Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
NEN 5744 voor nemen van grondwatermonsters ingrijpend gewijzigd : troebelheid is bij grondwaterbemonstering het grote probleem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijk, D. van \ Perebolte, H.J. \ Schulten, S. \ 2011
Eind maart is de nieuwe norm voor het nemen van grondwatermonsters verschenen : NEN 5744:2011 is het resultaat van de samenvoeging én grondige herziening van twee normen : NEN 5744:1991 voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-v ...
help
Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland [Boek]
Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Verzandvoort, S.J.E. \ Heinen, M. \ 2011
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek worden gebruikt in simulatiemodellen voor water- en stoftransport in de onverzadigde zone. De gegevens worden gebruikt in studies naar voedsel- en biomassaproductie, het gebruik van bodem en water als g ...
help
Rainfall generator for the Meuse basin : extension of the base period with the years 1999-2008 [Boek]
Buishand, T.A. \ Leander, R. \ 2011
In KNMI publication 196-III a multi-site weather generator for the French and Belgian parts of the Meuse basin was developed. Daily precipitation and temperature are generated by resampling from the observed daily precipitation and temperature for th ...
help
Benthische macrofauna van de Beninger en Korendijkse slikken in 1997 [Boek]
Jansen, M. \ 2011
Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland heeft in de periode van 24 tot 28 november 1997, 48 macrofauna-monsters (16 triplo’s) genomen in de bodem van de Beninger en Korendijkse slikken . Deze slikken liggen aan de zuidkant van de Zuidhollandse eilanden ...
help
Preliminary study on the occurrence and risk arising from bacteria internalized in zooplankton in drinking water \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Bichai, F. \ Hijnen, W. \ Baars, E. \ Rosielle, M. \ Dullemont, Y. \ Barbeau, B. \ 2011
This study describes environmental sampling activities conducted to detect internalized Escherichia coli and Campylobacter jejuni bacteria in zooplankton and amoebae samples collected at various stages of three water treatment plants in Amsterdam. Ei ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.