Login

Hydrotheek

help
Het verspreiden van baggerspecie in de Noordzee [Boek]
Otten, C.J. \ Geldermalsen, L.A. van \ Janssen, A. \ Corver, J. \ 1990
help
Diepe put kan 10 miljoen kuub baggerspecie bergen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
In opdracht van Rijkswaterstaat is men in het Hollandsch Diep bezig met de Vanaf de bodem van het Hollandsch Diep is onder water een enorme put gegraven (ongeveer 63 ha groot; en op NAP -7 meter). De 1,5 miljoen m3 verontreinigde waterbodem is afgevo ...
help
Storten van baggerspecie in putdepots : eindnota [Boek]
Pijkeren, D.E. van \ 2001
help
Bergingsmogelijkheden voor niet verspreidbare baggerspecie: inventarisatie in het kader van depot + [Boek]
Advies en Kenniscentrum Waterbodems \ 2003
De bergingsmogelijkheden voor niet-verspreidbare baggerspecie worden besproken in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt ingegaan op het aanbod van baggerspecie (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van hoofdstuk 2 en 3. Daarnaast worden de bestem ...
help
Oplegnotitie bij de rapportages over de berging van baggerspecie op loswallen : conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de loswallen in de Noordzee voor baggerspecie uit het Rijnmondgebied [Boek]
Stutterheim, S. \ 2003
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. Er bevinden zich drie loswallen op de Noordz ...
help
Baggerbergingsplan provincie Utrecht 1997-2001 [Boek]
Provincie Utrecht \ 1997
help
Uitloging en verspreiding vanuit depots : beschrijving resultaten metingen bij depot Amerikahaven 2006 [Boek]
Best, J. de \ Wijdeveld, A. \ Vink, J. \ 2007
In 2005 zijn in het kader van het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD) metingen uitgevoerd bij depot IJsseloog en bij het dekgronddepot Meers. Bij dit onderzoek is in de depots en het grondwater rondom de depot gekeken naar de processen ...
help
Onder een deken van klei : Kaliwaal: specieberging met toekomst \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lankveld - Meggelaars, M.L. van \ Meulen, E. van der \ 2000
In de uiterwaarden van de Waal wordt verontreinigde baggerspecie onder water geborgen
help
Nieuwe wet stimuleert reinigen baggerspecie : baggerspecieverwerking \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ringeling, R.H.P. \ 2002
Achtergronden van de nieuwe Wet Belastingen op Milieugrondslag, waarmee nieuwe verwerkingstechnieken gestimuleerd worden en het storten ontmoedigd wordt
help
Eindinrichtingsplan slibdepot Drempt [Studentenverslag]
Gerritsen, J. \ Delman, N.G.C. \ 2011
In dit rapport wordt er bekeken hoe de waterhuishouding binnen het eindinrichtingsplan van het slibdepot Drempt geregeld kan worden. Omdat het depot binnen de ecologische verbindingszone valt, is het plan om er in de toekomst een rietmoeras te creëre ...
help
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen : elementen voor generieke en locatiespecifieke boordeling [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ cop. 2011
Het gebruik van grote hoeveelheden grond en bagger bij het herinrichten van diepe plassen kan effect hebben op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Dit geldt vooral voor het gebruik van licht verontreinigde bagger en grond. In dit rapport ...
help
Baggerspeciedepots: wat nu? : op zoek naar verantwoorde èn betaalbare oplossingen \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Carpay, E.A.P.M. \ Wijdeveld, A. \ Scheffer, F.N. \ 2005
Besproken wordt de kennis over depots (wat gaat er in, wat komt eruit, hoe lang duurt dat en waar komt het terecht). Bovendien wordt gekeken naar de werkbaarheid en houdbaarheid van het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (BVB) in het licht va ...
help
Bepaling baggerhoeveelheid in depot Valcun \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Brands, G. \ 2012
Het Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2007 een baggerdepot bij Valcum, nabij Winsum, aangelegd. Op grond van de voorwaarden in de Wet Milieubeheer-vergunning bestond een verplichting om inzicht te geven in de actuele hoeveelheid gerijpte baggerspec ...
help
Ecologische risicobeoordeling depotterrein gemeente Epe [Boek]
Mesman, M. \ 2007
Op arseenhoudende depotgrond bij de gemeente Epe (Gelderland) zijn ecologische effecten waargenomen. Het arseen lijkt een remmende werking te hebben op de activiteit van bacteriën en algen. Veldonderzoek aan vegetatie, aaltjes en regenwormen laat ook ...
help
Kustbroedvogels in 'De Slufter': knelpunten en mogelijkheden [Boek]
Meininger, P.L. \ Vethaak, A.D. \ 2003
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvo ...
help
Wonen op sexy terpen van bagger \ Haarlems Dagblad [Artikel]
Geist, H. \ 2005
Terpwoning past goed in waterberging. Innovatief ontwerp van Arcadis wordt prijswinnend
help
Baggerspecie buffer voor verontreinigde bodemas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, C.P.R. \ 2014
In een nieuw procedé wordt AEC-bodemas gemengd met baggerspecie en onder water opgeslagen. Zo wordt in de bodemas aanwezige verontreiniging zeer efficiënt gebufferd. Bij droge toepassingen van bodemas is uitspoeling naar het milieu juist een probleem ...
help
Bouwen met baggerspecie : dagelijkse praktijk! [Boek]
Rokven, I. \ DHV, Advies- en ingenieursbureau \ cop. 2004
Bij het beheer en onderhoud van het watersysteem verwijdert men jaarlijks vele miljoenen kubieke meters baggerspecie. Dit levert een continue stroom materiaal op; een vermenging van grond en afgestorven organisch materiaal met veel water. Hiervoor zo ...
help
Dertien optimalisaties in ontwerp depot Hollandsch Diep \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoek, K.A. van den \ Schalk, F.J.A. \ 2008
Van 58 potentiële optimalisaties bleven er na nader onderzoek 13 over. Opdrachtgever en -nemer verdelen de kostenbesparingen, die op deze manier optreden bij de aanleg van het baggerspeciedepot Hollandsch Diep. Dit is het 2e artikel in een serie van ...
help
Ook ruimte voor kwaliteit bij aanbesteding Hollandsch Diep \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoek, K.A. van den \ Voorberg, S. \ 2007
Niet alleen de prijs, maar ook prestatie- en kwaliteitscriteria speelden een rol bij de aanbesteding van het baggerspeciedepot Hollandsch Diep. Een beoordelingsteam legde de aanbiedingen van 5 inschrijvers naast elkaar
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.