Login

Hydrotheek

help
Biosociologische studies in de grienden van de Brabantsche Biesbosch [Boek]
Heyligers, P.C. \ 1955
help
Olie verontreiniging Biesbosch : NA 27 - 12 - 1970 : gezamenlijk rapport van de Studiegroep Olie [Boek]
Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ Staatsbosbeheer \ Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek \ [ca. 1970]
help
De vegetatie in de Biesbosch in relatie met abiotische factoren in bijzonder het getij : een onderzoek naar de statistische en ecologische samenhang tussen plantengemeenschappen en plantensoorten en abiotische factoren in een zoetwatergetijdengebied [Studentenverslag]
Teeuw, M.P. \ 1997
help
Herintroductie van de bever in de Biesbosch : een literatuurwijzer [Boek]
Belonje, J.L.G. \ 1988
Al geruime tijd leefde bij natuuurbeschermingsorganisaties het plan om de bever, die sinds 1825 in Nederland is uitgestorven, weer uit te zetten. De meest geschikte gebieden hiervoor zijn de Biesbosch en de Weerribben in Overijssel. Landbouw en Visse ...
help
Inventarisatie ten behoeve van de haalbaarheidsafweging van de specifiek-ecologische doelstelling binnendijkse Biesbosch-kreken [Boek]
Waajen, G.W.A.M. \ Roijackers, R.M.M. \ 1988
help
Reductive dehalogenation of hexachlorobiphenyls by microbial consortia isolated from Rhine and Biesbosch sediments \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Commandeur, L.C.M. \ Slot, P.C. \ Gerritse, J. \ 1992
help
Zuiderklip : nieuw hoofdstuk in geschiedenis Biesbosch \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijpers, A. \ 2007
De Zuiderklip is een langwerpig natuurgebied en voormalige getijdengeul, ingeklemd tussen twee polders Turfzakken en Moordplaat. Voor dit gebied is een inrichtingsplan voor natuurontwikkeling gemaakt, waarbij natuur teruggegeven gaat worden aan het w ...
help
De betekenis van de Biesbosch voor de natuurwetenschap in het bijzonder de biologie \ Akademiedagen : voordrachten / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen [Artikel]
Zonneveld, I.S. \ 1957
Ook de fauna herbergt soorten die buiten dit landschap weinig algemeen tot zeldzaam zijn. Onder de zoogdieren is de otter te noemen, die in de rustige grienden en kreken nog voorkomt, hoewel zwaar belaagd door de mens. Het eerste meer serieuze botani ...
help
Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
help
Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
help
Meer dynamiek in het Nationaal Park de Biesbosch na de inrichting van natuurontwikkelingsgebieden \ De levende natuur [Artikel]
Sluiter, J.A. \ Saris, F.H. \ 2015
Het jaar 2007 vormt een nieuwe scheidslijn voor de Biesbosch. Ten behoeve van meer ruimte voor de grote rivieren is in dat jaar een aantal dijken van de Biesbosch doorgebroken, waarbij grote oppervlakten natuurontwikkelingsgebied onder invloed van ri ...
help
Libellennieuws uit de Biesbosch, goede waterkwaliteit 'lokt' waardevolle soorten \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Boesveld, A. \ Neut, J. van der \ 2003
Door de verbeterde waterkwaliteit in de Biesbosch van de afgelopen jaren, hebben zich er op libellen gebied veel omwikkelingen plaats gevonden. De door natuurontwikkeling aangelegde (binnendijkse) zoetwatermoerassen hebben zich ontwikkeld tot uitstek ...
help
Van polder tot spaarbekken : 25 jaar Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch : 1968-1993 [Boek]
Sorée, M. \ Volz, J. \ 1993
help
Biesbosch vijfde nationaal park \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1994
help
Natuurontwikkeling in de Biesbosch : een reactie \ De levende natuur [Artikel]
Zonneveld, I.S. \ 1992
help
Verslag van het onderzoek in de Biesbosch en in het aangrenzende Deltagebied tijdens het werkkamp van de Hydrobiologische Vereniging 1 - 10 juli 1959 [Boek]
Vaas, K.F. \ 1960
help
Adviseren bij evacueren: een wetenschappelijke methode voor een bestuurlijk besluit \ International Journal of Water Governance (IJWG) [Artikel]
Kuijper, B. \ Kolen, B. \ Geerse, C. \ Ridder, E. de \ Houwing, E.J. \ Brinke, W. ten \ 2011
Voor de Noordwaard, een gebied in de Biesbosch dat in het kader van het Programma Ruimte voor de Rivier zal worden ontpolderd, presenteert dit artikel een methode om scenario’s voor evacuatie bij dreigende overstroming vast te stellen. Kennis van wat ...
help
Biotisch effectonderzoek Hollandsch Diep en Dordtsche Biesbosch : nader onderzoek waterbodemkwaliteit [Boek]
Besten, P.J. den \ 1997
help
In een kano op zoek naar bevers \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Neefjes, M. \ 2008
Het is allemaal voor de edele wetenschap, maar er zijn onderzoekers waar je toch wel eens jaloers op bent. Neem nou Vilmar Dijkstra, projectmedewerker bij de Zoogdiervereniging VZZ en bestuurslid van de Bever Werkgroep Nederland (BWN-VZZ). Elk jaar t ...
help
Natura 2000-gebied 112-Biesbosch, doelsoorten zoetwatervis : habitatgebruik en -eisen, knelpunten en trends [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ 2009
Het gebied de Biesbosch is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer Zuid hebben de opdracht gekregen om het Natura 2000 Beheerplan voor het gebied de Biesbosch op te stellen. Daartoe is de huidige situatie van de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.