Login

Hydrotheek

help
Kenmerken van niet rechtstreeks door afvalwater beinvloed binnenwater : (interimverslag) [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1984
Doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens voor het toetsen van de realiteitswaarde van het gestelde nivdeau van de diverse parameters van het begrip "basiswaterkwaliteit". Daartoe worden de fysische, chemische en biologische kenmerken van ...
help
Binnenvissers in nieuw perspectief [Boek]
2012
De binnenvisserij op de Nederlandse wateren staat onder druk. Door de gedaalde aalstand, de lage visstand op het IJsselmeer, de vervuiling op de grote rivieren en de bijbehorende beleidsmaatregelen is de verdiencapaciteit van de Nederlandse binnenvis ...
help
Kleine sector, volop in beweging : Nederlandse beroepsbinnenvisserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Walder, H. \ 2007
Zeg het woord beroepsbinnenvisserij en veel mensen denken direct aan het IJsselmeer en Volendam. Toch vissen er in de binnenwateren meer beroepsvissers elders. Han Walder van de Combinatie van Beroepsvissers schetst de huidige ontwikkelingen in een r ...
help
Weg vrij voor trekkende vis : problemen en oplossingen rond vismigratie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tudorache, C. \ 2011
Als er binnen wateren onvoldoende bewegingsruimte is, bijvoorbeeld door sluizen, gemalen en chemische verontreinigingen, kan het voortbestaan van de soort in gevaar komen. Problemen en oplossingen rond vismigratie.
help
Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel II: Januari-Juli 1974 [Boek]
Janssen, I. C.R. \ Maris, A.G.C.C.M. van \ 1974
help
Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel III [Boek]
Driever, A.T.J. \ Hendriks, H.T.A. \ 1974
help
Medicijnresten in de waterketen en risico's voor vissen : literatuuronderzoek [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ Prins, T. \ 2014
Uit literatuuronderzoek blijkt dat een groot aantal geneesmiddelen wordt aangetroffen in de waterketen. Aan slechts een klein deel van de toegepaste middelen is toxiciteitsonderzoek gedaan. Aquatische organismen waaronder vissen worden chronisch bloo ...
help
Actieve biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2012 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
In dit rapport worden de analyseresultaten van de monitoring over het jaar 2012 gerapporteerd. DE volgende locaties zijn bemonsterd: Twentekanaal (Eefde - boven), Amsterdam-Rijnkanaal (Loenen), Noordzeekanaal (Amsterdam), Ketelmeer (west), Randmeren ...
help
Vissen naar het verleden \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Quak, J. \ 2013
De binnenvisserij in Nederland kent een lange traditie van ambachtelijk werken, avontuur en prachtige verhalen. Maar ook . Het Verslag betreffende de staat der binnenvisscherij van 100 jaar geleden geeft een boeiend beeld van de visserij, de visstand ...
help
Otterhabitat in Nederland : een onderzoek naar de geschiktheid van de Nederlandse binnenwateren als habitat voor de otter (Lutra lutra L.) = Otter habitats in The Netherlands : an investigation on the suitability of the Dutch fresh water systems as a living habitat for the otter (Lutra lutra L.) [Boek]
Veen, J. \ 1987
help
Zwemmend langs staal, beton en gehaktmolens \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2015
Nederland wordt steeds toegankelijker voor trekvis. Het Haringvliet gaat op een kier en de Afsluitdijk is een minder massieve muur geworden. Geherintroduceerde trekvissen als elft en houting zijn bezig met een comeback. Vismigratie-onderzoeker Tim Vr ...
help
Van karper tot kennis : 50 jaar Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij : jubileumboek 1952 - 2002 [Boek]
Quak, J. \ 2003
De ontwikkelingen bij de OVB en in de wereld van de binnenvisserij, komen in chronologische volgorde in deel I aan bod. De ontwikkelingen worden beschreven in tijdvakken van tien jaar. Daarin wordt zichtbaar welke taakvelden en activiteiten zijn onts ...
help
Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2010 [Boek]
Wiegerinck, J.A.M. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Willigen, J. van \ 2011
In dit rapport worden de gegevens van de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren, die in 2010 zijn verzameld, gepresenteerd. Voor de passieve monitoring wordt op 31 locaties, normaliter in de periode april tot en met november, do ...
help
Sportvisserij ontwikkelingsplan : visserijkundig beheer en sportvisserijgebruik watersysteem IJssel [Boek]
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) \ [1996]
Beheersplan NVVS
help
Trichoptera-larven uit laaglandbeken van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" [Boek]
Donk - van Andel, G.J.M.E. van der \ 1972
Het doel van het onderzoek was het determineren van larven van Trichoptera uit laaglandbeken van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel". Daarbij was het de bedoeling de ter beschikking staande determinatiewerken van Ulmer (1909) en Hickin (1 ...
help
Distribution and ecology of desmids in a Dutch broads area [Proefschrift]
Coesel, P.F.M. \ 1981
help
Toepassing waterkwaliteitsmodel Friese Boezem : effecten van RWZI-effluenten op de waterkwaliteit [Boek]
Bloemerts, M. \ Boland, S. \ 2011
In 1999 is het Friese boezemsysteem modelmatig met behulp van SOBEK in beeld gebracht. Hierin zijn zowel een kwaliteit als kwantiteit module opgenomen. Het kwantiteitsmodel is geactualiseerd op basis van meetgegevens uit 2008. Dit geijkte model vormt ...
help
Praktische gids voor zoetwaterdieren, 1970 [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1970
Studie van waterdieren.
help
Binnenwater van IJburg in beweging: propellers helpen waterkwaliteit verhogen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Pantano, F. \ 2009
Een gigantische draaikolk zal het niet worden, maar de gemeente Amsterdam heeft wel besloten dat het water van het binnenmeer van Steigereiland moet bewegen. Dat is nodig om de waterkwaliteit op peil te houden. De uitdaging is dat de bewoners op het ...
help
Informatiemap visstandbeheercommissies (VBC's) : beheercommissies voor een duurzame visstand en een duurzame visserij in de Nederlandse binnenwateren [Boek]
Quak, J. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.