Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Motor-driven portable soil core sampler for volumetric sampling \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Hendrickx, J.M.H. \ Ritsema, C.J. \ Boersma, O.H. \ Dekker, L.W. \ Hamminga, W. \ Kolk, J.W.H. van der \ 1991
help
Recente voorbeelden van boorgatmetingen in verbuisde gaten in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vor, H.A. de \ Biewinga, D.T. \ 1994
help
Optimizing the use of activity traps for aquatic biodiversity studies \ Journal of the North American Benthological Society [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ 2010
Investigation the effectiveness of activity traps for macroinvertebrate monitoring in shallow, heavily vegetated drainage ditches and explored 2 ways to optimize the use of activity traps for monitoring purposes.
help
NEN 5744 voor nemen van grondwatermonsters ingrijpend gewijzigd : troebelheid is bij grondwaterbemonstering het grote probleem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijk, D. van \ Perebolte, H.J. \ Schulten, S. \ 2011
Eind maart is de nieuwe norm voor het nemen van grondwatermonsters verschenen : NEN 5744:2011 is het resultaat van de samenvoeging én grondige herziening van twee normen : NEN 5744:1991 voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-v ...
help
Passive Diffusion Bag Sampler (PDBS) : een alternatief voor bemonstering van grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bras, W.G. \ Pijls, C.G.J.M. \ 2005
De PDBS of 'diffusion sampler' is een nieuwe en in Nederland nog weinig toegepaste methode voor bemonstering van grondwater. De techniek maakt gebruik van de eigenschap van verontreinigingen om door kunststof membranen te diffunderen. De PDDS is ontw ...
help
Gebruik van profiellak bij het nemen van ongestoorde monsters voor bodemfysische bepalingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, L.W. \ Vroon, H.R.J. \ Booij, A.H. \ 1990
help
Steekproefgrootte bij het bemonsteren van processen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groennou, J.T. \ 1984
help
Rioolrenovatie is gebaat bij specialistisch toezicht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Alphen, R.C.J. van \ Kuit, J. \ Ceric, R. \ 2008
Dit is het laatste artikel in een serie van 3 over knelpunten bij rioolrenovatie. Bij een rioolrenovatie zijn tijdens het gehele renovatieproces diverse controle-momenten noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel is de controle van het gerede product me ...
help
Stompe grondwaterslak na 33 jaar weer boven water \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ Majoor, G. \ 2016
Artikel uit het Natuurhistorisch Maandblad: Na 33 jaar weer boven water: de Stompe grondwaterslak, door Gerard Majoor.
help
Toepassing van bronbemaling bij het maken van lakfilms \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Voort, W.J.M. van der \ Kraanen, C.J.M. \ 1971
help
M2000: monstername-aansturing met web-technieken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sprong, T. \ Velzen, E. van \ 2001
help
Design-based regression estimators for spatial means of soil properties : the use of two-fase sampling when the means of the auxiliary variables are unkown \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Brus, D.J. \ Riele, W.J.M. te \ 2001
help
Het lab als partner \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Berg, W. van den \ 2007
‘In een laboratorium lopen allemaal mensen die er geheimzinnig uit zien in hun witte jassen en die met allerlei chemische stofjes ‘gevaarlijke’ experimenten uitvoeren’. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Wat maakt het leven op een laboratorium nu zo ...
help
Designing efficient sampling schemes for reconnaissance surveys of contaminated bed sediments in water courses \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Brus, D.J. \ Jansen, M.J.W. \ Haan, W.F. de \ 2000
help
New device and method for flux-proportional sampling of mobile solutes in soil and groundwater \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Jonge, H. de \ Rothenberg, G. \ 2005
The importance of monitoring the transport of organic contaminants in soil and groundwater, and the pros and cons of existing sampling methods, are outlined. A new, alternative sampling method is proposed, using a passive sampler that functions as a ...
help
Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Koese, B. \ Cuppen, J.G.M. \ 2006
Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever in Nederland (in opdracht van LNV) werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende vangstmethoden. Het doel was om tot een inventarisatieprotocol te komen. Het vangen met fui ...
help
Het nemen van grondwatermonsters met een drukmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toorn, A. van den \ 1983
Methode van monstername bij grondwaterstanden dieper dan 7 m beneden maaiveld. Tevens is gezocht naar de mogelijkheid van bemonstering van anaeroob grondwater
help
Comparison of core sampling and visual inspection for assessment of concrete sewer pipe condition \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Stanić, N. \ Haan, C. de \ Tirion, M. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2013
Sewer systems are costly to construct and even more costly to replace, requiring proper asset management. Sewer asset management relies to a large extent on available information. In sewer systems where pipe corrosion is the dominant failure mechanis ...
help
Influence of sampling strategy on detecting preferential flow paths in water-repellent sand \ Journal of hydrology [Artikel]
Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ 1996
help
Het belang van goede zuurstofmetingen bij grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonte, M. \ Boukes, H. \ Stuyfzand, P. \ 2012
Onderzoek naar grondwater levert vaak onverwachte resultaten op. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door problemen die ontstaan bij de bemonstering. Metingen van de hoeveelheid opgelost zuurstof kunnen informatie geven over de samenstelling en he ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.