Login

Hydrotheek

help
Grondwater, bron van problemen? of grondwater, bron van problemen : verslag met betrekking op de voorkomende problemen bij grondwaterstandsverlagingen en dan vooral de problemen voor natuur- en natuurwetenschappelijke gebieden [Boek]
Zwaan, R.A. van der \ 1980
help
Test fish survivability Bedford Pumps SAF.90.05.12 pump at 330 rpm (1.3 m3/s) [Boek]
Vis, H. \ Kemper, J.H. \ 2012
For the past few decades the welfare of fish in their natural habitat has become a serious issue. For this reason, fish must be able to pass pumping station pumps relatively unharmed. Bedford Pumps SAF pump has been especially designed to be fish fri ...
help
Het droge jaar 1959 \ Verslag technische bijeenkomst / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. = Proceedings of the technical meetings / Committee for Hydrological Research T.N.O. = Comptes rendus des sessions technique / Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques [Jaarverslag]
Berlage, H.P. \ Deij, L.J.L. \ Wijngaarden, H. van \ 1962
Met bijdragen van: De aard van het meteorologische patroon. dat lente en zomer 1959 kenmerkte. H.P. BERLAGE; De uitzonderlijkheid van lente en zomer 1959 in klimatologisch-statistisch opzicht. L.J.L. DEIJ; Het afvoerregime van de Rijn en zijn takken ...
help
Droogte in sprengen en beken \ De wijerd [Artikel]
Aalbers, J. \ 2003
Een voorlopige indruk van de gevolgen van de droge zomer 2003 in het Veluwse sprengen- en bekengebied
help
Het onverwachte van de Wilnisser afschuiving : precieze oorzaak nog niet bekend \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2003
Interview met veenspecialist Paulien Hartog van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
help
De voor een praktijkgeval berekende verlaging van de grondwaterstand tengevolge van grondwateronttrekkingen voor beregening en drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velde, G. van der \ Overmans, B. \ 1982
help
Effecten van verdroging op het Nederlandse bos [Boek]
Nabuurs, G.J. \ 1992
help
Baggeren kan veiligheid boezemkade bedreigen : inzicht in ondergrondgegevens voorkomt problemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zwang, L.W.A. \ Berbee, B.M. \ 2011
Bij waterbodemsaneringen of baggerwerkzaamheden in boezemwateren kan schade optreden aan de oevers. Goed inzicht in de bodemopbouw is van belang, omdat samenstelliing en dikte van de grondlagen in de kade en boezembodem altijd een rol spelen bij besc ...
help
Onderzoek naar de visoverleefbaarheid bij vijzelgemaal Ennemaborgh op 23 oktober 2012 [Boek]
Vis, H. \ Bruijn, Q.A.A. de \ Kemper, J.H. \ 2013
Sinds een aantal jaren is er toenemende aandacht voor visschade bij gemalen. Pompproducent Landustrie Sneek BV werkt aan de ontwikkeling van een visvriendelijke vijzel. Twee exemplaren hiervan zijn in gemaal Ennemaborgh geplaatst. Om inzicht te krijg ...
help
Droogte gooit waterhuishouding overhoop \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2003
Droogte door neerslagtekort is een probleem deze zomer, en leidt tot problemen zoals verzilting en watertemperatuur. Wat wordt aan droogtebestrijding gedaan, o.a. door waterschappen
help
'Het gewicht van veen is eigenlijk water' : de dijk die haast netjes opschoof \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2003
De oorzaak van de dijkafschuiving in Wilnis is waarschijnlijk de zomerse droogte geweest. Maar wetenschappers weten eigenlijk niet precies wat er gebeurd is. Ook voor hen is een afschuiving zoals in Wilnis nieuw. Interview met Wijbren Epema, directeu ...
help
Controle dijken blijkt urgent : raadselachtig droog veen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenes, J. \ 2003
Tijdens een spoedberaad naar aanleiding van de spraakmakende dijk incidenten bij Wilnis en langs de Rotte bij Rotterdam breken deskundigen zich het hoofd over het effect van grote droogte op regionale waterkeringen
help
Thema verdroging \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2001
Openingsartikel van het thema katern, dat tot stand kwam in samenwerking met het kennistransferpunt verdroging
help
Vernattingsschade : wel of niet compenseren? \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2001
Schadevergoeding voor boeren bij vernatting
help
Weerstand en schade van haver bij droogte \ TNO nieuws : orgaan van de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek [Artikel]
Paauw, F. van der \ 1949
Aan de hand van de verschijnselen, die bij aan droogte lijdende haver worden waargenomen, wordt een verklaring gegeven van het vermogen van planten om in zeer korte tijd een geleden schade voor een groot deel te boven te komen.
help
Een ervaring met de Pawn - droogteschadefunktie voor consumptie-aardappelen [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1982
Als onderdeel van de besluitvorming van de functie van het Grevelingenmeer is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de landbouw op Schouwen- Duiveland van water te voorzien, hetzij door aanvoer vanuit het Grevelingenmeer, hetzij door aanv ...
help
Grondwaterstand en beworteling der gewassen \ Verslag technische bijeenkomst / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. = Proceedings of the technical meetings / Committee for Hydrological Research T.N.O. = Comptes rendus des sessions technique / Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques [Artikel]
Goedewaagen, M.A.J. \ 1952
Ingegaan wordt op de volgende vragen: a. Welke zijn de factoren, die van invloed zijn op de uitbreiding van het wortelstelsel in de diepere bodemlagen? b. Wat is de betekenis van het grondwater voor de plantenwortels van gewassen en hoe maken zij daa ...
help
Proefsanering Spijkerboor/Nieuwe Merwede: resultaten van het abiotisch monitorings-onderzoek [Boek]
Houwing, E.J. \ Berg, G.A. van den \ 2002
In het kader van het Nader Onderzoek Zuidrand (NAOZ) is in de Biesbosch (het Spijkerboor) en in een kribvak in de Nieuwe Merwede een sanering uitgevoerd om het nut, de mogelijkheden en de effecten van een waterbodemsanering te onderzoeken. Tijdens de ...
help
Beantwoording vragen over het beschadigen en weghalen van een beverburcht door het waterschap [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van het lid Van Gerven (SP) over het beschadigen en weghalen van een beverburcht door het waterschap.
help
Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Kielen, N. \ Clevering, O. \ Roest, C.W.J. \ 2010
Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewa ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.