Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
NEN 5744 voor nemen van grondwatermonsters ingrijpend gewijzigd : troebelheid is bij grondwaterbemonstering het grote probleem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijk, D. van \ Perebolte, H.J. \ Schulten, S. \ 2011
Eind maart is de nieuwe norm voor het nemen van grondwatermonsters verschenen : NEN 5744:2011 is het resultaat van de samenvoeging én grondige herziening van twee normen : NEN 5744:1991 voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-v ...
help
Gebruik van profiellak bij het nemen van ongestoorde monsters voor bodemfysische bepalingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, L.W. \ Vroon, H.R.J. \ Booij, A.H. \ 1990
help
Overwegingen bij het gebruik van bodemvochtmonsters in een ondiep meetnet [Boek]
Hettinga, F.A.M. \ 1994
help
Stompe grondwaterslak na 33 jaar weer boven water \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ Majoor, G. \ 2016
Artikel uit het Natuurhistorisch Maandblad: Na 33 jaar weer boven water: de Stompe grondwaterslak, door Gerard Majoor.
help
Onderzoek naar invloed van tensiometerpotjes op de samenstelling van bodemvochtmonsters ICW - Wageningen [Boek]
Bakkers, P. \ Pennings, M. \ 1988
Bij waterkwaliteitsonderzoek worden in veel gevallen watermonsters genomen m.b.v. tensiometerpotjes. Deze zijn gemaakt van een poreus materiaal waardoor water aan de bodem kan worden ontrokken. Bij een goede aansluiting aan de bodem is het zelfs moge ...
help
Handleiding voor bemonstering in het veld en uitvoering van laboratoriumwerkzaamheden voor de bepaling van bodemfysische karakteristieken [Boek]
Stokkermans, J.S.C. \ Vos, E.C. \ 1987
help
Het nemen van grondwatermonsters [Boek]
Toorn, A. van den \ 1981
Voor de bemonstering van grondwater worden grondwaterstandsbuizen op de gewenste plaatsen en diepten aangebracht. Zolang de grondwaterstand niet lager is dan 7 m beneden maaiveld functioneert deze methode goed. Het nemen van monsters op grotere diept ...
help
Maandoverzicht van het weer in Nederland [Tijdschrift]
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ 1981-
In het Maandoverzicht van het Weer in Nederland (MOW) zijn gegevens opgenomen van de Nederlandse meteorologische stations. De gegevens worden gepresenteerd in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. Het synoptisch overzicht geeft een beschrijving ...
help
Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland [Boek]
Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Verzandvoort, S.J.E. \ Heinen, M. \ 2011
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek worden gebruikt in simulatiemodellen voor water- en stoftransport in de onverzadigde zone. De gegevens worden gebruikt in studies naar voedsel- en biomassaproductie, het gebruik van bodem en water als g ...
help
Planktononderzoek in de Botshol : monsterperiode 1998-1999 [Boek]
Dijkers, C. \ Wilhelm, M. \ 1999
help
Van voorinformatie tot normen voor monsternemingsstrategie bij bodemverontreiniging [Boek]
Harmsen, J. \ 1987
help
Oriënterend onderzoek naar het effect van koelwatergebruik op blauwwierbloei : 1. waarnemingen vanuit de lucht, gecombineerd met veldonderzoek [Boek]
Donze, M. \ Gerritsen, J.J. \ Koningh, M.C.J. de \ 1981
help
Gegevensverzameling Sturen Op Nitraat : op zoek naar een indicator [Boek]
Smit, A. \ 2003
In dit rapport worden de onderzoeksopzet en de bemonsteringsmethodieken van het project Sturen op Nitraat beschreven. Het monitoringsysteem, de stratificering en de verdeling van proefplekken over de verschillende strata worden statistisch onderbouwd ...
help
Het nemen van grondwatermonsters met een drukmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toorn, A. van den \ 1983
Methode van monstername bij grondwaterstanden dieper dan 7 m beneden maaiveld. Tevens is gezocht naar de mogelijkheid van bemonstering van anaeroob grondwater
help
Comparison of core sampling and visual inspection for assessment of concrete sewer pipe condition \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Stanić, N. \ Haan, C. de \ Tirion, M. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2013
Sewer systems are costly to construct and even more costly to replace, requiring proper asset management. Sewer asset management relies to a large extent on available information. In sewer systems where pipe corrosion is the dominant failure mechanis ...
help
Het belang van goede zuurstofmetingen bij grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonte, M. \ Boukes, H. \ Stuyfzand, P. \ 2012
Onderzoek naar grondwater levert vaak onverwachte resultaten op. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door problemen die ontstaan bij de bemonstering. Metingen van de hoeveelheid opgelost zuurstof kunnen informatie geven over de samenstelling en he ...
help
Influence of sampling strategies on the estimated nitrous oxide emission from wastewater treatment plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Daelman, M.R.J. \ Baets, B. De \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Eveline, I.P. \ 2013
In the last few years, the emission of nitrous oxide from wastewater treatment plants has become a topic of increased interest, given its considerable impact on the overall climate footprint of wastewater treatment plants. Various sampling strategies ...
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - Kaarteenheden met Gt- associaties en kaarteenheden zonder Gt in Zuid Limburg [Boek]
Visschers, R. \ 2001
Door een aselecte steekproef in de Gt- associaties I/II, II/III, III/IV, III/V, III/VI, IV/VI, V/VI, V/VII + V/VI/VII, VI/VII is informatie verzameld over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG) en de bodemparameters: pH, humus, ...
help
Onderzoek zwemwater 1997 [Boek]
Waterschap Regge en Dinkel \ [1998]
help
Bemonstering van vuilstorten en andere sterk heterogene deponieen : een representatieve misvatting (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vriend, S.P. \ Gaans, P.F.M. van \ 1991
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.