Login

Hydrotheek

help
Integraal grondwaterbeheer: kans of uitdaging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schipper, L. \ Bruijn, P.J. de \ Kerkhoven, P. \ 2009
Een consortium van gemeenten, provincies en gebiedsbeheerders ontwikkelt een nieuwe aanpak op het gebied van grondwaterbeheer. Gebiedsgericht en integraal beheer kan helpen bij het combineren van bijvoorbeeld warmte/koudeopslag met andere functies, b ...
help
Functie waterschap leent zich niet voor politieke samenstelling van bestuur \ Binnenlands bestuur : onafhankelijk weekblad voor functionarissen bij lagere overheden en daarop betrokken departementen [Artikel]
Graeff, J.J. de \ 1999
help
Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging: beleid \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
Locaties met historische bodemverontreiniging worden alleen nog aangepakt als de verontreiniging directe en onacceptabele risico's oplevert. In het kader van de Bodemconvenanten 2009-2015 en 2016-2020 worden deze locaties vastgesteld en met spoed aan ...
help
Overheidspersoneelsbeleid in perspectief : inleiding van de minister van binnelandse zaken mr. J.G. Rietkerk \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1985
Op de algemene ledenvergadering van de Unie van Waterschappen is een inleiding gehouden door de mininster van binnenlandse zaken
help
Gebiedscontracten : een nieuwe kijk op sturing van regionaal landgebruik en waterbeheer [Boek]
Ovaa, B.P.S.A. \ 1999
Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van het landelijk gebied, zowel uit het oogpunt van natuur en milieu als uit het oogpunt van belevingswaarde, is het herstel van watersystemen. Agrarische opleidingen zijn aan de slag gegaan met de ontwikke ...
help
Nieuwe praktijken van het waterbeheer \ Ontworpen en ontstaan : een praktijktheoretische analyse van het debat over het provinciale omgevingsbeleid [Hoofdstuk uit boek]
Wissink, W.L. \ 2000
help
Interview [met] Francisca van Hierden, Waterschap Vallei & Eem : 'ik doe alleen waar ik echt goed in ben" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Francisca van Hierden - van den Broeke is algemeen bestuurslid van Waterschap Vallei & Eem in Leusden. Tevens is ze CDA-raadslid in Ede. Ze vindt dat Nederland wel wat brutaler mag worden in Europa "We zijn veel te veel het braafste jongetje van de k ...
help
Symposium legt verschillen bloot tussen bestuurders en ingenieurs : Mars kan niet zonder Venus, Venus niet zonder Mars \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2005
Het Delftse studentendispuut Watermanagement organiseerde onlangs een opmerkelijk symposium met de prikkelende titel: ‘Ingenieurs komen van Mars, bestuurders van Venus’. Unievoorzitter Rein van der kluit had zicht door de symposiumcommissie laten ‘st ...
help
Van keren tot beheren: van conflict naar harmonie \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Saeijs, H.L.F. \ 1986
Beschouwing over de omgang van de mens met water vanuit milieutechnisch oogpunt,naar aanleiding van de voltooiing van de Deltawerken
help
Gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater : reflectie op de voorgestelde wijziging van de Wet bodembescherming \ Milieu en recht [Artikel]
Kremers, G.J. \ 2012
De sanering van grootschalige grondwaterverontreinigingen komt maar moeilijk van de grond. Dit is voor het kabinet aanleiding geweest met het voorstel tot wijziging van de Wet bodembescherming van 25 maart 2011 te komen waarmee grootschalige en compl ...
help
Komt uw gebiedsgericht grondwaterbeheer van de grond? : slimme suggesties voor successvolle uitvoering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schuur, G. \ Koenraadt, R. \ 2012
In de loop van 2012 treedt de gewijzigde Wet bodembescherming in werking waarmee het mogelijk wordt grootschalige grondwaterverontreiniging gebiedsgericht aan te pakken. Verschillende gemeenten en provincies willen het graag in de praktijk brengen. D ...
help
Natuurbeleidsplan en onderzoek : een toelichting \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Zadelhoff, F.J. van \ Zande, A.N. van der \ 1991
help
Tussen Den Haag en de baggerpraktijk : terugblik op 25 bijeenkomsten van Baggernet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Leenaers, H. \ 2007
In 1999 startte Baggernet, een netwerk van mensen uit de baggerpraktijk. Bagger was een milieuprobleem. Hoe kijken betrokkenen terug op de afgelopen acht jaar, waarin de baggerwereld te maken kreeg met actief waterbodembeheer, met een maatschappelijk ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, waar staan we nu? : praktijkervaringen zijn nodig om nieuwe vormen van duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schreurs, A.H.M. \ Heijer, R.P. \ 2012
De afgelopen jaren heeft gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn intrede gedaan in Nederland. Ook al bestond er tot voor kort nog geen wetgeving voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, toch zijn ondertussen al de eerste successe ...
help
Het integreren van klimaatadaptatie in stedelijk beleid: hoe begrijpen gemeentelijke afdelingen klimaatadaptatie? : een vergelijkende case studie tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag \ WT-afvalwater [Artikel]
Uittenbroek, C.J. \ 2012
Als promovenda aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam, heeft Uittenbroek onderzoek gedaan naar het identificeren en verklaren van percepties voor klimaatadaptatie in diverse gemeentelijke afdelingen in drie Nederlandse gemeenten - ...
help
Climate proofing the Netherlands \ Nature : international journal of science [Wetenschappelijk artikel]
Kabat, P. \ Vierssen, W. van \ Veraart, J.A. \ Vellinga, P. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2005
Regional climate change should not be seen only as a threat; changes to weather patterns could generate opportunities for large-scale innovations. About the challenges the Netherlands face in times of climate change.
help
Ontwerp beleidsnota Noordzee [Boek]
2008
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het veranderend gebruik van de Noordzee, de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen in beleid die hiermee samenhangen. Hieruit volgen de maatschappelijke ontwikkelopgaven die de uitgangspunten ...
help
Henk van Brink, dijkgraaf Rijn en IJssel: "Sanering plancultuur zou welkom zijn" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Praten en schrijven over de waterschapsverkiezingen blijkt een dankbare bezigheid. Belangrijker dan de structuur of de organisatie van een waterschap is echter het feitelijke werk dat verricht wordt. Werk dat als taakgebieden in de verschillende wate ...
help
De toekomstige planstructuur voor het milieubeheer \ Ruimte, water, milieu : relaties in planning en beleid : [congres gehouden te Wageningen, 16 november 1989] [Hoofdstuk uit boek]
Biezeveld, G.A. \ 1989
help
Qwerty's bij waterbeheer en ruimtelijke ordening \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Geldof, G.D. \ Hengeveld, H. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.