Login

Hydrotheek

help
Gebruik van profiellak bij het nemen van ongestoorde monsters voor bodemfysische bepalingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, L.W. \ Vroon, H.R.J. \ Booij, A.H. \ 1990
help
Onderzoek naar invloed van tensiometerpotjes op de samenstelling van bodemvochtmonsters ICW - Wageningen [Boek]
Bakkers, P. \ Pennings, M. \ 1988
Bij waterkwaliteitsonderzoek worden in veel gevallen watermonsters genomen m.b.v. tensiometerpotjes. Deze zijn gemaakt van een poreus materiaal waardoor water aan de bodem kan worden ontrokken. Bij een goede aansluiting aan de bodem is het zelfs moge ...
help
Het nemen van grondwatermonsters [Boek]
Toorn, A. van den \ 1981
Voor de bemonstering van grondwater worden grondwaterstandsbuizen op de gewenste plaatsen en diepten aangebracht. Zolang de grondwaterstand niet lager is dan 7 m beneden maaiveld functioneert deze methode goed. Het nemen van monsters op grotere diept ...
help
Van voorinformatie tot normen voor monsternemingsstrategie bij bodemverontreiniging [Boek]
Harmsen, J. \ 1987
help
Influence of sampling strategy on detecting preferential flow paths in water-repellent sand \ Journal of hydrology [Artikel]
Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ 1996
help
De invloed van diameter en hoogte van bemonsteringscylinders op de relatie tussen vochtspanning en vochtgehalte van ongestoorde grondmeters [Boek]
Stakman, W.P. \ 1964
Door de Hoofdafdeling Grondverbetering (ICW) werd in januari 1964 een bemonstering uitgevoerd op het structuurproefveld Lorbaan te Horst op drie veldjes begroeid met respectievelijk zwenkgras, veldbeemdgras en kropaar.
help
Het chloride-gehalte van het grondwater op grotere diepte in de polder Oude Korendijk e.o. [Boek]
Weerd, B. van der \ 1961
In de eerste helft van april 1961 zijn in de Oude Korendijk en omliggende polders (in de Hoekse Waard) watermonsters onttrokken aan de diepe stijgbuizen, die daar ten behoeve van het onderzoek van de Werkgroep Deltagebied zijn geplaatst. De bemonster ...
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 1: Kaarteenheden met Gt III [Boek]
Visschers, R. \ 1997
help
Het vergelijken van empirische frequentie - verdelingen met een toepassing op reeksen neerslaggegevens uit de Gelderse Achterhoek [Boek]
Stol, P.T. \ 1970
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - Dl. 6: Kaarteenheden met Gt I [Boek]
Visschers, R. \ 1999
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 2: Kaarteenheden met Gt II [Boek]
Loo, H. van het \ 1997
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 3: Kaarteenheden met Gt V [Boek]
Loo, H. van het \ 1998
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 5: Kaarteenheden met Gt VII [Boek]
Visschers, R. \ 1999
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 4: Kaarteenheden met Gt VI [Boek]
Visschers, R. \ 1998
help
Role of meteorology in agriculture [Boek]
Feddes, R.A. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.