Login

Hydrotheek

help
Enige beschouwingen omtrent de mogelijkheid van een tandemdijk als beveiliging van de Friese Waddenzee kust [Boek]
Seijffert, J.J.W. \ 1983
Het Waterschap Fryslan heeft de vraag gesteld of de beveiliging van de Friese kust tegen stormvloeden nabij Ferwerderadeel verkregen kan worden door een combinatie van twee elkaar aanvullende dijken die samen voldoen aan de normen die behoren bij de ...
help
De kust verkend [Boek]
Dauvellier, P. \ 2001
Kustbehoud en kustverdediging lagen tot voor kort geheel in elkaars verlengde. Door de nieuwe inzichten in een veerkrachtige kustverdediging en de daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden voor andere functies, lijkt de kustzone een zeer dynamisc ...
help
Basiskustlijn 2001 : evaluatie ligging basiskustlijn [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2003
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is. Verkeer en Waterstaat vraagt advies uit te brengen met betrekking tot de optimalisatie van de ligging van de basiskust ...
help
Kookboek voor dijktaluds van gezette steen : CUR maakt rekenmethoden bruikbaar voor ontwerpers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klein Breteler, M. \ 1993
help
Begroeiing van blokkenmatten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verkade, G.J. \ Veenbaas, G. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Wet op de waterkering zorgt voor handen vol werk : bodemgegevens waterkeringen moeten beter in kaart worden gebracht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dekker, J. \ Stoutjesdijk, T.P. \ 1996
help
Aktonsplan Hochwasser [Boek]
Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung \ 1998
help
Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
1976
With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
help
Geautomatiseerd draaiboek voor hoogwater : gunstige evaluatie na vijf jaar ervaring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenes, J. \ 2004
Hoe houd je de touwtjes in handen bij de ontwikkeling van computerprogramma's en toepassingen daarvan in een sector met veel belanghebbenden met ieder zijn eigen wensen en omstandigheden? Het blijkt mogelijk om zo'n traject binnen het beoogde budget ...
help
Aansluiting riolering voldoet vaak niet aan regelgeving : workshop over terugstuwbeveiligingen in riolering [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2006
Het afvalwater van lozingstoestellen die zijn opgesteld in laag gelegen ruimten kan in veel gevallen niet onder vrijverval lozen op het straatriool. In die situatie is een afvalwaterpomp nodig. Bij een diep gelegen straatriool kan soms wel vanuit sou ...
help
Open steenasfalt : kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek uitgevoerd in de periode tot 1984 [Boek]
Herpen, J.A. van \ 1985
Gezien het toch al grootschalige gebruik van open steenasfaIt in de waterbouw acht werkgroep 4A (asfaltbekledingen) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen het belangrijk dat meer duidelijkheid in de eigenschappen van het materiaal wo ...
help
Innovatieve dijkversterking door toepassing van dijkvernageling : praktijkfase afgerond \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Lengkeek, H.L. \ Dykstra, C.J. \ 2006
De Nederlandse dijken zullen in de toekomst nog meerdere malen moeten worden verhoogd om het veiligheidsniveau te handhaven. Veelal zal dit gebeuren door dijkverbeteringen toe te passen waarbij de dijken op traditionele wijze worden opgehoogd en verb ...
help
Oevervegetatie kan functie geotextiel versterken : doorgroeibaarheid geotextielen onderzocht \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Ivens, E.A.M. \ Verkade, G.J. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Regering neemt advies Commissie Boertien over rivierdijkversterking over \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1993
help
Tijdige voltooiing van de dijkversterkingen? : onderzoek Algemene Rekenkamer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brenk, F.J. van \ Mul, R.B.M. \ 1991
help
Om de veiligheid van West - Overijssel : of een fundamenteel belang in de concurrentieslag \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Suurmond, F. \ 1989
help
Uniecommentaar concept-nota voortgang versterking rivierdijken \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1983
help
Dijkverbetering langs Overijsselse Vecht nadert haar voltooiing \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groen, J. \ Schmeink, A.H. \ 1984
help
Vaste kamercommissie stemt in met voortgang rivierdijkversterking \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1985
help
Veiligheid niet op de tocht voor een handvol geld: Unie-deputatie in vaste commissie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schmeink, A.H. \ 1982
Het bestuur van de Unie van Waterschappen maakt zich ernstig zorgen over het gevaar van overstromingen in ons land. Het rijk zou 120 miljoen gulden meer per jaar moeten uittrekken voor dijkversterking
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.