Login

Hydrotheek

help
M2000: monstername-aansturing met web-technieken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sprong, T. \ Velzen, E. van \ 2001
help
Influence of sampling strategies on the estimated nitrous oxide emission from wastewater treatment plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Daelman, M.R.J. \ Baets, B. De \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Eveline, I.P. \ 2013
In the last few years, the emission of nitrous oxide from wastewater treatment plants has become a topic of increased interest, given its considerable impact on the overall climate footprint of wastewater treatment plants. Various sampling strategies ...
help
Antibioticaresistentie, een complex probleem \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Zomer 2014 verscheen er op Nu.nl een opmerkelijk bericht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zouden volgens Engelse wetenschappers bijdragen aan het vergroten van antibioticaresistentie. Hoe zit dat? STOWA onderzoekscoördinator Afvalwaterketen Cora Uij ...
help
Problemen bij de influent karakterisering ten behoeve van simulaties met SIMBA \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Kuipers, F. \ 1996
SIMBA = Simulation de biologischen Abwasserreinigung
help
STOWA werkt hard aan uniformeren effluentbemonstering \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
De huidige regels voor het meten, bemonsteren en analyseren van effluent zijn niet altijd duidelijk. Gevolg is dat waterzuiveringsbeheerders en vergunningverleners er verschillend mee omgaan. Daar moet verandering in komen, vindt procestechnoloog Ale ...
help
Glasaal met een luchtje : onderzoek naar de beschikbaarheid van glasaal bij RWZI’s \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroon, J. \ Wijk, B. van \ 2014
Het glasaalaanbod langs de Nederlandse kust is al jarenlang erg laag. Toch zijn er nog locaties waar ophoping van glasaal plaatsvindt. Visserij Service Nederland onderzocht in 2013 de aantrekkingskracht op glasaal van 4 rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) ...
help
Onderzoek naar fosfaatafgifte in actiefslib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vliet-Aarden, J. van \ Oort, H. \ 2008
Het doel van het fosfaatafgifte-onderzoek is om meer duidelijkheid te verkrijgen over de activiteit van fosfaataccumulerende bacteriën (PAO's) in het actief slibsysteem. Een methode hiervoor is de anaërobe fosfaatafgifte-proef (ook wel meting acineto ...
help
Meting en bemonstering van afvalwater [Boek]
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.