Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Comparison of core sampling and visual inspection for assessment of concrete sewer pipe condition \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Stanić, N. \ Haan, C. de \ Tirion, M. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2013
Sewer systems are costly to construct and even more costly to replace, requiring proper asset management. Sewer asset management relies to a large extent on available information. In sewer systems where pipe corrosion is the dominant failure mechanis ...
help
Influence of sampling strategies on the estimated nitrous oxide emission from wastewater treatment plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Daelman, M.R.J. \ Baets, B. De \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Eveline, I.P. \ 2013
In the last few years, the emission of nitrous oxide from wastewater treatment plants has become a topic of increased interest, given its considerable impact on the overall climate footprint of wastewater treatment plants. Various sampling strategies ...
help
Kennisdocument zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer [Boek]
Quirijns, F. \ Hammen, T. van der \ Overzee, H. van \ 2013
Dit kennisdocument geeft een overzicht van de momenteel beschikbare kennis over zeebaars en over de visserij op zeebaars. Het document is geschreven op verzoek van de Kenniskring kleinschalige kust- en zeevisserij. Beschreven worden de verschillende ...
help
T2 situatie - ecologische analyse 2012: epibenthos en (juveniele) visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog [Boek]
De Backer, A. \ Hostens, K. \ 2013
Rijkswaterstaat het risico de effecten van de reeds optredende opschaling van de suppletiehoeveelheden op het mariene ecosysteem onvoldoende te kunnen beoordelen (van Dalfsen, 2009). Om die reden heeft Rijkswaterstaat met vier natuurbeschermingsorgan ...
help
Dioxines en PCB’s in Chinese wolhandkrab uit het Benedenrivierengebied [Boek]
Hattum, B. van \ Nijssen, P. \ Focant, J.-F. \ 2013
In April 2011 werd door het toenmalige Ministerie ELI een verbod ingesteld op de visserij op paling en Chinese wolhandkrab in de grote rivieren en een aantal daarmee in verbinding staande wateren vanwege te hoge gehalten aan dioxines en PCB’s. Waar a ...
help
Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2013 bemonstering (juveniele) demersale vis [Boek]
De Backer, A. \ Van Hoey, G. \ 2013
Rijkswaterstaat heeft met vier natuurbeschermingsorganisaties (Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud en de Vogelbescherming) een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin is afgesproken om de komende zes jaar onderzoek te ...
help
Drugsgebruik opsporen via rioolwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
De organisatie Moedige Moeders denkt dat 70 procent van de jongeren in Nijkerk drugs gebruikt van een jointje tot zware harddrugs. Daarom hebben de moeders het rioolwater van het Gelderse stadje op drugs laten onderzoeken. Afgelopen maand is het laat ...
help
T3-situatie – ecologische analyse 2013: juveniele visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog [Boek]
De Backer, A. \ Hostens, K. \ 2013
Het huidige beleid voor de Nederlandse kust is erop gericht om de kustlijn ‘dynamisch’ te handhaven en de kusterosie tegen te gaan met natuurlijke materialen zoals zand. Hiervoor wordt suppletiezand in het bedreigde kustvak gebracht. Echter, in de af ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.