Login

Hydrotheek

help
Planktononderzoek in de Botshol : monsterperiode 1998-1999 [Boek]
Dijkers, C. \ Wilhelm, M. \ 1999
help
M2000: monstername-aansturing met web-technieken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sprong, T. \ Velzen, E. van \ 2001
help
Design-based regression estimators for spatial means of soil properties : the use of two-fase sampling when the means of the auxiliary variables are unkown \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Brus, D.J. \ Riele, W.J.M. te \ 2001
help
Het lab als partner \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Berg, W. van den \ 2007
‘In een laboratorium lopen allemaal mensen die er geheimzinnig uit zien in hun witte jassen en die met allerlei chemische stofjes ‘gevaarlijke’ experimenten uitvoeren’. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Wat maakt het leven op een laboratorium nu zo ...
help
Van voorinformatie tot normen voor monsternemingsstrategie bij bodemverontreiniging [Boek]
Harmsen, J. \ 1987
help
Designing efficient sampling schemes for reconnaissance surveys of contaminated bed sediments in water courses \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Brus, D.J. \ Jansen, M.J.W. \ Haan, W.F. de \ 2000
help
Oriënterend onderzoek naar het effect van koelwatergebruik op blauwwierbloei : 1. waarnemingen vanuit de lucht, gecombineerd met veldonderzoek [Boek]
Donze, M. \ Gerritsen, J.J. \ Koningh, M.C.J. de \ 1981
help
New device and method for flux-proportional sampling of mobile solutes in soil and groundwater \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Jonge, H. de \ Rothenberg, G. \ 2005
The importance of monitoring the transport of organic contaminants in soil and groundwater, and the pros and cons of existing sampling methods, are outlined. A new, alternative sampling method is proposed, using a passive sampler that functions as a ...
help
Gegevensverzameling Sturen Op Nitraat : op zoek naar een indicator [Boek]
Smit, A. \ 2003
In dit rapport worden de onderzoeksopzet en de bemonsteringsmethodieken van het project Sturen op Nitraat beschreven. Het monitoringsysteem, de stratificering en de verdeling van proefplekken over de verschillende strata worden statistisch onderbouwd ...
help
Database voor visstandgegevens [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
In het verleden zijn bij Witteveen+Bos visstandgegevens in verschillende formats aangeleverd. De gegevens zijn opgeslagen in aparte bestanden. Door de grote hoeveelheid gegevens is dit niet overzichtelijk en is het moeilijk om deze gegevens te gebrui ...
help
Het ontwikkelen van een glasaalval ten behoeve van monitoring [Boek]
Leijzer, T.B. \ Dijkman Dulkes, H.J.A. \ Heul, J.W. van der \ Willigen, J.A. van \ 2009
Naar de intrek van glasaal wordt al sinds 1938 onderzoek gedaan, door middel van een kruisnet. Vanaf 1980 deed zich een snelle daling voor, waarna een periode begon met een heel lage intrek, die voortduurt tot op de dag van vandaag. In 2009 is beslot ...
help
Veldwerkgegevens bemonstering dioxinen onderzoek Westerschelde (document M1) [Boek]
Leonards, P.E.G. \ 2005
Doel van het onderzoek was de bemonstering van sediment, zwevend stof en biota in de Westerschelde voor RIKZ project Baselinestudie dioxines Westerschelde.
help
Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Koese, B. \ Cuppen, J.G.M. \ 2006
Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever in Nederland (in opdracht van LNV) werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende vangstmethoden. Het doel was om tot een inventarisatieprotocol te komen. Het vangen met fui ...
help
The effect of VIMI-X on the wettability of a peat dyke [Boek]
Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ Steenbergen, T. van \ Lansink, L. \ 2005
help
Het nemen van grondwatermonsters met een drukmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toorn, A. van den \ 1983
Methode van monstername bij grondwaterstanden dieper dan 7 m beneden maaiveld. Tevens is gezocht naar de mogelijkheid van bemonstering van anaeroob grondwater
help
Detectie van Norwalk-like calicivirussen en rotatievirussen in rioolwater in relatie tot explosies van gastro-enteritis [Boek]
Lodder, W.J. \ 2000
Moleculaire detectiemethoden worden beschreven voor het aantonen van NLV (calicivirus) en rotavirus RNA in rioolwater
help
Comparison of core sampling and visual inspection for assessment of concrete sewer pipe condition \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Stanić, N. \ Haan, C. de \ Tirion, M. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2013
Sewer systems are costly to construct and even more costly to replace, requiring proper asset management. Sewer asset management relies to a large extent on available information. In sewer systems where pipe corrosion is the dominant failure mechanis ...
help
Influence of sampling strategy on detecting preferential flow paths in water-repellent sand \ Journal of hydrology [Artikel]
Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ 1996
help
Het belang van goede zuurstofmetingen bij grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonte, M. \ Boukes, H. \ Stuyfzand, P. \ 2012
Onderzoek naar grondwater levert vaak onverwachte resultaten op. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door problemen die ontstaan bij de bemonstering. Metingen van de hoeveelheid opgelost zuurstof kunnen informatie geven over de samenstelling en he ...
help
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : meetplan benthos vooroever en natte strandnajaar 2012 [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ 2012
Met het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. In 2011 is gestart met de aanleg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.