Login

Hydrotheek

help
Vlaanderen schiet vooruit op afvalwaterzuiveringsgebied : studiereis langs gecombineerde MBR/conventionele zuivering en zuivering met hergebruik effluent \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ 2003
Medewerkers van de sectie Gezondheidstechniek van de TU Delft bezochten de universiteit van Gent, Aquafin, Vito, de rwzi Torreele en het pas opgerichte TNAV. Verslag van de studiereis
help
L' analyse de terrain de la moyenne montagne a climat tempere, avec une application au Bassin de l'ave Basse (Rochefort, Belgique) [Boek]
Veen, A.W.L. \ 1987
help
Het Vlaams grondwatermodel: een gebiedsdekkend modelinstrumentarium voor Vlaanderen, toepasbaar van regionale tot lokale schaal \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lermytte, J. \ Thomas, P. \ 2008
Naast een uitgebreide monitoring van de verschillende grondwaterlichamen, wordt voor het kwantitatief beheer van de grondwatervoorraden ook gebruikt gemaakt van een uitgebreid modelinstrumentarium. Dit instrumentarium heeft de naam Vlaams Grondwaterm ...
help
Het wordt heet in het waterbeheer van Vlaanderen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Smet, M. de \ 1998
help
Boekbespreking : Watervoerende lagen en grondwater in België - Aquifères et eaux souterraines en Belgique \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Ellen, T. van \ 2015
help
Modelijking meetpunten Voer-bron [Boek]
Pitlo, R.H. \ 1977
Sedert enkele jaren wordt door de Studiegroep Gulp een geo-hydrologisch onderzoek verricht in een gedeelte van het stroomgebied van de Gulp nabij Hombourg (België). Uit voorlopige resultaten van het door studenten aan de Landbouwhogeschool uitgevoerd ...
help
Analyse van trends en meerjarige schommelingen in de neeslagextremen op basis van de meer dan honderd jaar tien minuten neerslag in Ukkel \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Willems, P. \ Ntegeka, V. \ Berlamont, J. \ 2007
Op basis van een unieke dataset van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) met meer dan honderd jaar tien minuten neerslaggegevens in Ukkel, zijn recente trends onderzocht in de neerslag. Hieruit blijkt dat de neerslaghoeveelheden i ...
help
Nederlandse membraangids : "het aanbod van technische membranen in Nederland en België" [Boek]
Maaskant, W. \ 1993
help
Rivier de Leie in België wordt verruimd en hersteld \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2011
De rivier de Leie wordt onderdeel van de toekomstige binnenvaartverbinding Seine-Schelde. Tegelijkertijd wordt de sterk gekanaliseerde Leie deels in oude staat teruggebracht. Afgesloten en gedempte meanders worden hersteld, om de natuurwaarden te ver ...
help
Antwerpse Waterwerken bestrijden algen met flotatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Belgie afvalwater en beleid : onderzoek naar de haalbaarheid van internationale afspraken rond de Noordzee [Boek]
Verhoog, W. \ Teunissen, R. \ Rutteman, J. \ 1992
help
De visie van een goede buurman \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beernaert, S. \ 1996
De drinkwatervoorziening in Vlaanderen
help
'De visie van': Guido Vaes; 'we kunnen veel van elkaar leren' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Berlamont, J. \ Clemens, F. \ 2008
Interview met Guido Vaes, sinds het najaar van 2007 redactielid van Rioleringswetenschap. Hij ziet Rioleringswetenschap als een belangrijk middel om ervaringen te delen met andere rioleringswetenschappers om zo meer kennis te verwerven op het gebied ...
help
Tweeduizend en enige boerenstuwen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2001
Het Interreg project Watermanagement in Vlaanderen en Zuid-Nederland heeft in tweeeneenhalf jaar zo'n 2000 kleine instelbare stuwtjes opgeleverd. Boeren regelen zo zelf de waterconservering en de droogtebestrijding
help
Vlaanderen gaat akkoord met verdieping Schelde tot 12,80 meter : toegeving aan Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Het Vlaamse parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de Schelde in één keer een diepgang van 12,80 meter moet krijgen en later in overleg met Nederland tot 14 meter uitgediept zal worden.
help
De Maasvallei: belangrijke drinkwaterwinningen voor Brussel [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ Crem, H. de \ 2003
Aan de kwetsbaarheid van drinkwater denken mensen slechts wanneer gesproken wordt over terroristische acties of bij ernstige incidenten van drinkwaterbesmetting, die helaas af en toe plaatsvinden, zelfs in westerse landen. De Brusselse Intercommunale ...
help
Hindernissen voor de vistrek in de Maas van de monding tot de Chiers [Boek]
2003
help
Waterbeheer in Wallonië (4): stuwmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2003
In het Waalse gedeelte van het stroomgebied van de Maas bevinden zich acht vrij grote stuwmeren, waaraan in dit artikel aandacht besteed wordt. Ze verschillen van elkaar in doelstelling (meestal multifunctioneel) en in grootte. Veruit het grootste is ...
help
Flinke kostenbesparing door geslaagde regeneratie van afgeschreven putten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sluys, J. van der \ Vanhove, N. \ Beek, K. van \ 2005
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verzorgt de levering van drinkwater in het grootste deel van Vlaanderen: in totaal 147 miljoen kubieke meter per jaar. De bron is voornamelijk grondwater (80%) dat geleverd wordt vanuit 79 putten. H ...
help
Wat betekent de Kaderrichtlijn Water voor het landschap? [forum en reactie] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Molen, DT van der \ Looy, K. Van \ Schneiders, A. \ 2006
Sinds december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) het beleidskader voor het waterbeheer in Europa. Inmiddels is de richtlijn in de nationale wetgeving opgenomen en werken velen aan de implementatie ervan. Dit artikel geeft aan, wat er nu vernadert ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.