer Waterbodem] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2008
Het Cluster Waterbodems wordt opgeheven. Het thema is inmiddels geïntegreerd in de waterkolom. “Het beleid is voldoende uitgekristalliseerd, het cluster is overbodig geworden.” De achterstand in het uitbaggeren van waterbodems is weggewerkt of op zij ...
help
Kwaliteit: zorg of zegen? : toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem : themadag Baggernet op 30 januari 2008 [Boek] - 2008
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer \ Inspectie Verkeer en Waterstaat \ Provincie Overijssel \ 2008
Voor de onderzoekswereld is kwaliteitsborging niet nieuw, en dat het ook veel voordelen oplevert in het baggerproces kwam naar voren tijdens de bijeenkomst van Baggernet. De kwaliteitsborging in de gehele baggerketen, van onderzoek, baggeren, transpo ...
help
Milieu en baggeren, een vak apart \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Geldermalsen, L.A. van \ 1992
help
Bergingsmogelijkheden voor niet verspreidbare baggerspecie: inventarisatie in het kader van depot + [Boek]
Advies en Kenniscentrum Waterbodems \ 2003
De bergingsmogelijkheden voor niet-verspreidbare baggerspecie worden besproken in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt ingegaan op het aanbod van baggerspecie (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van hoofdstuk 2 en 3. Daarnaast worden de bestem ...
help
Milieuvriedelijk baggeren : vaargeulverdieping door onderzuigen economisch en milieuvriendelijk \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Linde, P. van der \ Janssen - Stelder, B.M. \ 2005
Na de ontwikkeling van het consolidatiesysteem 'Beaudrain' heeft Boskalis nu 'Beaudredge' ontwikkeld. Dit is een techniek waarbij schoon zand onder een (onbruikbare) bovenliggende laag wordt weggezogen en de bestaande (water)bodem ongeroerd omlaag za ...
help
Handboek waterbodem : een leidraad door het baggerproces [Boek]
MWH \ 2009
Nederland zal altijd blijven baggeren. Dit is inherent aan het vele water, de lage ligging, de hoge bevolkingsdichtheid en de veeleisede economie. Op basis van studie van de Waterdienst in 2004 is geconcluderd dat de voordelen van baggeren duidelijk ...
help
Nederland krijgt sloten niet op tijd vrij van bagger : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Het wegwerken van achterstallig kleinschalig baggerwerk dreigt vast te lopen op wet- en regelgeving, waarschuwen de directeur en de adjunct-directeur van de Vis Bagger Groep. "Er kan alleen tussen september en maart worden gewerkt aan het opschonen v ...
help
Van kraggevreter tot geotubes : ontwikkelingen in kleinschalig baggermaterieel : dossier: (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westbroek, C. \ 2007
Ogenschijnlijk zijn er de laatste tien jaar niet veel ontwikkelingen geweest op het gebied van kleinschalig baggermateriaal en verwerking van baggerspecie. Toch zijn er wel degelijk verbeteringen en verfijningen te ontdekken, zoals de palenwagen, de ...
help
Maestr'eau : de ontvangstplicht voor onderhoudsspecie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, D. van \ 2013
De Waterwet bepaalt, dat rechthebbenden van gronden gelegen langs watergangen verplicht zijn specie en maaisel te ontvangen die tot regulier onderhoud van dat water worden verwijderd. Indien gronden door fysieke belemmeringen of door te geringe omvan ...
help
Uitloging en verspreiding vanuit depots : beschrijving resultaten metingen bij depot Amerikahaven 2006 [Boek]
Best, J. de \ Wijdeveld, A. \ Vink, J. \ 2007
In 2005 zijn in het kader van het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD) metingen uitgevoerd bij depot IJsseloog en bij het dekgronddepot Meers. Bij dit onderzoek is in de depots en het grondwater rondom de depot gekeken naar de processen ...
help
Versterking van het kennisnetwerk op het gebied van waterbodems en baggerspecie \ Bodem breed '98 : samenvatting van de voordrachten en posters : 10e national symposium bodemonderzoek, 30 november en 1 december 1998, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Weenk, A. \ Essen, M. van \ 1998
help
Aanwassnelheid van regionale baggerspecie en verkenning van mogelijkheden tot baggerpreventie [Boek]
Gerrits, H.J. \ 2000
help
Trends in the Dutch dredging industry \ Proceedings of the Sino-Dutch seminar on water management [Hoofdstuk uit boek]
Angremond, K. d' \ 1999
help
BV Nederland vaart wel bij extra investeringen in waterbodems : Maatschappelijke Kostenbaten Analyse (MKBA) waterbodems [themanummer bagger] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hoornstra, J.S. \ Eenhoorn, J.K. \ 2005
In 2002 bleek uit het Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario Waterbodems 'Worden we de bagger de baas' dat de structurele aanpak van de waterbodemopgave grote extra investeringen vergt. Om het rendement beter in beeld te krijgen heeft het kabinet een M ...
help
Hoe de bagger binnenboord! : hoe Midden-Holland invulling geeft aan het Besluit Bodemkwaliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Berg, B. van den \ Breedveld, M.M.S. \ 2011
Hoe kun je als gemeente zoveel mogelijk bagger verantwoord en nuttig hergebruiken? En welke mogelijkheden biedt het Besluit bodemkwalitiet hiervoor? Dit artikel geeft een kijkje in de keuken van het opstellen van gebiedsspecifiek beleid voor hergebru ...
help
Baggerachterstanden fors ingelopen : subbied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ruiter, J. de \ 2007
Om de achterstand in baggerwerkzaamheden in het bebouwde gebied in te lopen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat in maart 2003 de regeling Subbied in het leven geroepen. Eind 2006 is deze regeling beëindigd. Wat is bereikt en hoe nu verder?
help
Zandsuppletie in kribvakken langs de Waal in relatie tot de natuurfunctie [Boek]
Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 1999
In het kader van de realisatie van de Waal als hoofdtransportas zal de vaargeul van deze rivier binnen het bestaande profiel worden verruimd door middel van baggeren. Het materiaal dat hierbij vrijkomt, dient binnen het systeem te worden afgezet om t ...
help
Inventarisatie meetmethoden voor het bepalen van baggervolumes [Boek]
Hin, J.A. \ Frieling, J.H. \ 2006
Om de functies van wateren voor de waterafvoer, de scheepvaart of de natuur te kunnen vervullen dienen waterbodems te worden gebaggerd. De kosten van het baggerwerk worden mede bepaald door de hoeveelheid baggerspecie die wordt verwijderd. Deze hoeve ...
help
Onderzuigen veelbelovende innovatie in baggeren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tiemersma, J.J. \ 2006
Onderzuigen wordt als nieuwe baggertechniek voorgesteld, die het mogelijk maakt om bodems te verlagen zonder de bovenste laag te verwijderen. Dit kan een kostenbesparend alternatief vormen voor saneren en grondverzet
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.