Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Passive Diffusion Bag Sampler (PDBS) : een alternatief voor bemonstering van grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bras, W.G. \ Pijls, C.G.J.M. \ 2005
De PDBS of 'diffusion sampler' is een nieuwe en in Nederland nog weinig toegepaste methode voor bemonstering van grondwater. De techniek maakt gebruik van de eigenschap van verontreinigingen om door kunststof membranen te diffunderen. De PDDS is ontw ...
help
New device and method for flux-proportional sampling of mobile solutes in soil and groundwater \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Jonge, H. de \ Rothenberg, G. \ 2005
The importance of monitoring the transport of organic contaminants in soil and groundwater, and the pros and cons of existing sampling methods, are outlined. A new, alternative sampling method is proposed, using a passive sampler that functions as a ...
help
Veldwerkgegevens bemonstering dioxinen onderzoek Westerschelde (document M1) [Boek]
Leonards, P.E.G. \ 2005
Doel van het onderzoek was de bemonstering van sediment, zwevend stof en biota in de Westerschelde voor RIKZ project Baselinestudie dioxines Westerschelde.
help
The effect of VIMI-X on the wettability of a peat dyke [Boek]
Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ Steenbergen, T. van \ Lansink, L. \ 2005
help
Verbeterde monstersteker maakt mengmonsters maken makkelijker \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vos, S.E. \ Dijk, G.P.J.P. van \ Strien, A.J. van \ 2005
Waterbodemonderzoek is in Nederland laat op gang gekomen. Begin jaren tachtig werd duidelijk dat Nederland een bezinkbekken is van minerale sedimenten en afval uit West-Europa. De sterk vervuilde waterbodem heeft de baggerwerkzaamheden in de loop van ...
help
Quick scan slibproblematiek Markermeer en Eem- en Gooimeer [Boek]
Leeuwen, B. van \ Witjes, T.G.J. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
In opdracht van RIZA afdeling WST heeft Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd naar de slibproblematiek in het Markermeer en Eem- en Gooimeer. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens en bestaande kennis, aangevuld met 2D WAQUA-berekeni ...
help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in maart 2005: fecale coliformen [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A. van \ 2005
help
Native and exotic Amphipoda and other Peracarida in the River Meuse: new assemblages emerge from a fast changing fauna \ Hydrobiologia [Artikel]
Josens, G. \ Vaate, A. bij de \ Usseglio-Polatera, P. \ Cammaerts, R. \ Chérot, F. \ Grisez, F. \ Verboonen, P. \ Bossche, J.-P. vanden \ 2005
Samples issued from intensive sampling in the Netherlands (1992–2001) and from extensive sampling carried out in the context of international campaigns (1998, 2000 and 2001) were revisited. Additional samples from artificial substrates (1992–2003) an ...
help
Evaluatie monitoring sanitaire kwaliteit schelpdieren [Boek]
Tap, S. \ 2005
Na dit inleidende hoofdstuk waarin de doelstelling, de uitvoering en het beoordelingskader uiteengezet zijn, komen in de volgende hoofdstukken de onderzoeksonderdelen Implementatie van de Europese Wetgeving (hoofdstuk 2), Toezicht op productie- en ve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.