Login

Hydrotheek

help
Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
Stanić, N. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2012
Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Een belangrijke vraag hierbij is welke informatie er nodig is en hoe deze informatie verkregen moet worden. Faalmechanismen van het rioolsys ...
help
Rioleringsbeheer = asset management \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Snaterse, K. \ 2012
In vakblad riolering van november 2011 plaatst Paulette Dicker de begrippen 'Rioolbeheer' en 'asset management' tegenover elkaar (ik nam overigens aan dat ze rioleringsbeheer bedoelde). Ze komt in het artikel tot de conclusie dat "rioolbeheer echt an ...
help
De dijkwet van 1810 : een algemene bijdragenwet in de Franse tijd [Proefschrift]
Maas, W.J.M. \ 1963
help
"Politieke keuzes bepalen slechts vijf procent van het werk" : verhouding directeur waterbedrijf met gemeente en provincie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2004
De verhouding tussen het politieke bestuur en de leiding van een dienst of bedrijf is een onderwerp met een zekere gevoeligheid. Hoewel de meeste drinkwaterbedrijven thans een N.V. zijn en een grotere afstand tot het politieke bestuur van gemeenten e ...
help
Caroline van de Wiel neemt afscheid bij Waterleidingbedrijf Amsterdam: "Het is goed dat na de fusie iemand anders aan het roer staat" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
In de vijf jaar van haar directeurschap bij Waterleidingbedrijf Amsterdam (WLB) heeft ze iedereen daar knettergek gemaakt, zegt ze zelf. Het zijn dan ook, weliswaar mooie, maar woelige jaren geweest. Per 1 januari 2006 legt Caroline van de Wiel haar ...
help
Aanbesteden: waterschappen zien markt steeds meer als partner \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brand, T. \ 2011
De polder Oosterwolde bij Elburg is onlangs feestelijk opgeleverd. Sloten zijn opnieuw ingericht met meer ruimte voor de natuur. Een prachtig resultaat dat vooral bijzonder is door de wijze van aanbesteden. "Voor het eerst hebben we het turn-key prin ...
help
'De visie van:' Dick Vonk (oud-beleidsmedewerker riolering, VROM): 'Ik denk dat we wel in de problemen komen met de KRW' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ Worst, W. \ 2006
Op 23 november 2005 nam Dick Vonk afscheid bij het ministerie van VROM. Veel mensen kennen hem als beleidsmedewerker op het gebied van riolering. Als waardering voor zijn inzet en kennis kreeg Vonk door het rioleringsveld een symposium aangeboden. Me ...
help
Beheer van irrigatiesystemen in ontwikkelingslanden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hofwegen, P.J.M. van \ 1993
help
Rioleringsbeheer: mens versus machine : op weg naar humane prijzen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Welleweerd, D. \ 2012
In de Kennisatrategie Stedelijk Waterbeheer roept Stichting RIONED op tot een cultuuromslag: doelen realiseren met kennis van de lokalesituatie in plaats van op basis van dogma's. Dit geldt zeker als het gaat om rioolvervanging. Het opstellen en uitv ...
help
Hurricane season in Nederland? : anticiperen op dreigende vervangingsgolf riolering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bouwman, A. \ Jansen, D. \ 2012
In het orkaanseizoen is het voor landen rond de Atlantische- en Grote oceaan altijd weer spannend of er een orkaan op komt zetten. Wat doe je als de geleerden hebben berekend dat er weer natuurgeweld over jouw land gaat razen. Helemaal als dit een or ...
help
Geen knoppen, geen displays, geen schakelaars : discussie over trends in telemetrie [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nimwegen, J.M. van \ 2007
In het huidige rioolbeheer vragen waterschappen meer en meer exacte gegevens van de gemeenten en gemeenten op hun beurt zoeken naar wegen om hun rioolstelsels optimaal te gebruiken. Telemetrie kan hierin een belangrijke rol spelen bij het onderhoud. ...
help
De boer als waterbeheerder : Nederland leeft met water [Poster]
Clevering, O. \ Boers, P. \ Oppedijk van Veen, J. \ Jukema, N. \ Boekhoff, M. \ 2006
In deze brochure worden een aantal mogelijkheden voor het vasthouden van nutriënten in het agrarisch gebied gepresenteerd. De keuze van boeren is afhankelijk van: het effect van de maatregel op de waterkwaliteit; de inpasbaarheid van de maatregel in ...
help
KD11P02 - Ludolph Wentholt - Doelmatigheid Beheer [Video]
Wentholt, L. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2011 te Arnhem onder de titel: 'Doelmatigheid van beheer en effecten op het waterkeringbeheer' over het uitwerken van het doelmatig samenwerken.
help
Innovatie rode draad bij nieuwe bestuursleden STOWA \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
STOWA is de afgelopen maanden vier nieuwe bestuursleden rijker geworden. Het gaat om Michiel van Haersma Buma, Peter Ketelaars, Jacqueline Verbeek-Nijhoff en Wiebe van der Ploeg. Ze stellen zich graag aan u voor en vertellen wat hun binding is met ST ...
help
Demotie als stap voorwaarts [waterbestuur] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
Een stap terug op de maatschappelijke ladder wordt door de buitenwereld veelal gezien als een nederlaag in de nederlaag in de ratrace naar de top. Dat hoeft niet zo te zijn. Integendeel, een stap terug kan juist heel goed zijn voor jezelf èn de organ ...
help
Watersector blijft achter bij andere nutssectoren : Accenture : ambitieniveau en prestaties kunnen beter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Uit een benchmarkonderzoek blijkt dat de prestaties en de financieel-economische ambities van de Nederlandse drinkwatersector achterblijven bij die in andere nuts- en netwerksectoren
help
Effectief besturen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2005
Op verzoek van de Unie van Waterschappen heeft de Stichting Wateropleidingen de cursus ‘Effectief besturen’ voor waterschappen opgezet. Deze cursus is vorig jaar al gehouden bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de reacties zijn uiter ...
help
Sterkte in het leiderschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Otten, J. \ 2005
De aankondiging was uitdagend: “Gezocht, sterke leiders”. Toch bleek tijdens het najaarssymposium van de VDW-visiegroep P&O en het Netwerk van P&O-functionarissen (NPO) dat een sterke leider geen succesgarantie biedt. Het ontbreken van sterk leidersc ...
help
De opstart van een rioolwaterzuiveringsinstallatie : een goed begin is het halve werk [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poulus, E. \ 2003
Bij het bouwen van een nieuwe of het wijzigen van een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt een aantal fasen doorlopen; de haalbaarheidsstudie, de systeemkeuze, het voorontwerp, het definitieve ontwerp, het bestek en de bouw (constructie) m ...
help
"Zonder krachtige centrale aansturing komt van het landelijk beleid niets terecht" : Henk van Alderwegen, voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Lange tijd zag het er naar uit dat als in Nederland ergens een waterketenbedrijf gevormd zou gaan worden, dat in Limburg het geval zou zijn. Vanaf 1973 was daar het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer in één hand, namelijk van het Zuiveringschap Limburg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.