Login

Hydrotheek

help
Ecologische maat voor Kaderrichtlijn Water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, M. van den \ Berendsen, M. \ 2008
Sinds eind 2007 zijn de maatlatten bekend voor het beoordelen van wateren volgens de Kaderrichtlijn Water. De maatlatten helpen bij het bepalen van de richting en de mate van het benodigde ecologische herstel. Dit is een eerste artikel in een reeks v ...
help
Het mysterie van infiltratie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Steentjes, A. \ Snaterse, K. \ Stolker, H. \ 2012
Het is belangrijk dat infiltratie tijdens rioolinspecties wordt vastgelegd. Beheerders kunnen maatregelen nemen als de infiltratie een bepaalde drempel overstijgt. Het probleem is alleen dat lastig is om infiltratie, en vooral de mate waarin dat optr ...
help
Herkenning cyanobacteriën in het veld [Boek]
Cyanobacteriën-werkgroep \ 2002
Om de kans op toxische algen te kunnen inschatten kan in het veld met het blote oog een eerste beoordeling gemaakt worden of in een water cyanobacteriën aanwezig zijn of niet. Vermoedelijke aanwezigheid van cyanobacteriën kan een reden zijn om het wa ...
help
De ecologische betekenis van toxische druk in verontreinigde sedimenten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Posthuma, L. \ Zwart, D. de \ Reeze, B. \ Postma, J. \ 2012
Bij de beoordeling van verontreinigde sedimenten volgens de Waterwet wordt als maat een grootheid toxische druk gehanteerd. Twee maatstrepen op de maatlat duiden aan dat door de sedimentverontreiniging beperkte dan wel grote effecten kunnen optreden ...
help
Milieujaarverslagen beoordelen : moeilijk of makkelijk? [Boek]
Klaveren, J. van \ 2004
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen of Rijkswaterstaat over voldoende adequate hulpmiddelen beschikt om het valideren van milieujaarverslagen door de regionale diensten op een uniforme wijze te laten uitvoeren
help
Sensitivity analysis in oxidation ditch modelling : the effect of variations in stoichiometric, kinetic and operating parameters on the performance indices \ Journal of chemical technology and biotechnology : the international journal for biotechnical and chemical processes [Artikel]
Abusam, A. \ Keesman, K.J. \ Straten, G. van \ 2001
help
Evaluation of control strategies using an oxidation ditch benchmark \ The 1st IWA conference on instrumentation, control and automation, Malmö, Sweden [Hoofdstuk uit boek]
Abusam, A. \ Keesman, K.J. \ Spanjers, H. \ 2001
This paper presents validation and implementation results of a benchmark developed for a specific full-scale oxidation ditch wastewater treatment plant. A benchmark is a standard simulation procedure that can be used as a tool in evaluating various c ...
help
Evaluatie destructiemethoden voor bepaling van kwik in zuiveringsslib en waterbodems [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1990
help
Overzicht voor het Nederlandse waterbeheer : ecologische instrumenten [Boek]Website Watermozaïek
Geest, G. van \ 2009
Het rapport geeft een overzicht van de ecologische instrumenten die anno 2009 beschikbaar zijn. Het geeft een korte beschrijving van ieder instrument, alsmede van het toepassingsgebied en het schaalniveau. Het gaat om vijf toepassingsgebieden: beoord ...
help
Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen) - Dl. A: Filosofie en beschrijving van de systemen [Boek]Excelbestand met gebruikte taxa
Franken, R.J.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
Het Handboek bevat, naast een algemene inleiding op de ecologische beoordeling, een beschrijving van de nieuwste versie van de beoordelingssystemen. De beoordelingsystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit ook de mogelijk ...
help
Beleidsplan reconstructie kaden Noorderzijlvest : eindconcept [Boek]
Ploeg, R.A. van der \ 2006
In dit plan zijn de kadetrajecten geïnventariseerd die lager zijn dan de maatgevende waterstand (1:100). Ook is een (voorlopige) lijst met te verbeteren kaden opgesteld. Om dit te kunnen realiseren is in 2003 / 2004 de kruinhoogte van ruim 500 kilome ...
help
Invoering van de Europese Norm EN 13508-2 in Nederland : betekenis, gevolgen en mogelijkheden \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Snaterse, C. \ 2003
De nieuwe Europese norm EN 13508 deel 2 geeft voor de marktpartijen, betrokken bij het beheer van de riolering in Nederland, een aantal veranderingen, zo schrijft Cees Snaterse. De overeenkomstige huidige Nederlandse norm NEN 3399 'Classificatiesyste ...
help
TAW zoekt meer zekerheid over dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Blommaart, P.J.L. \ Meer, M.T. van der \ Meer, J.W. van der \ 2002
Gebruik van historische informatie en meer lokaal grondonderzoek zijn twee methoden om de actuele sterkte van dijken beter te beoordelen. De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen onderzoekt alternatieven voor de huidige beoordelingsaanpak
help
Het riool vergeleken : 39 gemeenten rioleren door benchmarking [Boek]
Esch, K.J. van \ Oomens, A.J. \ Swinkels, M.P.T.M. \ Stichting RIONED \ 2003
help
Van rioolinspectie naar rioolrenovatie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Alphen, R.C.J. van \ Kuit, J. \ 2009
Riolering ligt ondergronds en het lijkt erop dat hierdoor de waarde ervan verborgen blijft. Bij rioolrenovatie is het de moeite waard om energie te steken in ontwerp, dimensionering en controle achteraf. Met als resultaat een duurzaam product
help
Sneller inspecteren en renoveren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boxtel, P. van \ 2012
Gebrek aan tijd en/of middelen: welke (riool)beheerder kent dit probleem nu niet? De reguliere leiding-camera-inspecties zijn uitgevoerd en de beelden, databestanden en werktekeningen zijn allemaal aangeleverd. Maar wat dan? Nadat de databestanden zi ...
help
Influence of seasonal variation on bioassessment of streams using macroinvertebrates \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Vlek, H.E. \ 2006
One of the objectives of the Water Framework Directive is to standardise bioassessment of surface waters. Water managers prefer cost efficient methods such as sampling only once a year for the purpose of surveillance monitoring. A higher level of sta ...
help
Hoe veilig zijn onze dijken? : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2014
"3 miljoen Nederlanders wonen achter zwakke dijken", vertelde RTL Nieuws niet lang geleden. Wat is er aan de hand? Is het een probleem? En zo ja, waarom komt dat dan pas nu aan het licht?
help
Afrekenen met schijnzekerheid : calamiteitenplannen Waterschap De Dommel onder de loep \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Most, S. van der \ 2014
“Help, we willen gebruiksvriendelijkere calamiteitenplannen die up-to-date zijn! Maar hoe?” Op zich niet eens zo’n heel bijzondere vraag. Maar aan de manier waarop hij werd gesteld, merkte Jamie Reuvers van Trimension dat er meer aan de hand was. Wer ...
help
KD10P04 - Henk van Hemert - Inspecties en toetsing van regionale keringen? [Video]
Hemert, H. van \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010 met als titel: 'Belonen van inspectie bij de toets op veiligheid van regionale waterkeringen? over de opgedane ervaringen met de door STOWA ontwikkelde Leidraad Toetsen Veiligheid Regionale ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.