Login

Hydrotheek

help
Motor-driven portable soil core sampler for volumetric sampling \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Hendrickx, J.M.H. \ Ritsema, C.J. \ Boersma, O.H. \ Dekker, L.W. \ Hamminga, W. \ Kolk, J.W.H. van der \ 1991
help
Recente voorbeelden van boorgatmetingen in verbuisde gaten in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vor, H.A. de \ Biewinga, D.T. \ 1994
help
Optimizing the use of activity traps for aquatic biodiversity studies \ Journal of the North American Benthological Society [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ 2010
Investigation the effectiveness of activity traps for macroinvertebrate monitoring in shallow, heavily vegetated drainage ditches and explored 2 ways to optimize the use of activity traps for monitoring purposes.
help
NEN 5744 voor nemen van grondwatermonsters ingrijpend gewijzigd : troebelheid is bij grondwaterbemonstering het grote probleem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijk, D. van \ Perebolte, H.J. \ Schulten, S. \ 2011
Eind maart is de nieuwe norm voor het nemen van grondwatermonsters verschenen : NEN 5744:2011 is het resultaat van de samenvoeging én grondige herziening van twee normen : NEN 5744:1991 voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-v ...
help
Passive Diffusion Bag Sampler (PDBS) : een alternatief voor bemonstering van grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bras, W.G. \ Pijls, C.G.J.M. \ 2005
De PDBS of 'diffusion sampler' is een nieuwe en in Nederland nog weinig toegepaste methode voor bemonstering van grondwater. De techniek maakt gebruik van de eigenschap van verontreinigingen om door kunststof membranen te diffunderen. De PDDS is ontw ...
help
Een sequentiele bemonsteringsprocedure voor het schatten van het gemiddelde van een ruimtelijk varierend kenmerk \ Ruimtelijke statistiek van bodem en water : lezingendag, 24 januari 1991, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Finke, P.A. \ 1991
help
Gebruik van profiellak bij het nemen van ongestoorde monsters voor bodemfysische bepalingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, L.W. \ Vroon, H.R.J. \ Booij, A.H. \ 1990
help
Overwegingen bij het gebruik van bodemvochtmonsters in een ondiep meetnet [Boek]
Hettinga, F.A.M. \ 1994
help
Steekproefgrootte bij het bemonsteren van processen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groennou, J.T. \ 1984
help
Waterkwaliteit onderzocht op 10 vooraanstaande locaties [Boek]
2016
In dit rapport kunt u lezen hoe het gesteld is met de fosfaatbelasting (PO4) – dit is volgens Brussel het grootste knelpunt van het Nederlandse oppervlaktewater – op tien vooraanstaande locaties.
help
Rioolrenovatie is gebaat bij specialistisch toezicht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Alphen, R.C.J. van \ Kuit, J. \ Ceric, R. \ 2008
Dit is het laatste artikel in een serie van 3 over knelpunten bij rioolrenovatie. Bij een rioolrenovatie zijn tijdens het gehele renovatieproces diverse controle-momenten noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel is de controle van het gerede product me ...
help
Stompe grondwaterslak na 33 jaar weer boven water \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ Majoor, G. \ 2016
Artikel uit het Natuurhistorisch Maandblad: Na 33 jaar weer boven water: de Stompe grondwaterslak, door Gerard Majoor.
help
Toepassing van bronbemaling bij het maken van lakfilms \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Voort, W.J.M. van der \ Kraanen, C.J.M. \ 1971
help
Onderzoek naar invloed van tensiometerpotjes op de samenstelling van bodemvochtmonsters ICW - Wageningen [Boek]
Bakkers, P. \ Pennings, M. \ 1988
Bij waterkwaliteitsonderzoek worden in veel gevallen watermonsters genomen m.b.v. tensiometerpotjes. Deze zijn gemaakt van een poreus materiaal waardoor water aan de bodem kan worden ontrokken. Bij een goede aansluiting aan de bodem is het zelfs moge ...
help
Handleiding voor bemonstering in het veld en uitvoering van laboratoriumwerkzaamheden voor de bepaling van bodemfysische karakteristieken [Boek]
Stokkermans, J.S.C. \ Vos, E.C. \ 1987
help
Het nemen van grondwatermonsters [Boek]
Toorn, A. van den \ 1981
Voor de bemonstering van grondwater worden grondwaterstandsbuizen op de gewenste plaatsen en diepten aangebracht. Zolang de grondwaterstand niet lager is dan 7 m beneden maaiveld functioneert deze methode goed. Het nemen van monsters op grotere diept ...
help
Maandoverzicht van het weer in Nederland [Tijdschrift]
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ 1981-
In het Maandoverzicht van het Weer in Nederland (MOW) zijn gegevens opgenomen van de Nederlandse meteorologische stations. De gegevens worden gepresenteerd in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. Het synoptisch overzicht geeft een beschrijving ...
help
Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland [Boek]
Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Verzandvoort, S.J.E. \ Heinen, M. \ 2011
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek worden gebruikt in simulatiemodellen voor water- en stoftransport in de onverzadigde zone. De gegevens worden gebruikt in studies naar voedsel- en biomassaproductie, het gebruik van bodem en water als g ...
help
Onderzoek naar de effectiviteit van bodemhappers : de Van Veen happer, de Birge-Ekman happer en een duiker met bodemschep [Boek]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Snoek, R.C. \ 2008
In het huidige Nederlandse aquatische onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende typen bodemhappers om bodemfauna te bemonsteren. Veel gebruikte bodemhappers zijn bijvoorbeeld de Van Veen happer en de Birge-Ekman happer. Vaak wordt aangenomen ...
help
Ecologisch gericht suppleren : verslag pilot multi-method survey 2016 [Boek]
Couperus, Bram \ Baptist, Martin \ Burggraaf, Dirk \ Dijkman-Dulkes, André \ Perdon, Jack \ Post, Marjolijn \ Verdaat, Hans \ 2017
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.